WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків, (на прикладі Отинійського ПТУ №33) - Дипломна робота

Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків, (на прикладі Отинійського ПТУ №33) - Дипломна робота

операції одержали матеріали насклад.
Як уже зазначалося вище кошторис для бюджетних установ складається з двох частин - доходи і видатки загального фонду та доходи і видатки спеціального фонду. При цьому всі видатки бюджетної установи поділені на видатки загального і спеціального фондів.
Видатки, які здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, називаються видатками із загального фонду.
Видатки мають досить складну структуру, а тому представлені у вигляді бюджетної класифікації [Затверджена наказом Міністерства фінансів України за №604 від 27.12.2001 року "Про бюджетну класифікацію та її запровадження"].
Бюджетна класифікація - це перерахунок і науково обгрунтоване групування доходів і витрат бюджету, приведених у визначену систему. Вона забезпечує єдність аналітичного обліку в усіх ланках, спрощує як облік, так і складання звітності - в цьому заключається її значення для бухгалтерського обліку.
Бюджетна класифікація видатків багаторівнева і представляє собою розмежування видатків за економічними ознаками. Тобто класифікаційною ознакою виступають єдині економічні категорії.
Особливістю нової бюджетної класифікації є чітке розмежування видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування на фонд оплати праці тощо). Саме такий розподіл дає можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечує єдиний підхід до всіх отримувачів з точки зору виконання бюджету. Крім того, нова класифікація видатків дає можливість оперувати поняттям "видатки" не тільки на мікроекономічному рівні щодо бюджетних установ як господарських одиниць, але й на рівні загальних державних видатків, тобто на макроекономічному рівні.
Бюджетна класифікація складається з таких розділів:
· класифікація доходів бюджету;
· класифікація видатків бюджету;
· класифікація фінансування бюджету;
· класифікація боргу.
В свою чергу, видатки бюджету класифікуються за:
· функціональною ознакою;
· відомчою ознакою;
· економічною ознакою.
Функціональна класифікація характеризує склад видатків бюджету за галузями народного господарства (державне управління, судова влада, національна оборона, освіта, соціальний захист і соціальне забезпечення, охорона здоров'я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт та ін.).
Відомча класифікація представлена у вигляді переліку головних розпорядників бюджетних коштів (міністерства, управління, відомства, комітети, служби та ін.).
Економічна класифікація відповідає класифікації доходів і складається з:
· поточних видатків, які пов'язані з оплатою товарів і послуг, субсидій і поточних трансфертів;
· капітальних видатків, пов'язаних з придбанням основного капіталу (придбанням предметів і обладнання терміном служби більше року, капітальне будівництво і капітальний ремонт), створенням державних запасів і резервів, придбанням землі і нематеріальних активів, капітальних трансфертів.
Залежно від джерел покриття видатки поділяються на:
· видатки загального фонду;
· видатки спеціального фонду.
Залежно від етапу руху бюджетних коштів видатки поділяються на:
· касові;
· фактичні
Касовими видатками вважаються всі суми, видані установою банку чи органами Держказначейства з поточних бюджетних, реєстраційних рахунків шляхом як безготівкової оплати рахунків, так і готівкою.
Фактичні видатки - це дійсні видатки установи, оформлені відповідними документами, включаючи видатки за неоплаченими рахунками кредиторів, щодо нарахованої зарплати та стипендій. Вони відображають фактичне виконання норм затверджених кошторисом, є показником кінцевого виконання кошторису установи, тому при виконанні планового обсягу робіт вони повинні відповідати сумам асигнувань за кошторисом.
Таблиця № 1. 5. 2.
"Приклади касових та фактичних видатків в квітневому обліку ПТУ-33 цього року".
№ КЕКВ Фактичні видатки Касові видатки
1. 2. 3. 4.
1 1110 Нараховано зарплату Отримано в касу гроші для виплати зарплати
2 1120 Нараховано внески до Державних цільових фондів Отримано в касу (або перераховано) кошти для виплати за лікарняними листами, перераховано з рахунка внески у фонди
3 1131 Списано канцелярське, господарське приладдя Перераховано за рахунками постачальникам за канцтовари господарські товари
4 1133 Списано продукти харчування Перераховано постачальникам за продукти харчування
5 1135 Списано бензин, запчастини, нараховано податок з власників транспортних засобів Перераховано за рахунками постачальникам, сплачено податок
6 1137 Списано видатки на поточний ремонт приміщення згідно акта виконаних робіт Перераховано за рахунками виконавцям
7 1140 Списано видатки на відрядження згідно авансового звіту Отримано готівку для видачі під звіт
8 1161 Списано суму видатків за фактичну кількість спожитої теплоенергії на підставі підтверджуючих документів Перераховано згідно з платіжним документом теплопостачальної організації
9 1342 Нараховано стипендію Отримано в касу гроші для виплати стипендії
10 2110 Списано видатки при оприбуткуванні матеріальних цінностей згідно накладної Перераховано постачальникам за меблі, комп'ютерну техніку
1.6.2. Економічна класифікація видатків та її роль в бюджетному обліку.
Для бухгалтера важливе значення має економічна класифікація видатків, за кодами якої організовується аналітичний облік фактичних видатків бюджетної установи.
Економічна класифікація видатків бюджету забезпечує чітке розмежування видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, всі види господарської діяльності, виплати населенню, що іменуються як трансферти населенню, та інші категорії). Такий розподіл дає можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечити єдиний підхід до всіх отримувачів з точки зору виконання бюджету.
Під видатками розуміють державні платежі, які не підлягають поверненню. Вони бувають відплатними, тобто здійсненими в обмін на товар чи послугу, або невідплатними (односторонніми). Категорія видатків не включає платежі в рахунок погашення державного боргу, які класифікуються як фінансування. Видатки бюджету за економічною класифікацією групуються в єдині блоки і поділяються на поточні і капітальні.
Видатки на проведення тендерів по закупівлі товарів, робіт та послуг (а саме: видатки на розробку і розсилання тендерної документації, запрошення до участі у процедурах закупівель та підготовці засідань тендерного комітету по закупівлі товарів та послуг тощо) здійснюються за відповідними кодами економічної класифікації видатків залежно від економічної суті платежу.
Оплата податку на додану вартість, який включений до ціни товару, робіт, послуг, здійснюється за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким здійснюється основний платіж. Крім того, за відповід-ними кодами економічної класифікації видатків

 
 

Цікаве

Загрузка...