WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків, (на прикладі Отинійського ПТУ №33) - Дипломна робота

Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків, (на прикладі Отинійського ПТУ №33) - Дипломна робота

сплачуються податки тазбори, що згідно із законодавством перераховуються відповідно до укла-дених цивільно-правових договорів (угод).
Оплата донарахованих платежів (крім штрафів і пені), визначених контролюючими органами відповідно до чинного законодавства, та відсотків річних від простроченої суми договору проводиться за тим кодом, за яким має бути проведений основний платіж.
Економічна класифікація відповідає класифікації доходів і складається з:
· поточних видатків, які пов'язані з оплатою товарів і послуг, субсидій і поточних трансфертів;
· капітальних видатків, пов'язаних з придбанням основного капіталу (придбанням предметів і обладнання терміном служби більше року, капітальне будівництво і капітальний ремонт), створенням державних запасів і резервів, придбанням землі і нематеріальних активів, капітальних трансфертів.
До поточних видатків відносять:
1. Видатки на товари і послуги (код 1100), утому числі:
- код 1110 - оплата праці працівників бюджетних установ (заробітна плата, грошове утримання військовослужбовців, виплати по тимчасовій непрацездатності);
- код1120 - нарахування на заробітну плату;
- код 1130 - придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки:
- код 1131 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар;
- код 1132 - медикаменти та перев'язувальні матеріали;
- код 1133 - продукти харчування;
- код 1134 - м'який інвентар та обмундирування;
- код 1135 - оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів;
- код 1136 - оренда;
- код 1137 - поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель, технічне обслуговування обладнання;
- код 1138 - послуги зв'язку;
- код 1139 - оплата інших послуг та інші видатки.
- код 1140 - видатки на відрядження;
- код 1150 - матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення;
- код 1160 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв:
- код 1161 - оплата теплопостачання;
- код 1162 - оплата водопостачання і водовідведення;
- код 1163 - оплата електроенергії;
- код 1164 - оплата природного газу;
- код 1165 - оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг;
- код 1166 - оплата інших енергоносіїв;
- код 1170 - дослідження і розробки, видатки державного значення
- код 1171 - дослідження і розробки, окремі заходи розвитку та реалізації держпрограм.
- код 1172 - окремі заходи по реалізації держпрограм, не віднесених до заходів розвитку
2. Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями ( код 1200);
3. Субсидії і поточні трансферти ( код 1300:
- код 1310 - субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям);
- код 1320 - поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
- код 1340 - поточні трансферти населенню
- 1341 - виплата пенсій і допомоги;
- 1342 - виплата стипендії;
- 1343 - інші поточні трансферти;
- 1350 - поточні трансферти за кордон.
До капітальних видатків належать:
1. Придбання основного капіталу ( код 2100):
- код 2110 - придбання устаткування і предметів довгострокового користування;
- код 2120 - капітальне будівництво (придбання):
- 2121 - будівництво (придбання) житла;
- 2122 - будівництво (придбання) адміністративних об'єктів;
- 2123 - інше будівництво (придбання);
- код 2130 - капітальний ремонт:
-2131 - капітальний ремонт житлового фонду;
-2132 - капітальний ремонт адміністративних об'єктів;
- 2133 - капітальний ремонт інших об'єктів;
- код 2140 - реконструкція та реставрація:
-2141 - реконструкція житлового фонду;
- 2142 - реконструкція адміністративних об'єктів;
- 2143 - реконструкція інших об'єктів;
- 2144 - реставрація пам'яток культури, історії та архітектури.
2. Створення державних запасів і резервів (код 2200);
3. Придбання землі і нематеріальних активів (код 2300);
4. Капітальні трансферти ( код 2400) :
- код 2410 - капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям;
- код 2420 - капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів;
- код 2430 - капітальні трансферти населенню;
- код 2440 - капітальні трансферти за кордон;
- код 2450 - капітальні трансферти до бюджету розвитку.
5. Нерозподілені видатки (код 3000) .
1.7. Нормативно-правова база бюджетного обліку
Основним законодавчим актом, що регулює процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, є Бюджетний кодекс України, основні положення якого набули чинності з 25 липня 2001 року,
З метою забезпечення єдиних методологічних основ організації і ведення бухгалтерського обліку та звітності на всій території України в умовах різних форм власності та розвитку ринкових відносин Верховна Рада України прийняла Закон України № 996-XIV від 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Цей документ передбачає єдині засади організації обліку і звітності для всіх підприємств, установ і організацій, що є юридичними особами за законами України. Згідно з п. 4 статті 6 цього Закону "порядок ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності про виконання бюджетів і госпрозрахунко-вих операцій бюджетних установ встановлюється Державним казначейством України відповідно до законодавства".
Новий плану рахунків розроблений на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і призначений для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій бюджетних установ та операцій з виконання сільських, селищних і міських бюджетів [затверджений наказом Державного казначейства України від 10.12.99р. за №114 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.99р. за №8904183 із змінами і доповненнями].
Крім того ДКУ розробило Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ [затверджений наказом Державного казначейства України від 10.12.99р. за №114 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.99р. за №8904183 із змінами і доповненнями], а вже 27.07.2000 року наказом № 67 затвердило перші зміни та доповнення до цих документів.
Правильність обліку доходів та витрат бюджету забезпечується єдністю системи бюджетного обліку, в основу якої покладено бюджетну класифікацію, введену в дію Постановою ВРУ "Про структуру бюджетної класифікації України" від 12.07. 1996 року №32796-ВРУ з 1 січня 1998 року [затверджена наказом Міністерства фінансів України за №604 від 27.12.2001 року "Про бюджетну класифікацію та її запровадження"].
Порядок складання кошторисів бюджетними установами України регламентує " Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетними установами " [затверджений Постановою КМУ № 228 від 28 лютого 2002 року].
Постанова КМУ від 17.05.2002 року "Прозатвердження

 
 

Цікаве

Загрузка...