WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

об'єкта основних засобів, що безоплатно передається іншому підприємству, згідно із Законом України "Про податок на додану вартість", нараховується податкове зобов'язання по ПДВ.
Безоплатна передача основних засобів іншому підприємству оформляється такими бухгалтерськими проведеннями:
№ п/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Зменшено вартість основних засобів на суму зносу 131 10
2 Відображено списання залишкової вартості основного засобу 976 10
3 Відображено податкове зобов'язання 976 641
3.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація (згідно зі ст. 8. п. 8.1, пп. 8.1.1 Закону України №349-IV від 24.12.2002 р.) основних фондів - це поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань, установлених цією статтею.
Амортизації підлягають (пп. 8,1.2) витрати на:
- придбання основних фондів та нематеріальних активів для власного виробничого використання, включаючи витрати на придбання племінної худоби та придбання, закладення і впрошування багаторічних насаджень до початку плодоношення;
- самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних фондів:
- проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів;
- капітальні поліпшення землі, не пов'язані з будівництвом, а саме: іригація, осушення, збагачення та інші подібні капітальні поліпшення землі.
Не підлягають амортизації (пп. 8.1.3) та повністю відносяться до складу валових витрат звітного періоду витрати платника податку на:
- придбання і відгодівлю продуктивної худоби,
- вирощування багаторічних плодоносних насаджень;
- придбання основних фондів або нематеріальних активів з метою їх подальшого продажу іншим особам чи їх використання як комплектуючих (складових частин) основних фондів, призначених для подальшого продажу іншим особам;
- утримання основних фондів, що знаходяться на консервації. Не підлягають амортизації та провадяться за рахунок відповідних джерел фінансування (пп. 8.1.4):
- витрати бюджетів на будівництво та утримання споруд благоустрою й житлових будинків, придбання і збереження бібліотечних і архівних фондів;
- витрати бюджетів на будівництво та утримання автомобільних доріг загального користування;
- витрати на придбання та збереження Національного архівного фонду України, а також бібліотечного фонду, що формується та утримується за рахунок бюджетів, бібліотечних та архівних фондів;
- витрати на придбання, ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих фондів.
Річні норми амортизаційних відрахувань (відповідно до Закону України №283/97-BP) встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних засобів на початок звітного періоду у таких розмірах;
група 1 - будівлі, споруди. їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в т.ч. житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користування) - 5% (квартальні - 1,25%);
група 2 - автомобілі, призначені для перевезення людей, включаючи вантажно-пасажирські автомобілі, фургони та інші подібні до них транспортні засоби, меблі, побутові електронні, включаючи електронно-обчислювальні, та інші машини для автоматичної обробки інформації, інше конторське (офісне) обладнання та інвентар - 25% (квартальні - 6,25%);
група 3 - інші основні засоби, що не увійшли до груп 1 і 2, включаючи сільськогосподарські машини і знаряддя, робочу худобу - 15% (квартальні - 3,75%).
(З 1січня 2004 р, введені нові норми амортизації, згідно з Законом України J"349-1V від 24.12.2002 р., за 4-ма групами.)
Зазначені норми застосовуються для нарахування зносу невиробничих основних засобів, утому числі житлових будинків.
Ці ж норми застосовуються бюджетними установами, й організаціями для визначення зносу основних засобів.
Податковий метод не відповідає економічній суті процесів, що відбуваються на підприємстві.
Цей метод зрівнює предмети, які мають зовсім різні терміни використання і функціональні можливості, що не призводить до економічно обгрунтованого нарахування амортизації. І основне - несумісність методології нарахування амортизації основних фондів за податковим законодавством (Закони України №283/97 -ВР від 22 травня 1997 р. та №349-1V від 24.12,2002 р., стаття 8 "Амортизація") і бухгалтерським - за П(С)БО) 7 ''Основні засоби", №92 від 27.04.2000р.) призводить до нелогічного закінчення їх корисного використання.
У таблиці 3.2 наведено неузгодженість нарахування амортизації основних засобів (за П(С)БО 7 ''Основні засоби") і основних фондів (за Законом України №283/97-ВР від 22.05.1997 р. і №349-IV від 24.12.2002 p.).
Таким чином, введення "податкового обліку" основних фондів і нематеріальних активів за зовсім іншими правилами нарахування амортизації, ніж у бухгалтерському обліку, підтверджує, що поєднати бухгалтерський облік основних засобів і податковий облік основних фондів і відповідно нарахування амортизації у єдине ціле неможливо.
Таблиця 2
Неузгодженість нарахування амортизації основних засобів за бухгалтерським обліком та основних фондів за податковим обліком
Бухгалтерський облік (П(С)БО 7 №92 від 27.04.2000 р. "Основні засоби") Податковий облік. Закон України №283/97-ВР, №349-IV від 24.12.2002 р.
1. Амортизуються всі основні засоби, що є на балансі підприємства (виробничі, невиробничі, безкоштовно отримані). У разі реконструкції добудови, модернізації дообладнання і консервації об'єкта основних засобів нарахування амортизації призупиняється. 1. Амортизації підлягають витрати на придбання, виготовлення, реконструкцію, ремонти, модернізацію, поточні капітальні ремонти та інші види поліпшення основних фондів. Безкоштовно отримані основні засоби не амортизуються.
2. Амортизація нараховується щомісяця за кожним об'єктом окремо 2. Амортизація нараховується поквартально за групами 1, 2, 3. 4,
3. База для нарахування амортизації-первинна вартість основних засобів з урахуванням поліпшень, які призвели до зростання економічних вигод від використання об'єкта. Починається нарахування амортизації з місяця, що наступає за місяцем введення об'єкта в експлуатацію і припиняється в місяці наступному за виведенням об'єкта зі складу основних засобів 3. База для нарахування амортизації -балансова (залишкова) вартість групи 2, групи 3 і 4 на початок (перше число) звітного кварталу; групи і - за кожним інвентарним об'єктом. При виведенні з експлуатації балансова вартість об'єкта групи 1 прирівнюється до нуля для цілей амортизації: об'єкта трупи 2, групи 3 і 4 - не змінюється. Зворотне введення збільшує баланс груп 2, 3 і 4 тільки на суму витрат з цих робіт.
4. Методи нарахування амортизацій згідно із Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" №92 від 27.04,2000 р. Використовується на вибір будь-який із п'яти, методів нарахування амортизації (прямолінійний, відсотковий, прискорений, кумулятивний, виробничий).

 
 

Цікаве

Загрузка...