WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків, (на прикладі Отинійського ПТУ №33) - Дипломна робота

Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків, (на прикладі Отинійського ПТУ №33) - Дипломна робота

минулого року не були заплановані в складі видатків спец фонду, та збільшення фінансування на оплату електроенергії на 1900 гривень.
3.3.Порівняльний аналіз виконання кошторису видатків по спецфонду
Таблиця 3.3.10.
Видатки по спец коштах та їх аналіз.
Показники Затвер-джено кошторисом План асигнувань на 2002р
Касові видат-ки Фактич-ні видатки Залишок,
кінець
року Економія
В складі
Стецко-
штів
1 2 3 4 5 6 7
ВИДАТКИ 35997 38372 29317 33831 -4514 +4541
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 31997 36372 28369 32883 -4514 +3489
Видатки на товари і послуги 31997 36372 28369 32883 -4514 +3489
Оплата праці працівників бюджетних установ 2006 2006 1646 1646 0 +60
Заробітна плата 2000 2000 1646 1646 0 +54
Виплати по тимчасовій непрацездатності 6 6 ___ ___ 0 +6
Нарахування на заробітну плату 744 744 627 627 0 +117
Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ 25147 24947 19078 19078 0 +5869
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8000 8750 7634 10980 -3346 -2230
Продукти харчування 500 2500 1563 902 +661 +1698
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 5000 5000 4281 3403 +878 +1697
Поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель 1000 1000 748 748 0 +252
Послуги зв'язку 2647 2897 1685 1755 -70 +1142
Оплата інших послуг та інші видатки 8000 4800 3167 1300 +1867 +3500
Видатки на відрядження 3000 4800 4735 9249 -4514 -4449
та комунальних послуг енергоносіїв 1100 3875
2283 2283 0 +1592
Оплата водопостачання і водовідведення 0 400 243 243 0 +157
Оплата електроенергії 1100 3475 2040 2040 0 +1435
Оплата природного газу 0 0 0 0 0
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 4000 2000 948 948 0 +1052
Придбання основного капіталу 4000 2000 948 948 0 +1052
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 4000 2000 948 948 0 +1052
Проаналізувавши кошторис видатків спеціального фонду по ПТУ-33 на 2002 рік і річний звіт про видатки спецфонду, можна зробити висновок: хоч фактичні видатки перевищують касові на 4514 гривень, а це свідчить про існування кредиторської заборгованості в даній сумі. Проте ми бачимо, що ПТУ-33 має економію видатків спецфонду в розмірі 4541 гривень, які воно може використати на погашення заборгованостей, які виникли по видатках загального фонду в наступному періоді.
Висновок
Для написання своєї дипломної роботи я обрала тему " Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно кошторису доходів та видатків". Чому саме ця тема? На це запитання я можу відповісти в двосторонньому порядку.
По-перше, тому, що бюджетна сфера народного господарства нашої країни найменш захищена , як із законодавчого так із фінансової сторони, оскільки вона знаходиться на державному забезпеченні, тому що не може одержувати доходи , які б профінансували її діяльність. Вона потребує значного реформування та збільшення фінансування її діяльності.
По-друге, ще навчаючись Івано-Франківському Вищому професійному училищі № 21 я проходила виробничу приктику у бюджетній установі і захистила дипломну роботу на цю ж тему.
Зараз я вирішила продовжити роботу на даною темою та написала більш вдосконалену роботу, яка містить аудиторську перевірку в області витрат з аудиторськими висновками та глибокий аналіз кошторису у видатковій частині.
Об'єкт дослідження - облік видатків Отинійського ПТУ-33 в розрізі 2002-2003 років.
При пройденні мною практики у Професійно-технічному училищі № 33 смт. Отинії, яке є бюджетною установою, я ознайомилася з обліковим процесом, який ведеться в бухгалтерії установи. Облік у ПТУ-33 ведеться на основі нового Плану рахунків і порядку його застосування, затверджених наказом ГУ ДКУ від 10.12.1999 року, а також нової бюджетної класифікації видатків та Інструкції з бухгалтерського обліку № 61. використовується меморіально-ордерна форма обліку, якій притаманні 13 ордерів. Облік ведеться без застосування комп'ютерної техніки. Комп'ютер використовують тільки в цілях роздрукування платіжних документів. Впровадження бухгалтерських програм в облік установи значно скоротив би обсяг виконуваних робіт, сприяв зменшенню втрат сил та енергії бухгалтерів.
Підбираючи документальний матеріал для написання своєї роботи на задану тему я опрацювала два кошториси за 2002 та 2003 роки, річний звіт за 2002 рік та документацію за перший квартал 2003 року. Аналізуючи річний звіт, виявила що ПТУ-33 через недостатнє фінансування видатків по кодах 1162 1165, 1300, 2000 має кредиторську заборгованість на суму 35848 гривень. Проте паротягом першого кварталу 2003 року установа погасила, взв'зку з надходженням фінансування, всю свою заборгованість, крім заборгованості перед отинійською теплокотельнею в сумі 4098 гривень. Як бачимо сума не є великою, проте на адресу училища надходили три попередження, в останньому з яких вказано погасити заборгованість до 1-го липня 2003 року. В іншому випадку сума заборгованості буде стягнена в судовому порядку, оскільки вона фіксується в балансі уже протягом трьох років. Судова тяганина є небажаним аспектом в діяльності установи, оскільки привела б тільки до додаткових витрат та втрат сил та енергії її матеріально-відповідальних осіб.
З метою уникнення судової справи, установа погасила вище вказану заборгованість в повному обсязі, за рахунок коштів спеціального фонду, тобто за рахунок власно зароблених коштів, здійснюючи таку операцію, керівник установи керувався листом ДКУ від 02. 08. 2000 року "Про направлення коштів спеціального фонду Державного бюджету на бюджетні видатки та їх відшкодування", згідно якого розпорядникам бюджетних коштів надано право використовувати тимчасово вільні кошти спеціального фонду на видатки, що повинні фінансуватися за рахунок загального фонду Державного бюджету, з подальшим їх відшкодуванням, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами МФУ та ДКУ. Це рішення розпорядник бюджетних коштів приймає самостійно і оформляє наказом по бюджетній установі про що письмово повідомляє відповідний орган ДКУ.
Отож, бачимо що в даній установі, як і в усій сфері існує проблема недостатнього фінансування, необхідного для нормальної діяльності установи.
Збереження і розвиток установ бюджетної сфери вимагають підвищення віддачі фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, що використовуються в цих установах, більш тісного зв'язку виділених з бюджету коштів з результатами їх використання. У той же час, враховуючи напруженість бюджету, для зменшення дефіциту коштів для утримання бюджетних установ необхідно активніше запроваджувати комерційні відносини в системі бюджетних установ (в розумних межах).
Поєднання бюджетного фінансування і комерційної діяльності сприяє більш раціональному використанню не лише бюджетних асигнувань, але й коштів інших джерелфінансування, що надходять на потреби установ невиробничої сфери. За допомогою коштів, отриманих від комерційної діяльності, з'являється можливість

 
 

Цікаве

Загрузка...