WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит виробничих запасів - Курсова робота

Аудит виробничих запасів - Курсова робота


Курсова робота
Аудит виробничих запасів
Зміст
Вступ--------------------------------------------------------------------------------------3
1.Теоретико-методологічні основи аудиту виробничих запасів---------------------5
1.1.Економічна сутність виробничих запасів, їх класифікація та оцінка----------5
1.2.Мета,завдання та джерела аудиту запасів-------------------------------------------9
1.3.Послідовність проведення аудиту запасів-------------------------------------------12
1.4.Нормативно-правова база дослідження---------------------------------------------13
1.5.Характеристика діяльності об'єкту дослідження----------------------------------15
2.Аудит виробничих запасів----------------------------------------------------------------17
2.1.Загальна методика проведення аудиту запасів-------------------------------------17
2.2.Аудит надходження виробничих запасів--------------------------------------------21
2.3.Аудит вибуття виробничих запасів---------------------------------------------------24
2.4.Аудит операцій з МШП-----------------------------------------------------------------27
2.5. Оцінка системи внутрішньогосподарського контролю виробничих ---------44
запасів
3.Узагальнення результатів аудиту(Аудиторський висновок)----------------------47
Висновок----------------------------------------------------------------------------------------50
Список використаної літератури-----------------------------------------------------------51
Вступ
Розвиток України на сучасному етапі характеризується становленням ринкової економіки, її інтеграції у систему міжнародних відносин, виникнення акціонерних компаній, товариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні і внутрішні інвестиції, кредити. проводяться емісії цінних паперів, іде роздержавлення власності і приватизація майна. Учасники цих процесів потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку й фінансову стабільність суб'єктів господарювання, нарахування дивідендів. Подання достовірної і неупередженої інформації зацікавленим особам забезпечується через аудиторський висновок, виданий суб'єктом аудиторської діяльності.
Згідно із ЗУ"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та "Про аудиторську діяльність" визначено, що і бухгалтерський облік, і аудит забезпечують надання користувачам фінансової звітності для прийняття відповідних рішень повної, правдивої інформації про фінансовий стан, власний капітал, результати діяльності.
На мою думку, суб'єкти господарювання з появою аудиторів, аудиторських фірм, мають можливість: економити свій час, одержувати важливу для них інформацію, контролювати всі процеси діяльності і тим самим підвищувати рентабельність підприємства.
Я вважаю, що розвиток України повинен супроводжуватись розвитком виробництва, щоб вітчизняна товарна продукція могла конкурувати з продукцією розвинутих країн. Таким чином країна зробить перший крок до входу в Європейський Союз та інші світові організації.
Мною обрана тема курсової роботи "Аудит виробничих запасів", оскільки контроль за поставкою, використанням, правильним оформленням у БО і списанням виробничих запасів є основою злагодженого, безперебійного процесу виробництва.
Метою курсової роботи є:
- на основі даних бухгалтерського, статистичного обліку і фінансової звітності дослідити систему обліку та внутрішнього контролю виробничих запасів;
- встановити факти ефективного використання виробничих запасів та їх зберігання
- підтвердити наявність порушень використання виробничих запасів;
- результати перевірки виробничих запасів в аудиторському висновку.
1.Теоретико-методологічні основи аудиту
1.1.Економічна сутність виробничих запасів, їх класифікація та оцінка.
Запаси -це активи які:
- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;
- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
- утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, а також управління персоналом.
Запаси визначаються активом за П(с)БО 9 при обов'язковому дотриманні умов:
- якщо існує вірогідність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з використанням запасів, тобто якщо сировина не буде використана у процесі виробництва, наприклад, внаслідок витрати необхідних якостей, їх слід вилучати зі складу активів і віднести до інших операційних витрат звітнього періоду
- якщо вартість запасів може бути достовірно визначена. Це означає, що така вартість не повинна мати суттєвих помилок і упередження.
Виходячи з правил визначення запасів активами, аудитору необхідно пам'ятати що, відповідно до п.5 П(с)БО 9 запаси, які, імовірно, в майбутньому не принесе підприємству економічної вигоди , не можуть вважатися активами.
Виробничі запаси в бухгалтерському обліку відображають у розрізі класифікаційних груп. Згідно планом рахунків БО активів, капіталу, зобов?язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291
Та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. за №8824185, виділені такі рахунки для обліку виробничих запасів:
201 Сировина і матеріали
202 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
203 Паливо
204 Тара і тарні матеріали
205 Будівельні матеріали
206 Матеріали, придбані в переробку
207 Запасні частини
208 Матеріали с/г призначення
209 Інші матеріали
Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою вартістю з двох оцінок: первісною або чистою вартістю реалізації. Отримані та вироблені запаси зараховують на баланс підприємства за первісною вартістю, яка складається з суми фактичних витрат на їх виготовлення. Первісна вартість запасів у бухгалтерському обліку не змінюється, крім випадків, передбачених П(с)БО 9.
Формування первісної вартості запасів:
Витрати, які не входять до первісної вартості:
- понаднормові витрати і нестачі запасів
- проценти за користування позики
- витрати на збут
- загальногосподарські витрати
Витрати, з яких складається первісна вартість:
- придбані за плату( суми, що сплачуються згідно з договором? суми ввізного мита? суми непрямих податків? затрати на заготівлю, транспортування запасів)
- виготовлені власними силами(собівартість їх виробництва)
- внесені до статутного капіталу(погоджена засновниками)
- одержані безплатно(справедлива вартість)
- придбані в результаті обміну на подібні запаси(балансова вартість переданих запасів)
- придбані в результаті обміну на неподібні запаси(справедлива вартість переданих запасів)
Чиста вартість реалізації:
Запаси відображаються за чистоювартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилася, або вони зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили первісно очікувану вигоду.
Чиста вартість реалізації - це очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва і реалізацію. Сума на яку первісна вартість перевищує чисту вартість їх реалізації,

 
 

Цікаве

Загрузка...