WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит виробничих запасів - Курсова робота

Аудит виробничих запасів - Курсова робота

України.
Держлісгосп має у своєму складі 13 лісництв, по кожному з яких ведеться облік, а в кінці звітного періоду проводиться звірка даних з Головною книгою.
На балансі Держлісгоспу знаходяться такі виробничі запаси:
- запчастини;
- паливо;
- насіння лісове:
- сировина і матеріали.
До незавершеного виробництва відносять залишки у лісі.
На мою думку проведення аудиту виробничих запасів саме на цьому підприємстві є дуже доцільним, адже правильне і раціональне використання запасів є основою процвітання Держлісгоспу.
2.Аудит виробничих запасів
2.1.Загальна методика проведення аудиту запасів.
Залежно від аудиторського дослідження, завдань, передбачених договором та власних можливостей аудитор на свій розсуд обирає методику проведення аудиту виробничих запасів. Основна мета обраної методики зводиться до встановлення об'єктивної істини про досліджуваний об'єкт.
Проводити суцільну перевірку недоцільно - це потребує великих матеріальних і трудових затрат. Тому бажано перевірити й оцінити систему внутрішнього контролю та обліку на підприємстві, залежно від отриманих результатів, розширювати сукупність досліджень чи навпаки, довіритися даним клієнта і провести лише деякі перевірочні процедури, щоб підтвердити довіру до інформації системи внутрішнього контролю.
Вивчення й оцінка внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку запасів потребує проведення тестування, в результаті якого можна вивчити слабкі і сильні сторони об'єкта дослідження і воно дає можливість вибрати спосіб організації аудиту: суцільний вибірковий чи комбінований.
Аудитори як правило проводять вибіркову перевірку виробничих запасів яка є більш ефективною в порівнянні з суцільною.
Програма аудиту виробничих запасів
Залежно від обраного способу організації перевірки аудитор складає програму перевірки, де встановлює перелік аудиторських процедур які б дали змогу:
1. Встановити достовірність первинних даних БО щодо фактичної наявності та руху виробничих запасів.
2. Перевірити повноту і своєчасність відображення первинних даних з обліку запасів у зведених документах та реєстрах.
3. Перевірити правильність ведення обліку запасів відповідно до чинних законодавчих і нормативних актів, облікової політики суб'єкта господарювання.
4. Перевірити стан збереження запасів у суб'єкта господарювання.
5. Підтвердити або спростувати показники фінансової звітності суб'єкта господарювання, які залежать від достовірності, повноти, й своєчасності відображення господарських операцій, пов'язаних із рухом виробничих запасів.
Аудиторська фірма: "Аудит і допомога"
Суб'єкт господарювання: Коломийське державне лісогосподарське підприємство
Період перевірки: січень 2006 року
Термін перевірки: з 1.01.2006 до 1.02.2006
Програма аудиту виробничих запасів
№з/п Перелік аудиторських процедур Виконавець Терміни перевірки Примітки
1 2 3 4 5
1 Перевірити відповідність даних аналітичного обліку даним синтетичного обліку, даним Головної книги, звітності Романів В.А. До 5 січня
2 Перевірити фактичну наявність запасів, перевірити організацію складського господарства, стан збереження запасів Калінін М.О. З 4 до 12 січня
3 Перевірити повноту оприбуткування запасів при наявності документів, які підтверджують їх придбання. Романів В.А. До 18 січня
4 Перевірити організацію контролю за зберіганням , використанням і погашенням довіреностей. Урин М.Ф. До 21 січня
5 Звірити правильність оформлення надходження та списання запасів:
- взаємна звірка даних матеріального звіту та накладних;
- звірка віднесення в підзвіт окремими особами відпущених запасів;
- перевірити кореспонденцію рахунків на відпускання запасів у Головній книзі. Романів В.А. До 26 січня
6 Перевірити законність списання запасів при витратах:
- дотримання встановленого порядку оформлення;
- перевірка правильності застосування норм природного убутку. Левчук А.О. До 26 січня
7 Перевірити дотримання лімітів із відпускання запасів:
- зустрічна перевірка ліміто- забірних карт із документами на витрачання. Левчук А.О. До 25 січня
8 Вивчити стан матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству. Урин Н.В. До 28 січня
9 Перевірити правильність відображення в обліку операцій із списання запасів. Романів В.А.
10 Перевірити, який із методів оцінки запасів при відпусканні їх у виробництво, продаж або інше вибуття застосовується на підприємстві.
- згідно з наказом про облікову політику;
- фактично. Антонов С.М. До 29 січня
12 Перевірити достовірність даних за залишками запасів у фінансовій звітності. Урин Н.В. До 29 січня
13 Формування реєстрів виявлених порушень Романів В.А. До 30 січня
Склав: Білявська Любов Вікторівна
Перевірив: Лапін Олег Орестович
Ознайомився: Романів В.А.
2.1.1 Облік надходження матеріалів на складі
Усі операції надходження матеріалів на підприємство повинні бути оформлені первинними документами.
Можливі такі напрями надходження запасів на підприємство :
" придбання у постачальника;
" придбання підзвітними особами за готівку;
" виготовлення на даному підприємстві;
" безкоштовне отримання;
" від ліквідації основних засобів та малоцінних необоротних активів;
" виявлення надлишків при проведенні інвентаризації;
" обмін на подібні та неподібні активи;
" інші напрями.
Придбання виробничих матеріалів планується підприємством. Для цього укладаються договори постачання, у яких визначається кількість, ціна та якість товарно-матеріальних цінностей, що надійдуть на підприємство, а також терміни завезення кожної партії матеріальних цінностей. При виборі постачальниківпідприємство повинне врахувати: ціну матеріалів, достатній обсяг їх постачання (що залежить від потужностей постачальників), якість матеріалів, надійність постачальників, сума транспортних витрат на перевезення та складування запасів, можливості отримання знижок при придбанні великих партій запасів та можливість відстрочення оплати на них. Можливі інші напрями надходження запасів, розглянуті вище.
Матеріали, що надходять на склад, ретельно перевіряють, встановлюють відповідність їх якості, кількості, асортименту, умовам поставок і супровідним документам. Якщо не виявлено розходжень, матеріали приймають.
На склади також можуть надходити запаси із своїх цехів - це продукція власного виготовлення і зайві одержані й невикористані матеріали, а також матеріали, одержані від ліквідації основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, браку у виробництві та відходи. Ці матеріали оприбутковують на склади за допомогою накладної.
Обмін подібними запасами відбувається тоді, коли активи, які обмі-нюються, мають однакове призначення та застосовуються водній галузі діяльності. Справедлива вартість обмінюваних подібних запасів має від-повідати одна одній. Договірну ціну приймають за справедливу. Від справе-дливої ціни нараховують податковій кредит і податкове зобов'язання (ст. 4.2. Закону України "Податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 року №168/97-ВР).
Незалежно від того, яка ціна обмінюваних товарів вказується в

 
 

Цікаве

Загрузка...