WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків, (на прикладі Отинійського ПТУ №33) - Дипломна робота

Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків, (на прикладі Отинійського ПТУ №33) - Дипломна робота

порушенняслід вказати касиру, щоб уникнути штрафних санкцій в майбутньому.
Аудитор Григорчук Н.П.
01 травня 2006 року смт. Отинія
01 травня 2006 року смт. Отинія
Аудиторський висновок
про достовірність касових операцій
Отинянського ПТУ-33
Аудитор Григорчук Н.П.
Замовник Отинянське Професійно-технічне училище №33
Термін перевірки 01.04.06р. - 01.05.06р.
Я провела перевірку касового обліку, яку попередньо спланувала відповідно до вимог нормативів аудиту, з метою підтвердження достовірності ведення касових операцій в даній установі. В ході перевірки я зібрала інформацію, на основі якої склала об'єктивний аудиторський висновок, який відображає реальний стан касового обліку.
Умовно-позитивний аудиторський висновок.
В результаті проведеної перевірки касових операцій я встановила, що касир веде касовий облік відповідно до встановленого Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" затвердженим постановою Правління НБУ від 19 лютого 2001 року №72. Проте в результатах роботи касира виявлені порушення вимог даного положення:
1. неподневне ведення касової книги;
2. порушення нумерації касових ордерів;
3. неправильна реєстрація розхідних касових ордерів;
4. невідповідність нумерації первинних касових документів і їх нумерації наведеній у касовій книзі;
5. порушений ліміт каси за 18 число даного місяця;
6. нецільове використання готівки за 18 число даного місяця.
Виявлені порушення не перекручують загальний фінансовий стан справ у даній установі, але порушують вимоги вищевказаного положення. На перелічені порушення слід вказати касиру з метою уникнення штрафних санкцій в майбутньому.
01.05.2006 року. Григорчук Н.П.
Розділ № 3 Аналіз видаткової частини кошторису доходів та видатків ПТУ-33
3.1. Аналіз видатків загального фонду
Таблиця №3.1.6.
"Дані для аналізу кошторису видатків в динаміці за два роки "
Показники
КЕК 2002рік 2003рік Відхилення,
Грн.
Відхилення
, %.
1 2 3 4 5 6
ВИДАТКИ -всього X 600088 715772 +115684 83.83
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 1000 594088 711622 +1175345 83.48
Видатки на товари і послуги 1100 450908 575172 +124264 78.40
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110 279174 355290 +77590 78.58
Заробітна плата 1111 277700 353130 +75430 78.64
Грошове утримання військовослужбовців 1112
Виплати по тимчасовій пнепрацездатності 1113 1474 2160 +686 68.24
Нарахування на заробітну плату 1120 103314 131338 +28024 78.66
Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ 1130 26700 23614 -3086 113.07
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1131 0 0 0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1132
Продукти харчування 1133 22790 20440 -2350 111.50
М'який інвентар та обмундирування 1134 3110 1574 -1536 197.59
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 1135
600 800 +200 75.00
Оренда 1136
Поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель 1137 0 0 0
Послуги зв'язку 1138
Оплата інших послуг та інші видатки 1139 200 800 +600 25.00
Видатки на відрядження 1140
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення 1150
Оплата комунальних послуг енергоносіїв 1160 41720 64930 +23210 64.25
Оплата теплопостачання 1161 26100 44150 +18050 59.17
Оплата водопостачання і водовідведення 1162 1500 2200 +700 68.18
Оплата електроенергії 1163 13620 18380 +4760 74.10
Оплата природного газу 1164 0 0 0
Оплата інших комунальних послуг енергоносіїв 1165 500 200 -300 250.00
Оплата інших носіїв 1166 0 0 0 0
Дослідження і розробки, державні програми 1170
Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 1200
Субсидії і поточні трансферти 1300 143180 136450 -6730 104.93
Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1310
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1320
Поточні трансферти населенню 1340 143180 136450 -6730 104.93
Виплата пенсій і допомоги 1341
Стипендії 1342 143180 136450 -6730 104.93
Оплата безплатно наданих квартир і комунальних послуг 1343
Поточні трансферти за кордон 1350
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 2000 6000 4150 -1850 144.58
Придбання основного капіталу 2100
6000 4150 -1850 144.58
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110 6000 4150 -1850 144.58
Капітальне будівництво (придбання) 2120 0 0 0 0
Будівництво житла 2121
Будівництво виробничих об'єктів 2122
Будівництво об'єктів соціально-культурного та побутового призначення 2123
Капітальний ремонт
Реконструкція та реставрація 2130 0 0 0 0
Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду 2131
Капітальний ремонт та реконструкція виробничих об'єктів, обладнання 2132
Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів соціально-культурного та побутового призначення 2133 0 0 0 0
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів 2134
Створення державних запасів і резервів 2200
Придбання землі і нематеріальних активів 2300
Капітальні трансферти 2400 0 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2410
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 2420
Капітальні трансферти населенню 2430
Капітальні трансферти за кордон 2440
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ 3000
З даних вище вказаної таблиці ми бачимо, що видатки по загальному фонду кошторису доходів та видатків, порівняно з нашим базовим періодом, за 2003 рік зросли на 115684 гривні, або, якщо розглядати в процентному відношенні, то це сумарне збільшення становить 16,17% ( 100% - 83,83% ).
Це збільшення загальної суми видатків відбулося за рахунок зміни суми поточних видатків на 117534 гривні або 16,52% та зменшення суми капітальних видатків на 1850 гривень або 44.58%.
Щоб дослідити за рахунок чого відбулися зміни сум поточних та капітальних видатків, я проаналізувала їх зміну у структурі по основних кодах економічної класифікації видатків, при цьому використавши дані таблиці №
Таблиця3.1.7.
"Аналіз видатків у їх структурі та в розрізі динаміки".
Показники
2002рік 2003рік .
Зміна питомої ваги
1 3 4 5 6
ВИДАТКИ -всього 600088 100 715772 100
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ (1000) 594088 99 711622 99.4 +0.4
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ (2000) 6000 1 4150 0.6 -0.4
При цьому:
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ (1000) 594088 100 711622 100
Видатки на товари і послуги (1100) 450908 75.9 575172 80.83 +4.93
Виплатапроцентів (доходу) за зобов'язаннями (1200)
Субсидії і

 
 

Цікаве

Загрузка...