WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит безготівкових розрахунків - Курсова робота

Облік та аудит безготівкових розрахунків - Курсова робота

розрахунків, якій давали б найбільший ефект;
- підвищення самостійності господарських суб'єктів за умови доскональної організації і здійснення безготівкових розрахунків у господарському обороті, грошова відповідальність підприємств недоодержанням грошових коштів після відправлення товарів чи надання послуг вимагає, щоб ці ж підприємства мали право вільно діяти в сфері безготівкового обігу;
- постійний пошук нових механізмів організації безготівкових розрахунків, які дозволили б на економічній основі подолати кризові явища і процеси в грошовій сфері.
Система безготівкових розрахунків має бути найтіснішим чином пов'язана з реальним товарним оборотом. Тільки за такої умови забезпечуватиметься безперебійний кругообіг коштів господарських суб'єктів і, як результат, розвиватиметься та якісно вдосконалюватиметься виробництво.
Рис 1.2. Класифікація безготівкових розрахунків.
Нормалізація системи безготівкових розрахунків сприятиме становленню нормальних ринкових відносин. Проблема органічного зв'язку системи безготівкових розрахунків з ринковим середовищем, що формуються у вітчизняному народному господарстві, набуває сьогодні особливої актуальності.
1.3. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку та аудиту безготівкових розрахунків.
При організації бухглтерського обліку та аудиту безготівкових розрахунків необхідно керуватися законоавчими та нормативними документами, наведеними в табл. 1.1.
Табл. 1.1
Огляд нормативних документів з обліку та аудиту безготівкових розрахунків.
№ Нормативний документ, ким і коли виданий Короткий зміст Використання у випускній роботі
1 Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності і Україні Цей документ використовується при написанні випускної роботи з метою висвітлення методик фінансового обліку та аудиту.
2 Закон України
"Про обіг векселів в Україні" від 25 грудня 2002 року N 364-IV Цей Закон визначає особливості обігу векселів в Україні. Закон використовується для розкриття особливостей обігу векселів в Україні
3 Постанова Правління НБУ "Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки" від 24 лютого 1997 року N 37 Постанова визначає загальні вимоги, порядок ведення банківських платіжних карток, участь банків у міжнароднгих платіжних системах. Цей документ використовується при розкритті сутності безготівкових розрахунків за допомогою банківських пластикових карток.
4 П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене наказом МФУ від 31.03.99 р. №87 В цьому положенні визначається зміст і форма звіту про фінансові результати та загальні вимоги до зміст статей звіту.
Цей документ використовується при написанні випускної роботи з метою планування фінансової політики і для прийняття обгрунтованих управлінських рішень.
5 П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджене наказом МФУ від 31.03.99 р. №87 Цим положенням визначається зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до його статей Цей документ використовується при написанні випускної роботи з метою планування фінансової політики і для прийняття обгрунтованих управлінських рішень.
6 П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", затверджене наказом МФУ від 08.10.99 р. №237 Цим положенням дається визнання й оцінка дебіторської заборгованості, визначається резерв сумнівних боргів.
Цей документ використовується при аудиті безготівкових розрахунків - дебіторської заборгованості і РСБ.
7 П(С)БО 11 "Зобов'язання", затверджене наказом МФУ від 31.01.00 р. №91 Цим положенням дається визнання й оцінка зобов'язань.
Цей документ використовується при аудиті безготівкових розрахунків - зобов'язань.
8 Інструкція "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті".Затверджена постановою Правління НБУ від 21 січня 2004 р. №22 В інструкції розглядаються загальні положення, правила документообігу та особливості застосування кожної із форм розрахунків. Цей документ використовується для висвітлення особливостей кожної із форм розрахунків.
9 Інструкція "Про порядок відкриття та використання рахунків в національній та іноземній валюті". Затверджена постановою правління НБУ від 18 грудня 1998 р. №527 Інструкція регулює правовідносини, що виникають при відкритті клієнтами банків поточних, депозитних (вкладних) рахунків у національній та іноземній валюті, а також поточних бюджетних рахунків у національній валюті. Цей документ використовується при аудиті підприємства, щодо правильності відкриття рахунків в національній та іноземній валютах.
Безготівкові розрахунки в Україні розвиваються дотепер, прикладом є банківські платіжні картки, які з'явилися в Україні досить недавно. Для прийняття ефективних управлінських рішень та планування господарської діяльності підприємства, керівнику підприємства слід вибирати та застосовувати найефетивніши форми безготівкових розрахунків, які найповніше задовільняють потреби підприємства.
Огляд спеціальної літератури з обліку і аудиту безготівкових розрахунків наведено в табл. 1.2.
Табл. 1.2.
Основні поняття з обліку та аудиту безготівкових розрахунків, що наведені в спеціальній економічній літературі.
Автор Назва статті, рік видання Основні положення
Сопко В.В,
Грабова Н.М. Бухгалтерський облік, 1999 р. Автори цього підручника узагальнено розкривають всю сутність обліку безготівкових розрахунків.
Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, 2003 р. У цьому підручнику наводяться первинні документи, порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків.
Кім Г.В., Сопко В.В. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення, 2004 р. В цьому підручнику наводиться порядок заповнення бухгалтерських документів.
Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие, 1994 р.
Автор розкриває історичне підгрунтя безготівкових розрахунків.
Агарнов М.М.
Основы банковского права права.Курс лекций,
1994 р.
В цьому підручнику аналізуються загальні поняття проведення безготівкових розрахунів.
Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: навчальний посібник, 1998.
Автор аналізує форми і способи безготівковихрозрахунків.
Ворошилової Л.К.
Берської Д.А Фінансове право, 1995.
Автори аналізують способи платежу при використанні безготівкових розрахунків.
под ред. Шимановой З.Е. Вексель. Сто вопросов и ответов. Методическое пособие, 1994 р.
В цьому посібнику розкриваються особливості обігу векселів в Україні.
Чернелевський Л. М. Аудит: навч. посібник Цей посібник висвітлює методику аудиту безготівкових розрахунків.
Савченко В.Я. Аудит:навч. посібник Автор розкриває загальні основи аудиту безотівкових розрахунків.
Білуха М. Т. Теорія фінансово-госпожарського контролю і аудиту. В цьому підручнику детально висвітлюється методика аудиту безготівкових розрахунків.
Олег Згурський,
http://www.dtkt.com.ua/debet/ukr/2002/06/06sc7.html
В статті

 
 

Цікаве

Загрузка...