WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків, (на прикладі Отинійського ПТУ №33) - Дипломна робота

Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків, (на прикладі Отинійського ПТУ №33) - Дипломна робота

поточних видатків спостерігаємо: перевищення фактичних видатків над касовими, тобто невиконання кошторису по видатках на товари та послуги
По капітальних видатках спостерігаємо таку ситуацію: по плану передбачено фінансування в сумі 6000 гривень на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, за рік здійснено фактично капітальних видатків на 4150 гривень, при цьому вони залишилися не профінансованими. Сумарний від'ємний залишок поточних та касових видатків дає вище вказаний результат по видатках вцілому (-31698 + (-4150) = 35848 гривень).
За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що училище станом на 1 січня 2003 року мало кредиторську заборгованість в сумі 35848 гривень. Ця заборгованість перед контрагентами даної установи виникла внаслідок перевищення фактичних видатків установи над запланованими по кошторису на 302978 гривень та недофінансування в розмірі 5550 гривень. Але ця ситуація не є чимось надзвичайним, тому що в сучасних умовах через дефіцит Державного бюджету, який спостерігається в тенденції останніх років, та недостатню законодавчу захищеність бюджетної сфери, фактичні видатки перевищують касові, бо не завжди фінансування з бюджету дозволяє вчасно погасити заборгованість по видатках бюджетних установ.
Проведений аналіз, а саме порівняння фактичних та касових видатків із сумами одержаного фінансування за відповідними кодами економічної класифікації видатків загального фонду створює можливість контролю з боку держави ( в особі відповідних розпорядників коштів, фінансових органів та органів ДКУ) за станом виконання кошторису доходів та видатків, розрахунків з працівниками, постачальниками, різними кредиторами, за доцільністю використання виділених коштів згідно з цільовим призначенням. Також таке порівняння дає можливість виявити факти порушення фінансової дисципліни, безпідставного, нецільового використання бюджетних державних коштів.
3.2. Аналіз видатків спецфонду
Кошти спеціального фонду - це кошти, які установа самостійно заробляє протягом року, за допомогою надання платних послуг, реалізації продукції власних виробничих майстерень, здачі майна в оренду. З кожним роком зростають ціни, тому збільшується як фінансування із загального фонду так і кошти нашого спеціального фонду.
Таблиця 3.2.9.
"Дані для аналізу кошторису видатків в динаміці за два роки по спеціальному фонду. "
Показники
КЕК 2002рік 2003рік Відхилення,
Грн.
1 2 3 4 5
ВИДАТКИ -всього X 35997 45260 +9263
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 1000 31997 44260 +12263
Видатки на товари і послуги 1100 31997 44260 +12263
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110 2006 2010 +4
Заробітна плата 1111 2000 2000 0
Грошове утримання військовослужбовців 1112
Виплати по тимчасовій непрацездатності 1113 6 10 +4
Нарахування на заробітну плату 1120 744 750 +6
Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ 1130 25147 33000 +7853
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1131 8000 9000 +1000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1132
0 0 0
Продукти харчування 1133 500 3000 +2500
М'який інвентар та обмундирування 1134 0 1000 +1000
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 1135 1000 1000 0
Оренда 1136
Поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель 1137 1000 8000 +7000
Послуги зв'язку 1138 2647 2000 -647
Оплата інших послуг та інші видатки 1139 8000 5000 -3000
Видатки на відрядження 1140 3000 4500 +1500
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення 1150
Оплата комунальних послуг енергоносіїв 1160 1100 4000 +2900
Оплата теплопостачання 1161 0 0 0
Оплата водопостачання і водовідведення 1162 0 1000 +1000
Оплата електроенергії 1163 1100 3000 +1900
Оплата природного газу 1164 0 0 0
Оплата інших комунальних послуг енергоносіїв 1165 0 0 0
Оплата інших носіїв 1166 0 0 0 +700
Дослідження і розробки, державні програми 1170 0 0 0
Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 1200
Субсидії і поточні трансферти 1300 0 0 0
Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1310
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1320
Поточні трансферти населенню 1340 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги
1341 0 0 0
Стипендії 1342 0 0 0
Оплата безплатно наданих квартир і комунальних послуг 1343 0 0 0
Поточні трансферти за кордон 1350
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 2000 4000 1000 -3000
Придбання основного капіталу 2100 4000 1000 -3000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110 4000 1000 -300
Капітальне будівництво (придбання) 2120 0 0 0
Будівництво житла 2121
Будівництво виробничих об'єктів 2122
Будівництво об'єктів соціально-культурного та побутового призначення 2123
Капітальний ремонт
Реконструкція та реставрація 2130 0 0 0
Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду 2131
Капітальний ремонт та реконструкція виробничих об'єктів, обладнання 2132
Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів соціально-культурного та побутового призначення 2133 0 0 0
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів 2134
Створення державних запасів і резервів 2200
Придбання землі і нематеріальних активів 2300
Капітальні трансферти 2400 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2410
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 2420
Капітальні трансферти населенню 2430
Капітальні трансферти за кордон 2440
Як бачимо з даних таблиці видатки нашого фонду збільшилися, за рахунок збільшення нашого доходу, на 9263 гривні порівняно з 2002 роком. Таке збільшення спричинене зростанням поточних видатків на 12263 гривні та зменшення капітальних на 3000 гривень.
Поточні видатки зросли за рахунок збільшення витрат на товари та послуги в сумі 12263 гривні, а саме значне збільшення видатків по коду 1130 на 7853 гривні, 1140 - на 1500 гривень, 1160 - 2500 гривень. Щодо кодів 1110 та 1120, то в їх розрізі відбулись незначні зміни - видатки зросли на 4-6 гривень відповідно.
В складі коду 1130 збільшилися видатки на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на 1000 гривень, продуктів харчування - на 2500 гривень, поточний ремонт - 7000 гривень. При цьому, видатки на оплату транспортних послуг та утримання транспортних засобів залишили без змін, а також профінансували видатки по коду 1134 в сумі 1000 гривень, який минулого року не фінансувався. Збільшуючи фінансування по вище вказаних кодах, зрізали виплати на послуги зв'язку та оплату видатків по коду 1139 в сумі 647- 3000 гривень відповідно.
Щодо коду 1160 " оплата комунальних послуг" видатки збільшили 2900 гривень, за рахунок планування видатків на оплату води в сумі 1000 гривень, які

 
 

Цікаве

Загрузка...