WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків, (на прикладі Отинійського ПТУ №33) - Дипломна робота

Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків, (на прикладі Отинійського ПТУ №33) - Дипломна робота

поточні трансферти (1300) 143180 24.1 136450 19.17 -4.93
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ (2000) 6000 100 4150 100
Придбання основного капіталу (2100) 6000 100 4150 100
Створення державних запасів і резервів (2200)
Придбання землі і нематеріальних активів (2300)
Капітальні трансферти (2400)
Отож з даних таблиці № 9 бачимо, що найбільшу питому вагу у загальній сумі видатків займають поточні видатки, тому мають найбільший вплив на зміну суми видатків по кошторису.
Сума поточних видатків змінилася за рахунок збільшення поточної ваги видатків на товари та послуги у 2003 році на 4.93%, або у сумарному вигляді це становить 124264 гривні та скорочення видатків на субсидії та поточні трансферти 6730 гривень, а саме на виплати стипендії. Збільшення викликане зростом видатків на оплату праці в сумі 77590 гривень та відповідне збільшення нарахувань на неї на 28024 гривні, а також збільшення суми видатків по коду 1160. при цьому зменшилися видатки на закупівлю предметів постачання і матеріалів та утримання бюджетних установ на суму 3086 гривень.
Розглянемо, які зміни пройшли в складі видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Згідно даних таблиці № 8 бачимо , що порівняно з 2002 роком, збільшили видатки на оплату теплопостачання на18050 гривень, водовідведення та водопостачання на 700 гривень, енергоносіїв на 4760 гривень, та скоротили видатки на оплату інших комунальних послуг на 300 гривень. Отже ці зміни в середині коду видатків привели до загального збільшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 23210 гривень.
Видатки на закупівлю предметів постачання і матеріалів та утримання бюджетних установ скоротилися через зменшення фінансування на закупівлю продуктів харчування - 2350 гривень та м'якого інвентарю та обмундирування -1536 гривень. При цьому зменшивши фінансування по вище вказаних видатках дофінансували оплату транспортних послуг та утримання їх в сумі 200 гривень та оплату інших послуг та видатків на 600 гривень, що й привело до вище вказаної зміни видатків по цьому коду.
Порівняно із 2002 роком були зменшені капітальні видатки на 1850 гривень.
Тепер проаналізуймо стан виконання кошторису за 2002 рік. Для цього використаємо дані нижче вказаної таблиці.
Таблиця 3.1.8.
Звіт про виконання кошторису 2002 рік по ПТУ-33
Показники Затвер-джено кошторисом Додано по кошторису План асигнувань на 2002р
Касові видат-ки Фактичні видат-ки Зали-
шок на
кінець
року
1 2 4 5 6
ВИДАТКИ 600088 40830 640918 633518 669366 -35848
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 594088 40830 634918 633518 665216 -31698
Видатки на товари і послуги 450908 40830 491738 490338 521896 31531
Оплата праці працівників бюджетних установ 279174 -10000 269174 269174 269174 0
Заробітна плата 267700 267700 267700 0
Грошове утримання військовослужбовців
Виплати по тимчасовій непрацездатності 1474 1474 1474 0
Нарахування на заробітну плату 94784 94784 94784 0
Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ 26700 26700 25900 21667 +4233
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 0 0 0 0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
Продукти харчування 22790 22790 22790 18567 +4223
М'який інвентар та обмундирування 3110 3110 3110 3110 0
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 600 600 ___
Оренда
Поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель
Послуги зв'язку
Оплата інших послуг та інші видатки 200 200 ___
Видатки на відрядження
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг енергоносіїв 41720 59360 101080 100480 104578 -4098
Оплата теплопостачання 26100 53120 79220 79220 79220 0
Оплата водопостачання і водовідведення 1500 450 1950 1650 5648 -3998
Оплата електроенергії 13620 5790 19410 19410 19410 0
Оплата природного газу 0 0 0 0 0 0
Оплата інших комунальних послуг енергоносіїв 500 500 200 500 -300
Оплата інших носіїв 0 0 0 0 0 0
Дослідження і розробки, державні програми
Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями
Субсидії і поточні трансферти 143180 143180 143180 143347 -167
Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
Поточні трансферти населенню 143180 143180 143180 143347 -167
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії 143180 143180 143180 143347 -167
Оплата безплатно наданих квартир і комунальних послуг
Поточні трансферти за кордон
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 6000 6000 4150 -4150
Придбання основного капіталу 6000 6000 4150 -4150
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 6000 6000 4150 -4150
Капітальне будівництво (придбання) 0
0 0 0 0 0
Будівництво житла
Будівництво виробничих об'єктів
Будівництво об'єктів соціально-культурного та побутового призначення
Капітальний ремонт
Реконструкція та реставрація 0 0 0 0 0 0
Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду
Капітальний ремонт та реконструкція виробничих об'єктів, обладнання
Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів соціально-культурного та побутового призначення 0 0 0 0 0 0
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів
Створення державних запасів і резервів
Придбання землі і нематеріальних активів
Капітальні трансферти 0 0 0 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
Капітальні трансферти населенню
Капітальні трансферти за кордон
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ
Як бачимо з даних таблиці залишок видатків на кінець року від'ємний. Ця ситуація виникла внаслідок недофінансування на суму 7400 гривень (згідно кошторису передбачено 640918 гривень, а профінансували тільки в сумі 633518, на що вказують просумовані касові видатки за рік) та перевищення фактично здійснених видатків над встановленою плановою сумою фінансування згідно кошторису на 28448 гривень (669366 - 640918). Отже, в результаті ми одержали невиконання кошторису в сумі -35848 гривень.
Тепер проаналізуймо як вплинули поточні видатки та капітальні на одержаний результат. Згідно кошторису була затверджена сума поточних видатків в розмірі 594088 гривень. Додали згідно кошторису 40830 гривень, тому по плану асигнувань, на нашу установу для здійснення поточних видатків передбачено 634918 гривень. При цьому профінансували в сумі 633518 гривень, тобто недофінансували 1400 гривень. Також бачимо, що фактичні видатки нашої установиперевищують встановлений план асигнувань в сумі 30298 гривень. В результаті -31698 гривень.
В розрізі

 
 

Цікаве

Загрузка...