WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит виробничих запасів - Курсова робота

Аудит виробничих запасів - Курсова робота

виробництва". У дебет цього рахунка записується оприбуткована продукція власних рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, а в кредит - списання для продажу, невиробничого споживання (видачі й продажу працівникам, передачі для соціальної сфери (дитячі садки, школи, їдальні), споживання у якості кормів, призначених для висіву тощо). На підприємствах, які отримують напівфабрикати власного виробництва, котрі можуть бути реалізовані споживачам без доведення їх до стадії готової продукції, ведуть облік на рахунку 25 "Напівфабрикати" у розрізі окремих видів напівфабрикатів.
Багато промислових підприємств займається торгівлею, тому для обліку руху товарно-матеріальних цінностей відкривається рахунок 28 "Товари" з відповідними субрахунками: 281 "Товари на складі", 282 "Товари в торгівлі", 283 "Товари на комісії", 284 "Товари під товарами", 285 "Торгова націнка". Цей рахунок застосовується для обліку виробів, матеріалів, продуктів, які спеціально придбані для продажу.
До складу запасів відноситься також продукція, яка пройшла всі стадії обробки, прийнята відділом технічного контролю й оприбуткована на склад. Для її обліку призначений рахунок 26 "Готова продукція". У балансі відображаються залишки нереалізованої продукції.
Основні бухгалтерські проведення, які складаються при надходженні запасів на підприємство, наведені в таблиці 3.
Таблиця 3
Відображення на рахунках бухгалтерському обліку операцій з надходженням матеріалів

з/п
Зміст операції
Дебет
Кредит
1 2 3 4
1. Отримано рахунок від постачальника на сировину, яка надійшла на підприємство.
В тому числі ПДВ 20 "Виробничі запаси"
641 "Розрахунки за податками" 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"
2. Оплачений рахунок постачальника 631 "Розрах. з вітчизн,
постачальниками" 311 "Поточні рахунки в національній ваолюті"
3. Оприбутковано виробничі запаси, придбані підзвітною особою за готівку
Включено до складу под. кредиту ПДВ 20 "Виробничі запаси"
641 "Розрахунки за податками" 372 "Розрахунки з підзвітними особами"
372 "Розрахунки з підзвітними особами"
4. Суми комісійних для посередників
Включено до складу под. кредиту ПДВ 20 "Виробничі запаси"
641 "Розрахунки за податками" 685 "Розрах. з іншими кредиторами"
685 "Розрах. з іншими кредиторами"
5. Вартість транспортних послуг сторонніх організацій
Включено до складу под. кредиту ПДВ 20 "Виробничі запаси"
641 "Розрахунки за податками" 685 "Розрах. з іншими кредиторами"
685 "Розрах. з іншими кредиторами"
6. Внесено до статутного капіталу матеріали 201 "Сировина і матеріали" 46 "Неоплачений капітал"
7. Безоплатно отримані виробничі запаси 20 "Виробничі запаси"
719 "Інші доходи від операційної діяльності"
8. Витрати на страхування ризиків перевезення запасів 20 "Виробничі запаси"
65 "Розрахунки за страхуванням"
9. Відображення мита, митних зборів 20 "Виробничі запаси"
685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
10. Оприбут. запасів, виготовлених у власному виробництві 20 "Виробничі запаси"
23 "Виробництво"
11. Оприбутковано запаси, що надійшли з переробки 201 "Сировина і матеріали" 206 "Матеріали передані в переробку"
12. Оприбут. запасів, виявлених під час інвентаризації 20"Виробничі запаси" 719 "Інші доходи операційної діяльності"
13. Оприбут. матеріалів, отриманих від ліквідації основних засобів 20"Виробничі запаси" 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
Коломийський Лісокомбінат придбав у постачальників ВАТ "Ніко - Центрметал" (додаток 1) лист б6. ст. ЗПС і лист б4х150х6000 ст. ЗПС5, на суму 30685,60 грн. (без ПДВ). Витрати на транспортування матеріалів склали 300 грн. (без ПДВ).
У бухгалтерському обліку ці операції відображатимуться в таблиці 4.
Таблиця 4
Облік надходження запасів від постачальника

з/пП
Зміст господарської операції Кареспонденція
рахунків Сума,
грн.
Дебет Кредит
1 2 3 4 5
Перша подія - оплата
1 Здійснено оплату матеріалів 371 311 36822,72
2 Нараховано податковий кредит (ПДВ)
ІІЛІ1 641 644 6137,12
3
Оприбутковано матеріали 201
631
30685,60
4 Списано суму раніше нарахованого податкового кредиту 644 631 6137,12
5 Відображено взаємне зарахування заборгованості 631 371 36822,72
6 Оплачено витрати на транспортування матеріалів 371 311 360
7 Нараховано податковий кредит (ПДВ) по транспортних витратах 641 644 60
8 Витрати на транспортування включено до первісної вартості матеріалів 201 631 300
9 Списано суму раніше нарахованого податкового кредиту щодо ПДВ 644 631 60
10 Відображено взаємне зарахування заборгованостей, пов'язане з транспортуванням матеріалів 631 371 360
Перша подія - оприбуткування запасів
1 Оприбутковано матеріали 201 631 30685,60
2 Відображено податковий кредит щодо ПДВ
по оприбуткованих матеріалах 641 631 6137,12
3 Оплачено раніше отримані матеріали 631 311 36822,72
4 Суму витрат на транспортування включено до первісної вартості матеріалів 205 631 300
5 Відображено податковий кредит щодо ПДВ по транспортних витратах 641 631 60
6 Оплачено послуги за транспортування 631 311 360
Комірник Шеремета В. А. отримав 12.02.06 з каси Лісокомбінату 320 грн. для придбання миючих засобів. Миючих засобів було придбано на суму 288,60 грн. В касу 13.02.06 комірник повернув 31,40 грн
Таблиця 5
Облік надходження запасів придбаних підзвітною особою

з/пП
Зміст господарської операції Кареспонденція
рахунків Сума,
грн.
Дебет Кредит
1 Отримано готівку з каси підзвітною особою для придбання миючих засобів 372 30 320
2 Оприбутковано миючі засоби придбані підзвітною особою
ІІЛІ1 22 372 288,60
3
Податковий кредит щодо ПДВ по оприбуткованих матеріалах 641
372
53,34
4 Повернена в касу невикористана готівка підзвітною особою 30 372 31,40
За результатами проведеної інвентаризації (додаток 13) на 5.01.06 інвентаризаційною комісією Лісокомбінату на складі №2 було виявлено надлишки кутника 40 х 40 ст. ЗПС. у кількості 10 штук на суму 44,80 грн.
Таблиця 6
Облік виявлення надлишків при проведенні інвентаризації

з/пП
Зміст господарської операції Кареспонденція
рахунків Сума,
грн.
Дебет Кредит
1 Оприбутковано запаси, які раніше не обліковувалися на балансі 20 719 44,80
2
791 719
Для обліку запасів на складах Лісокомбінату підприємства використовуються такі документи "Лімітно - забірна картка" "Картка складського обліку". "Лімітна відомість на відпуск"
2.1.2. Оцінка та облік матеріалів при їх відпуску у виробництво.
При продажу, відпуску запасів у виробництво та іншому вибутті оцінка здійснюється за такими методами:
1) ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
2) середньозваженої собівартості;
3) собівартості перших за часом надходжень запасів (ФІФО);
4) нормативних витрат;
5) ціни продажу.
Розглянемо порядок застосування кожного з цих методів.
Метод ідентифікованої собівартості застосовується щодо тих видів виробничих запасів, які використовуються для виконання спеціальних замовлень і проектів значної вартості, а також стосовно тих видів запасів, що вони не замінюють один одного.

 
 

Цікаве

Загрузка...