WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит безготівкових розрахунків - Курсова робота

Облік та аудит безготівкових розрахунків - Курсова робота

(рух) грошових коштів, тому що вимагає депонування покупцем певної грошової суму ще до того, як здійснений сам акт куплі-продажу товарно-матеріальних цінностей.
Вексель.
Прості і переказні векселі введено в обіг України Законом Верховної Роди "Про обіг векселів в України" із змінами і доповненями, внесеними Законом України від 25.12.02р. №364-IV.
При використанні векселів інують такі особливостей:
- використовувати векселі, а також виступати векселедавцями, акцептантами, індосантами й авалістами можуть юридичні особи та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності;
- векселі можуть видаватися лише для оплати за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги, за винятком векселів Мінфіну, НБУ та комерційних банків України;
- у господарському обігу можуть використовуватися простий і переказний векселі;
- вексельний бланк може заповнюватися друкованим та надру-кованим способами;
- сума платежу за векселем обов'язково заповнюється цифрами та літерами;
- вексель підписується керівником і головним бухгалтером юри-дичної особи та засвідчується печаткою;
- індосамент виконується на звороті векселя або на додатковому аркуші. У разі використання додаткового аркуша він повинен бути приєднаний до векселя клейовим способом. При цьому індосамент що розміщується першим на додатковому аркуші, повинен починатися на векселі і закінчуватися на додатковому аркуші, а печатка має розміщуватися на з'єднанні векселя і додаткового аркуша.
Класифікацію векселів наведено на рис 2.10.
Рис. 2.10. Класифікація векселів.
Вексель, у якому відсутній будь-який з обов'язкових реквізитів. не має сили простого або переказного векселя, за винятком таких випадків:
- вексель, строк платежу за яким не вказано, розглядається як такий, що підлягає оплаті після пред'явлення;
- за відсутності особливої позначки місце, позначене поруч з найменуванням платника (місце складання - для простого векселя), вважається місцем платежу й одночасно місцем проживання платника (векселедавця - для простого векселя);
- вексель, у якому не вказано місце його складання, визнається підписаним у місці, позначеному поруч з найменуванням векселедавця.
Реквізити простого і переказного векселя:
Вексель - це цінний папір, який посвідчує безумовний грошовий обов'язок векселедавця сплатити до настання терміну визначену суму грошей власникові векселя.
Бланк переказного векселя наведено на рис. 2.11.
Рис 2.11. Бланк переказного векселя
Простий вексель повинен мати такі реквізити:
" найменування - "вексель";
" прості й нічим не обумовлені обіцянки сплатити визначену суму;
" зазначення строку платежу;
" вказівка місця, в якому повинен здійснюватися платіж;
" найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений;
" дата і місце складання векселя;
" підпис векселедавця.
" Переказний вексель повинен мати такі реквізити:
" найменування - "вексель";
" простий і нічим не обумовлений наказ сплатити певну суму;
" найменування того, хто повинен платити;
" зазначення строку платежу;
" зазначення місця, де має здійснитися платіж;
" найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений;
" дата і місце складання векселя;
" підпис векселедавця.
Головні особливості векселя полягають у тому, що він є по-перше, абстрактним борговим зобов'язанням. Тобто в тексті векселя немає будь-яких пояснень щодо появи грошового боргу; по-друге властива беззастережність, обов'язковість оплати у відповідності з тими положеннями, що містяться у векселі. Це означає, що фізичні та юридичні особи, видавши вексель, беруть на себе безумовне абстрактне зобов'язання сплатити власнику (векселедержателю) вказану в ньому суму у встановлений строк; по-третє, вексель випускається на порівняно короткий строк. Формально він може випускатись у межах одного року, але фактично це робиться переважно на 1-3 місяці; по-четверте, предметом вексельного зобов'язання можуть бути лише гроші, тобто суми коштів у формі національної чи іноземної валюти; по-п'яте, виникнувши на основі кредитної комерційної угоди (контракту, договору), вексель з часом відокремився від неї.
Простий вексель - просте і нічим не зумовлене зобов'язання векселедавця сплатити власнику векселя певну суму грошей у визначеному місці у визначений час.
Спочатку векселедавець виписує вексель векселедержателю. Через обумовлений час останній пред'являє його до оплати. Після оплати векселя векселедержатель передає погашений вексель векселедавцю з обов'язковою розпискою про отримання платежу.
Переказний вексель- це письмовий наказ векселедавця платнику (трасату) про сплату векселедержателю певної суми грошей у визначеному місці у визначений час. Причому отримувачем коштів може бути як перший векселедержатель, так і кожний з наступних векселедержателів.
Будь-який переказний вексель може бути переданий шляхом індосаменту, тобто передавального напису на векселі. Індосамент має бути простим і нічим не обумовленим. Індосамент має бути написаним на переказному векселі або приєднаному до нього аркуші та підписаний особою, що володіє векселем на підставі індосаменту.
Переказний вексель може до настання строку платежу бути пред'явлений векселедержателем для акцепту платнику замісцем його проживання. Акцепт - це згода платника на оплату переказного векселя.
Кожний індосант (особа, що володіє векселем на підставі індоса-менту) може обумовити, що вексель повинен бути пред'явлений до акцепту з призначенням строку або без його призначення, якщо тільки вексель не оголошений векселедавцем таким, що не підлягає акцепту. Акцепт має бути простим і нічим не обумовленим. Платник через акцепт бере на себе зобов'язання оплатити переказний вексель у визначений строк.
Платіж за переказним векселем може бути забезпеченим повністю або в частині вексельної суми через аваль. Аваль - це вексельне поручительство, яке гарантує оплату векселя.
Аваль дається на переказному векселі або додатковому аркуші, проте він може бути даний і на окремому аркуші із зазначенням місця його видачі. Він виражається словами "Вважати за аваль" або будь-якою іншою рівнозначною формулою і підписується тим, хто дає аваль. Для авалю достатньо лише підпису, поставленого авалістом на лицьовому боці переказного векселя, якщо тільки цей підпис не поставлений платником або векселедавцем. В авалі повинно бути вказано, за кого він виданий. У разі відсутності такої вказівки він вважається виданим за векселедавця.
Аваліст відповідає так само, як і той, за кого він дав аваль. Опла-чуючи переказний вексель, аваліст набуває прав, що випливають з переказного векселя, щодо того, за кого він дав гарантію.
Платник може, оплачуючи переказний вексель, вимагати, щоб він був вручений йому векселедержателем з розпискою про одержання платежу.
Векселедержатель може обернути свій позов проти індосантів, векселедавця та інших зобов'язаних осіб, якщо при настанні терміну платіж не був здійснений, а також у разі повної або часткової відмови від акцепту.

 
 

Цікаве

Загрузка...