WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків, (на прикладі Отинійського ПТУ №33) - Дипломна робота

Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків, (на прикладі Отинійського ПТУ №33) - Дипломна робота

покращити якісні показники роботи цих установ, оптимізувати норми витрат, удосконалити систему оплати праці працівників невиробничої сфери, зміцнити матеріальну базу бюджетних установ, розширити сферу їхньої діяльності. З цією метою бюджетні установи поряд з основною діяльністю можуть займатися і підприємницькою (комерційною, бізнесовою) діяльністю у дозволених законодавством межах.
Необхідно зауважити, що касові видатки бюджетних установ, які фінансуються через органи Державного казначейства, обліковуються два рази: один раз в органі казначейства (при списанні коштів з реєстраційного рахунка установи) і другий раз - в самій установі (при отриманні виписки органу казначейства з реєстраційного рахунка). Тому можна сподіватись, що в майбутньому (при повному впровадженні в бюджетну сферу фінансування через органи казначейства) необхідність обліку касових видатків безпосеред-ньо в бюджетних установах відпаде, а відтак значно зменшиться обсяг звітних показників про виконання кошторису видатків. Порівняльний же аналіз касових і фактичних видатків та фінансування можна буде здійснювати у відповідні строки шляхом порівняння даних органів казначейства про касові видатки та звітності установи про фактичні видатки між собою та із затвердженим кошторисом. Такі перспективи стають досить реальними при впровадженні в бюджетних установах автоматизованого обліку видатків з використанням персональних ЕОМ.
Незважаючи на значні успіхи в організації обліку в установах невиробничої сфери, що спостерігаються в останні роки (цьому сприяла нормотворча діяльність ДКУ, введення відповідних курсів у навчальні плани підготовки бухгалтерських кадрів у вузах, технікумах і коледжах, систематичні публікації з бюджетного обліку у професійних періодичних виданнях), є ряд теоретичних, методологічних та організаційних проблем, що вимагають термінового вирішення:
1) у процесі економічної реформи відбувається переформування джерел фінансування установ невиробничої сфери - із загальнодержавного у місцеве;
2) зростає частка позабюджетних коштів у складі джерел фінансування бюджетних установ;
3) галузева специфіка окремих установ вимагає специфічного підходу до обліку їхньої діяльності;
4) подальше впровадження ЕОМ в обліковий процес не завжди науково й методологічно обґрунтоване;
5) поєднання в одній установі бюджетної і комерційної діяльності та її відображення в єдиній системі обліку.
Вирішення вище перелічених проблем в майбутньому приведе до ефективної діяльності бюджетної сфери.
Список використаних джерел
1. Бюджетний кодекс України від 21.06.01 р. №2542-111 //Відомості ВРУ. - 2001. - №37-38,ст. 189.
2. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні" від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ// Баланс. - 13.09.1999.- № 73.--
С. 5-9.
3. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93р. №125-12/зі змінами і доповненнями/.
4. Лист ДКУ від 02. 08. 2000 року "Про направлення коштів спеціального фонду Державного бюджету на бюджетні видатки та їх відшкодування"
5. МСА 530 "Аудиторська перевірка та інші процедури вибіркової перевірки";
6. Новий план рахунків, затверджений наказом Державного казначейства України від 10.12.99р. за №114 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.99р. за №8904183 із змінами і доповненнями.
7. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Державного казначейства України від 10.12.99р. за №114 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.99р. за №8904183 із змінами і доповненнями.
8. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетними установами ", затверджений Постановою КМУ № 228 від 28 лютого 2002 року.
9. Порядок складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ. Затверджено ДКУ 06.10.2000 р., № 100 // Баланс.-2000.- Грудень, спецвипуск.- С. 4-5.
10. Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті Україні" затвердженим постановою Правління НБУ від 19 лютого 2001 року №72 із змінами і доповненнями;
11. Постанова ВРУ "Про структуру бюджетної класифікації України" від 12.07. 1996 року №32796-ВРУ з 1 січня 1998 року,затверджена наказом Міністерства фінансів України за №604 від 27.12.2001 року "Про бюджетну класифікацію та її запровадження".
12. Постанова КМУ від 17.05.2002 року "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання".
13. Постанова КМУ "Про впорядкування умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери" від 29.05.1996 р. № 565 (зі змінами і доповненнями) // Баланс.- 2000.- Травень, спецвипуск. С. 43-51.
14. Про операції по річному закриттю рахунків. Лист ДКУ від 22.12,2000 р. № 07-04/1219-9396//Баланс- 2001.- № 4 (337).- С. 25-26.
15. Інструкція про відкриття реєстраційних рахунків органами Державного казначейства України. Затверджена ДКУ 09.04.1997 р., № 32. 10. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання. Затверджено ДКУ 27.07.2000 р., № 68 // Фінанси і право.- 2000.- № З.- С. 23-27.
16. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ. Затверджена ДКУ 10.07.2000 р., № 61 // Баланс- 2000. - Вересень, спецвипуск.- С. З-13.
17. Зміни до Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ. Затверджені ДКУ 06.06.2001 р., № 97 // Все про бухгалтерський облік.- 2001,- № 63 (609). - С. 17-18.
18. Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 2001,- 250 с.
19. Учет в бюджетних органнзациях.- К.: Универсал-бизнес. 2001. - 352 с.
20. Атамас П,Й. Основи обліку в бюджетних організаціях: Навч. Посібник. - Центр навчальної літератури, 2003. - 284 с.
21. Бутинець Т.А. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - Житомир: ПП"Рута", 2000. - 637с.
22. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник.-Київ, 2000, 578 с.
Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік. - Київ:А.С.К., 2000. - 770с.
23. Давидов Г.М. "Аудит":. - К:. "Знання" 2002р.
24. Гончарук Я.А.,Рудницький В.С.,Аудит: Навч.посібник .- Львів:Світ,2002р.
25. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту:. - К: "Каравелла"2002р.
26. Рудницький В.С. Внутрішній аудит :методологія ,організація - Тернопіль 2000р.
27. Купченко Е.А., Залицькова О.І. "Аудит" - 2000р.
Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К: "Знання", КОО, 2001р.
28. Усач Б.Ф. "Аудит": - К: "Знання-Прес", 2002р.
29. Журнал "Все про бухгалтерський облік" - видання №36(897) 28 квітня 2002р.
30. Журнал "Бухгалтерськийтиждень" - видання № 20, 4 березня 2007рік

 
 

Цікаве

Загрузка...