WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит виробничих запасів - Курсова робота

Аудит виробничих запасів - Курсова робота

представники постачальника і відповідні спеціалісти - експерти. Акт складається у двох примірниках і підписується членами комісії, після чого затверджується підписом керівника підприємства. Один примірник акта передається в бухгалтерію. А другий - в юридичний відділ для складання листа - претензії .
На складі (в Держлісгоспі -транспортний склад) для правильної організації обліку комірник (завсклад) на кожний номенклатурний номер запасу оформляє "Матеріальний ярлик" (ф. М-16). Цей документ містить найменування, номер і повну характеристику кожного виду запасу. Ярлик розміщується безпосередньо на запасі або поблизу нього.
Для обліку запасів в розрізі їх видів завсклад веде окремі документи за ф. М-12 "Картка складського обліку матеріалів". В ній проводяться записи по кожному факту надходження та вибуття запасів. Підставою для запису в М-12 є форми М- 4 "Прибутковий ордер", "Акт про приймання матеріалів" (ф. М-7) і форма №1 - ТН "Товарно-транспортна накладна" - по надходженню, а по видатку - "Лімітно-забірні картки" (фф. М-8, М-9, М-28а), "Акт -вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів" (ф. М-10), "Акт приймання-передачі обладнання у монтаж" (М-15а), "Акт про витрату давальницьких матеріалів" (ф. М-23) і "Товарно-транспортна накладна" (ф. №1-ТН). У ході перевірки було виявлено, що картки складського обліку матеріалів не ведуться, тому у завсклада було взято пояснення, в результаті чого виявилось, що ведення карточного обліку не передбачено Статутом, тому не є порушенням.
Після того, як запаси оприбутковані, допускається їх відпуск зі складу. Відпуск цінностей із складу здійснюється тільки особами, які мають на це право. Список цих працівників складається і затверджується головним бухгалтером та керівником підприємства. Підставою для відпуску матеріалів зі складу на дільниці для одноразового відпуску є: накладна-вимога (М-11), а для систематичного відпуску цінностей для одних виробничих одиниць - лімітно-забірні картки (фф. М-8, М-9, М-28, М-28а). Ліміт встановлюється для кожного підрозділу на підставі розрахунків економічного відділу підприємства і затверджується керівником. Термін дії ліміту - місяць.
Для багаторазового відпуску запасів протягом місяця використовують "Лімітно-забірну картку" (ф. М-8).
Відпускаючи запаси із складу на підставі лімітно-забірної картки, завклад слідкує а встановленим лімітом. Перевищення ліміту допускається тільки з дозволу керівника. В цьому випадку складається "Акт - вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів" (ф. М-10) у двох примірниках, один з яких залишається у замовника, інший - у завскладу.
Після закінчення облікового періоду завсклад, як всі матеріально відповідальні особи, складає "Матеріальний звіт", який містить інформацію про надходження та вибуття ТМЦ за період .Цей звіт разом із іншими документами, які підтверджують надходження та вибуття запасів, фіксується у (ф. М- 13) "Реєстр приймання -здавання документів". Всі вони передаються у бухгалтерію.
Організація документообігу на підприємстві організована таким чином, щоб забезпечити вчасне надходження необхідної інформації до бухгалтерії. Первинні документи, які надходять до бухгалтерії, підлягають перевірці за змістом операцій, правильність їх оформлення, законністю проведення операцій. Станом на перше число місяця в бухгалтерії підприємства виводиться залишок по кожному рахунку запасів.
Було проведено інвентаризацію виробничих запасів з метою порівняння облікових даних із даними фактичними. Її здійсненням займалась спеціально створена постійно діюча комісія. Результати проведеної перевірки запасів зазначено в"Інвентаризаційному описі" (ф. 21 - М). Інвентаризація здійснюється не рідше, ніж один раз на рік (перед завершенням звітного року). Під час проведення інвентаризації було перевірено усі види запасів, як власних, так і тих, які не належать підприємству. Інвентаризаційні описи складаються окремо на оплачені в строк покупцями відвантажені запаси, та на ті, що перебувають на складах інших підприємств.
Після завершення інвентаризаційного опису всі члени комісії підписуються під одержаними даними. Результати проведеної інвентаризації відображаються у бухгалтерському обліку в тому місяці, в якому проведено інвентаризацію, але не пізніше грудня звітного року.
Висновок
Обираючи об'єкт дослідження для написання курсової роботи я спиралася на актуальність, доцільність і важливість досліджуваного об'єкта.
Напевно, мало хто може зможе заперечити те, що виробництво, яке приносить економічний прибуток залежить майже повністю від правильного здійснення операцій з надходження, зберігання і списання виробничих запасів, а також достовірності його обліку.
Тому я провела перевірку виробничих запасів, склала програму перевірки, де встановила перелік аудиторських процедур, конкретних виконавців, а також період перевірки. Після чого провела вибіркову перевірку операцій пов'язаних з виробничими запасами, використовуючи при цьому фактичний, документальний, математичний метод, а також метод опитування.
При чому дослідила: умови складання договорів з постачальниками, розрахунки за отриману продукцію, відображення отриманих запасів в обліку і порівняння їх з фактичними даними; ознайомилась: з умовами зберігання запасів на складах, з МВО, з внутрішньогосподарським контролем, з даними проведеної інвентаризації; вивчила: оцінку запасів при отриманні і вибутті, первинні документи, облікові регістри, баланс підприємства з обліку виробничих запасів.
На основі отриманих результатів склала висновок, щодо правельності, достовірності обліку виробничих запасів.
Для себе ж, зробила висновок, для того щоб провести аудит всієї фінансової звітності чи окремого її елемента потрібно досконало знати бухгалтерський, фінансовий, управлінський облік, нормативно - правові документи, бути комунікабельним і спритним
Список використаної літератури:
1. П(с)БО 9 "Запаси", затверджено наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.99 р.(зі змінами і доповненнями).
2. План рахунків БО активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств, затверджений наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.99 р. і зареєстрований у Міністерстві юстиції України за №892/4185.
3.Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини і матеріалів" від 21.06.96 р. №193
4.Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 р., із змінами і доповненнями.
5.Нормативні документи про інвентаризацію запасів.
6.ЗУ "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" від 16.07.99р. № 996-XIV, зі змінами і доповненнями.
7.Бухгалтерський облік і нормативна база/Уклад. С.Іляшенко.- Х.: Фактор, 2001.- 100с.
8. Давидов Г.М. Аудит. Підручник.- К.: Знання, 2004.- 420 с.
9. Документування процесу аудиту. Робочі документи аудитора .- Запоріжжя, 2002.
10.2001 МФБ. Стандарти аудиту та етики.- К.: ТОВ " Пріорітет- інформ", 2003.- 45-48с.
11.Кулаковська Л.П., Піча Ю. В.. Організація і методика аудиту: Навчальний посібник.- К.: Каравела, 2004.- 365-401с.
12. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація:- Монографія.- К., 2003.- 123с.
13.Установчі та інші документи Коломийського Держлісгоспу.

 
 

Цікаве

Загрузка...