WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

товарів та готової продукції до поточної кредиторської заборгованості. Даний показник повинен бути вище попереднього.
2005
2006
Даний показник повинен бути вище попереднього. Дуже дооре, коли Кр.п. дорівнює 1, але в дійсності такого досягти важко. Тому цілком достатньо для Кр.п. значення 0,8-0,9.
2005
2006
3. Коефіцієнт ліквідності платоспроможності (Ко.а.) визначається відношенням загальної суми оборотних активів та витрат майбутніх періодів до загальної суми зобов'язань та доходів майбутніх періодів. Цей показник характеризує здатність підприємства погасити всі свої зобов'язання і повинен перевищувати 1
2005
2005
Цеп показник характеризує здатність підприємства погасити всі свої зобов'язання і повинен перевищувати 1.
Рекомендується розраховувати коефіцієнт ліквідності на початок і на кінець звітного періоду та порівнювати їх між собою. Зменшення значення показників порівняно з попередньою звітною датою свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.
Для більш детального аналізу фінансового стану необхідно розра-хувати показники ділової активності підприємства. Для оцінки рівня ефективності використання ресурсів підприємства застосовують різні показники оборотності.
Показники оборотності мають велике значення для оцінки фінансового стану підприємства, тому що швидкість обороту майна безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства. Крім того, збільшення швидкості оборотності, при інших рівних умовах, відображає підвищення виробничо-технічного потенціалу підприємства.
Найчастіше використовуються такі показники ділової активності:
1. Коефіцієнт оборотності активів (Код) оцінює ефективність використання підприємством всіх наявних ресурсів не залежно від джерел залучення і визначується відношенням виручки від реалізації продукції до середньорічної вартості майна підприємства:
Цей коефіцієнт показує, скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна грошова одиниця активів. Цей показник коливається залежно від галузі і відображає особливості виробничого процесу.
Основні напрями аналізу використання основних фондів та послідовність його проведення показано на рис.
Аналіз основних фондів починають із визначення забезпеченості підприємства основними фондами. Для цього необхідно з'ясувати, чи достатньо в підприємства основних фондів, яка їхня динаміка, склад, структура, технічний стан, яким є рівень виробництва та його організація.
Велике аналітичне значення мають показники структури основних фондів. Насамперед аналізують розподіл основних фондів підприємства на основні виробничі фонди головного виду діяльності, основні виробничі фонди інших видів діяльності (наприклад, закладів торгівлі та громадського харчування у складі промислового підприємства) і фонди невиробничого призначення.
Основні виробничі фонди головного виду діяльності є такою частиною основних фондів, яка бере участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому натуральну форму. Вартість основних виробничих фондів переноситься на вироблений продукт поступово, частинами, відповідно до часу використання. Поновлюються основні виробничі фонди через капітальні вкладення.
Невиробничі основні фонди це житлові будинки та інші об'єкти соціально-культурного й побутового обслуговування, які перебувають на балансі підприємства і не використовуються в господарській діяльності. Вони відтворюються тільки за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства.
Основні напрямки аналізу
Аналіз
наявності та
структури
основних
фондів Аналіз стану
та руху
основних
фондів Аналіз
фондоозброєності
праці Аналіз
використання
основних фондів
Оцінка обсягу
основних
фондів Аналіз технічного
стану
основних
виробничих
фондів Аналіз технічної озброєності праці Аналіз ефективності використання
основних
виробничих
фондів
Аналіз структури основних
фондів Аналіз руху
основних
виробничих
фондів Аналіз машино озброєності праці Оцінка впливу
факторів на зміну
рівня
фондовіддачі
Аналіз
структури
основних
виробничих
фондів Оцінка впливу
зміни фондовіддачі на
обсяг виробництва
Аналіз використання
наявного обладнання
Рис. Аналіз використання основних виробничих фондів основного виду діяльності
Усі основні фонди (засоби) підприємств за характером участі у виробничому процесі та функціонування в невиробничій сфері поділяються на три амортизаційні групи (для кожної з них установлено єдину норму амортизаційних відрахувань):
перша група - будівлі, споруди, передавальні пристрої;
друга група - автомобільний транспорт, меблі, офісне обладнання, електронно-обчислювальні машини та інше обладнання для автоматизованої обробки інформації, побутові прилади та інструменти, телефони, мікрофони, рації;
третя група - машини, устаткування і будь-які інші основні засоби, що не входять допершої і другої груп.
Виробничу потужність підприємства визначають промислово-виробничі фонди. Крім цього, заведено виокремлювати активну (робочі машини та обладнання) та пасивну частини фондів, а також окремі підгрупи відповідно до їхнього функціонального призначення (будівлі виробничого призначення, склади, робочі та силові машини, вимірювальні прилади та обладнання, транспортні засоби). Основні промислово-виробничі фонди безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції і тому мають найбільшу питому вагу.
Для підвищення ефективності виробництва темпи зростання активної частини основних фондів мають випереджати темпи зростання пасивної їх частини, а зростання кількості машин і обладнання - темпи зростання інших видів активної частини основних фондів.
Аналіз складу і структури основних виробничих фондів забезпечить І керівництво підприємства інформацією про склад основних фондів і І співвідношення між їхніми групами, уможливить виявлення тенденції зміни структури основних фондів за групами. Порівняння із середніми та найліпшими показниками дасть змогу вжити відповідних заходів для відновлення оптимальної питомої ваги машин і обладнання як найбільш активної частини основних фондів, а також визначити міру впливу цих змін на показники використання основних фондів.
Постійно змінюється і обсяг основних фондів підприємства. Передовсім він збільшується за рахунок уведення в дію основних виробничих будівель, верстатів, машин та іншого обладнання, їх реконструкції і модернізації. Крім того, підприємство може отримувати основні фонди від інших підприємств у порядку безоплатної передачі.
Аналізуючи основні фонди, треба брати до уваги те, що збільшення обсягу продукції, яка виробляється, залежить від частки в цих фондах нових, досконаліших засобів праці. Аналіз повинен розкрити причини вибуття основних фондів як щодо всього їх складу, так і за окремими видами або об'єктами.
Проаналізувавши динаміку та структуру основних фондів, необхідно розглянути технічний стан фондів, що від нього також значною мірою залежить збільшення випуску

 
 

Цікаве

Загрузка...