WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків, (на прикладі Отинійського ПТУ №33) - Дипломна робота

Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків, (на прикладі Отинійського ПТУ №33) - Дипломна робота

субрахунки.
Насубрахунку 811 "Видатки за спеціальними коштами" обліковують фактичні видатки за кошторисом видатків у частині спеціальних коштів. На ньому також можуть облікувати, за рішенням головного бухгалтера, видатки підсобних господарств.
На субрахунку 812 "Видатки за іншими власними надходженнями" обліковують фактичні видатки спецфонду за кошторисом видатків у частині інші власні надходження установ.
Особливість цього рахунку в тому, що в бухгалтерії ПТУ-33 він ведеться в меморіальному ордері № 3а, тобто окремо від інших спеціальних коштів.
В цьому меморіальному ордері облікують різного роду спонсорські допомоги. Згідно даних ордеру за серпень 2002 року ПТУ-33 отримало спонсорської допомоги на суму 307 гривень 12 копійок.
На субрахунку 813 "Видатки за іншими коштами" обліковують фактичні видатки спецфонду за кошторисом видатків у частині інших коштів.
При здійсненні фактичних видатків дебетуються рахунки 811, 812, 813 і кредитуються різні субрахунки залежно від роду здійснюванних фактичних витрат.
В кінці року всі накопичені фактичні витрати з наростаючим підсумком з початку року списуються в дебет субрахунку 682 "Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом ", 711 "Доходи за спеціальними коштами", 712 " Доходи за іншими власними надходженнями", 713 "Доходи за іншими коштами". Субрахунок 682 "Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом" залежно від того, у розпорядника коштів якого ступеня він застосовується, може бути активним, пасивним і активно-пасивним.
У ПТУ-33, яке є нижчим розпорядником коштів третього рівня, тобто таким, що не має підвідомчих установ, субрахунок 681 "Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом" пасивний і використовується для обліку сум спеціального фонду, отриманих від вищого розпорядника коштів.
Сальдо наростаючим підсумком протягом року показує отримані суми спеціального фонду, а сальдо на кінець року - суму невикористаних коштів спеціального фонду. Закривається рахунок Дт.432- Кт.81.
В загальному підсумку за даними головної книги за серпень 2002 року видатки із спеціального фонду по ПТУ-33 становили 5356 гривень 93 копійки.
2.3. Облік витрат виробничих майстерень у бюджетних установах
Бюджетні установи можуть одержувати доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), виготовленої у власних виробничих (навчальних) майстернях. Як правило, такі підрозділи у бюджетних навчальних закладах створюють для практичної підготовки учнів та студентів за відповідною спеціальністю. Статутна діяльність виробничих (навчальних) майстерень з практичної підготовки учнів та студентів фінансується за рахунок бюджетних коштів у межах кошторису. Але одночасно з навчальною роботою такі майстерні можуть виконувати роботи, виготовляти вироби, надавати послуги на замовлення населення або інших юридичних осіб. Частину таких виробів виробничі (навчальних) майстерні можуть використовувати у власній діяльності бюджетної установи, а частину - реа-лізувати на сторону.
Для обліку операцій з виготовлення і реалізації продукції виробничих (навчальних) майстерень у плані рахунків бюджетних установ передбачено субрахунки:
241 "Вироби виробничих (навчальних) майстерень";
721 "Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень";
821 "Витрати виробничих (навчальних) майстерень".
Витрати на виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг виробничими (навчальними) майстернями обліковують за дебетом субрахунка 821. До таких витрат зараховують вартість витрачених матеріалів, нараховану зарплату, обов'язкові нарахування на суму зарплати та ін. За кредитом субрахунка 821 обліковують одержану продукцію та списують суми витрат на виконані і прийняті замовниками роботи (послуги). Продукцію (вироби) майстерень прибуткують на дебет субрахунка 241 за фактичними витратами на її виготовлення (фактичною собівартістю). На суб-рахунку 821 на кінець року може бути дебетове сальдо при наявності незавершеного виробництва або незакінчених і не переданих замовникам робіт.
Субрахунок 721 використовують для обліку реалізації продукції, робіт і послуг виробничих (навчальних) майстерень. На дебеті цього субрахунка відображають фактичну собівартість реалізованих виробів, виконаних робіт, наданих послуг стороннім організаціям та особам за плату, а на кредиті - виручку за реалізовану продукцію (роботи, послуги). Різниця між дебетовим і кредитовим оборотами цього субрахунка показує суму прибутку або збитку від реалізації виробів виробничих (навчальних) майстерень, яка спи-сується у кінці звітного періоду на субрахунок 432 "Результати виконання кошторису за спеціальним фондом".
У бухгалтерському обліку операцій з виготовлення продукції у виробничих (навчальних) майстернях та її реалізації відображають такими записами:
Таблиця №2.3.5.
"Основні господарські операції з обліку витрат виробничих (навчальних) майстерень".

П.п. Зміст господарських операцій Дт. Кт.
1. 2. 3. 4.
1. Списані матеріали, видані зі складу на виробництво продукції (робіт, послуг) майстерням 821 201,203,231,234, 235, 238,239
2. Повернені на склад не використані в майстернях матеріали 201,203,231,234, 235, 238,239 821
3. Віднесені прямі витрати на виробництво продукції 821 301,313,323, 362,635
4. Нарахована зарплата за виготовлення продукції (з нарахуванням на соцпотреби) 821 661,651,652,653,654
5. Оприбуткована готова продукція
241 821
1. 2. 3. 4.
6. Вироби майстерні передані для використання у статутній діяльності:
А. як господарські, навчальні та інші матеріали;
Б. як МШП:
На фактичну собівартість
На створення фонду
В. як ОЗ або інші необоротні активи:
На фактичну собівартість
На створення фонду
231,234,236,238,239
221
801,802,811,813
106,109,113..
80, 81
241
241
411
241
401
7. Реалізована готова продукція майстерень 721 241
8. Фінансовий результат зараховується на результати виконання кошторису:
Прибуток
збиток
721
432
432
721
Аналітичний облік витрат ведеться, як правило, позамовним методом, тобто на кожне замовлення відкривають окрему картку аналітичного обліку витрат, записи у якій є підставою для визначення фактичної собівартості виготовленої продукції та виконаних робіт (наданих послуг), або вартості незавершеного виробництва.
2.4. Контроль за рухом та формуванням видатків
Бухгалтери, економісти, Контрольно-ревізійні служби здійснюють систематичний контроль за формуванням видатків і цільовим використанням коштів загального та спеціального фондів. Цей контроль починається вже на етапі складання кошторису і закінчується аналізом його виконання.
Попередній контроль за витрачанням коштів з Державного бюджету здійснюють органи Державного казначейства. З метою забезпечення такого контролю операційно-контрольне управління ГУДКУ, відділи обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів, операційні відділи,

 
 

Цікаве

Загрузка...