WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків, (на прикладі Отинійського ПТУ №33) - Дипломна робота

Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків, (на прикладі Отинійського ПТУ №33) - Дипломна робота

установі.
Функціональнийаудит по характеру бюджетної установи провадиться для оцінки якості виконання основних функцій установи й керування підрозділом або посадовою особою.
При комплексному внутрішньому аудиті оцінюється якість виконання різних функцій у їхньому взаємозв'язку й взаємодії.
Організаційний аудит виражає проведений внутрішніми аудиторами контроль різних ланок систем бюджетної установи й керування з метою виявлення організаційної ефективності їхнього функціонування.
Комплексний аудит всіх систем бюджетної установи й керування їм - це контроль, що виражає в органічній сукупності організаційного, функціонального аудита систем установи й керування й контролю елементів і процесів, які зв'язують бюджетну установу із зовнішнім середовищем. При цьому оцінюються сильні й слабкі сторони його діяльності, перспективи розвитку.
Аудит на відповідність розпорядженням виражає процедури контролю на предмет дотримання законів, підзаконних актів , зовнішніх інструкцій вищих органів керівництва, внутрішніх інструкцій, положень і наказів, запропонованих апаратом керування.
Аудит на відповідність доцільності виражає процедури аудиторського контролю на предмет раціональності й обґрунтованості.
Пропонується класифікувати внутрішній аудит за джерелами формування дохідної частини, що складається з доходів загального й спеціального фондів, з урахуванням специфіки діяльності (проведених витрат) бюджетної установи. Аудит за джерелами доходів із метою вдосконалювання передбачає об'єктивне обстеження й всебічний аналіз здійснюваних витрат загального й спеціального фондів із метою їхнього скорочення, доцільного перерозподілення.
Пропонується розподіл внутрішнього аудиту за часом проведення на попереднього, поточного й наступного аудита.
Попередній аудит виражає процедури контролю, здійснюваного до здійснення господарської операції.
Поточний аудит виражає процедури контролю, здійснюваного в ході здійснення різних господарських операцій. У силу цих причин поточний аудит називають оперативним. І дійсно, цьому аудитові властиве максимальна оперативність і гнучкість.
Наступний аудит виражає процедури контролю, здійснюваного після здійснення господарських операцій. Наприклад, аудит фінансової звітності.
Дана класифікація не претендує на закінченість, може змінюватися або доповнюватися з урахуванням змін зовнішнього середовища.
Підбиваючи підсумок дослідженню й огляду законодавчих актів, сформулюємо наступні висновки:
- внутрішній аудит організаційно призначений для обслуговування інтересів керівництва й органів державного контролю;
- до служб внутрішнього аудита бюджетної установи ставляться служби, створювані в установі, призначувані керівництвом , діяльність яких, повинна регулюватися державними законами й нормативними актами;
- функції внутрішнього аудита бюджетної установи, залежно від характеру діяльності бюджетної установи, можуть поширюватися до рівня функцій контролювання інформаційного забезпечення, регулювання й контролю (моніторингу), завдання якого шляхом підготовки управлінської інформації орієнтувати керівництво на прийняття оптимальних управлінських рішень.
2.5.2. Аудиторська перевірка та її результати
Перед проведенням аналізу видатків ПТУ-33, я вирішила встановити їх доцільність та правомірність. Розглянемо проведення вибіркової аудиторської перевірки в бюджетній сфері, а саме правильність здійснення касових видатків у квітні 2002 року..
Оскільки підчас написання перших двох розділів моєї дипломної роботи, я вже ознайомилась обліковим процесом видатків в даній установі, то я відразу приступила до аудиторської перевірки, першим аспектом проведення якої є складання програми аудиту, по якій я здійсню аудит.
Аудитор: Григорчук Ніна Петрівна
Установа: Отинянське ПТУ-33
Період перевірки: квітень 2002 року
Терміни перевірки: з 1.04.06р. по 1.05.06р.
Програма аудиту касових операцій.

Перелік аудиторських
процедур Виконавець Метод
перевірки Примітки
аудитора
1. 2. 3. 4. 5.
1 Перевірка готівки в касі Григорчук Фактична перевірка
2. Перевірка касової
документації Григорчук Документальна перевірка
2.1. Перевірка оформлення касової книги Григорчук Документальна, Формальна перевірка
2.2. Перевірка наявності всіх ПКО і ВКО, відображених у касових звітах Григорчук Документальна, Формальна перевірка
2.3. Перевірка відповідності дат ПКО і ВКО датам касових звітів
Григорчук Документальна, Формальна перевірка
2.4. Перевірка заповнення всіх реквізитів у касових ордерах і звітах Григорчук Документальна, Формальна перевірка
2.5. Перевірка наявності всіх касових звітів Григорчук Документальна, Формальна перевірка
2.6. Перевірка залишків у касових звітах Григорчук Документальна, Арифметична перевірка
2.6. Перевірка підсумків платіжних відомостях Григорчук Документальна, Арифметична перевірка
2.7. Звірка оборотів і залишків касовій книзі і журналах ордерах Григорчук Документальна, Арифметична перевірка
3. Перевірка повноти оприбутку-
вання готівки Григорчук Документальна, Арифметична і перевірка по суті
4. Перевірка дотримання ліміту каси і здачі понадлімітних коштів в банк Григорчук Документальна, Арифметична і по суті
5. Перевірка цільового використання готівки Григорчук Документальна, Арифметична і перевірка по суті
6. Перевірка витрачання готівки на виплату зарплати і повноти здачі депонованої зарплати Григорчук Документальна, Арифметична і перевірка по суті
7. Перевірка видачі і своєчасності повернення підзвітних сум Григорчук Документальна, Арифметична перевірка
Склала: Григорчук Н.П.
За результатами проведеної перевірки касових операцій Отинянського ПТУ-33, на основі вище вказаної програми аудиту, я склала наведені нижче підсумкові документи, які вказують на результати проведеної перевірки..
Аудиторський звіт.
Керівнику Отинянського ПТУ-33
Іванківу Петру Степановичу
В ході проведеної перевірки я виявила такі порушення в роботі касира:
1. касова книга ведеться неподневно, записи у ній здійснюються тільки у дні руху готівки;
2. в касовій книзі відсутні позначки, які вказують на закінченість записів, що дає можливість здійснювати незаконні операції;
3. зафіксована неправильна реєстрація розхідних касових ордерів в журналі їх реєстрації;
4. порушений порядок нумерації розхідних і прихідних касових ордерів - виявлені два ПКО під однаковим номером (№13), не виявлено РКО №5, №6, №14, №15, №47;
5. зафіксована невідповідність нумерації РКО і їх нумерації наведеної у касовій книзі;
6. порушений ліміт каси за 18.04.2002 року в сумі 502.18 гривень;
7. виявлені факти нецільового використання готівки, яка була одержана 18.04.02р з казначейства на оплату за пальне, ксерокопії, відрядження в сумі 499.08 гривень.
На виявлені

 
 

Цікаве

Загрузка...