WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

інвентарних карток, які ведуться в бухгалтерії.
Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р № 356 затверджені Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, у яких даються і форми 8 журналів, що замінили звичні для бухгалтера журнали-ордери.
Для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, їх знос, а також капітальні інвестиції призначений Журнал 4.
Записи в Журналі 4 ведуться на підставі первинних і зведених документів (акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення основних засобів (форма № 03-1)), акта списання, розрахунку амортизації та ін.).
Вибуття основних засобів відображається у графі 4 розділу І Журналу 4 у результаті їх продажу, безоплатної передачі, неможливості отримання підприємством надалі економічних вигід від їх використання або невідповідності критеріям
Сума нарахованої амортизації основних засобів відображається у графі 6 Журналу 4.
Капітальні інвестиції у зв'язку з уведенням у дію основних засобів активів, вибуття внаслідок продажу відображаються в розділі ІІ Журналу 4.
Для ведення обліку по дебету рахунка 15 "Капітальні інвестиції" призначена Відомість 4.1.
3.2. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів.
Основні засоби підприємств формують в результаті:
? капітальних інвестицій (спорудження, придбання, виготовлення);
? внесків засновників (учасників) до статутного капіталу підприємства;
? в порядку безоплатної передачі іншими юридичними особами.
Синтетичний облік основних засобів ведеться на рахунку 10 "Основні засоби", який призначений для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух як власних основних засобів, так і одержаних за умов фінансового лізингу, а також орендованих цілісних майнових комплексів, які належать до складу основних засобів.
По дебету рахунка 10 "Основні засоби" відображаються:
? надходження основних засобів (придбаних, створених, безоплатно отриманих), зарахованих на баланс підприємства;
? сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісне очікуваних від використання об'єкта;
? сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів.
По кредиту рахунка 10 "Основні засоби" відображаються:
? вибуття основних засобів внаслідок реалізації, ліквідації, безоплатної передачі іншим підприємствам;
? часткова ліквідація;
? сума уцінки вартості основних засобів.
Рахунок 10 "Основні засоби" ведеться за субрахунками:
101 "Земельні ділянки",
102 "Капітальні витрати на поліпшення земель"
103 "Будинки і споруди",
104 "Машини й обладнання",
105 "Транспортні засоби",
106 "Інструменти, прилади та інвентар",
107 "Робоча і продуктивна худоба",
108 "Багаторічні насадження",
109 "Інші основні засоби".
Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об'єкту окремо. Для обліку інших необоротних матеріальних активів, які не входять до складу об'єктів, які відображаються на рахунку 10 "Основні засоби".
Основні засоби підприємства можуть набувати внаслідок:
" купівлі у інших підприємств;
" внеску до статутного капіталу засновників підприємства;
" власного виготовлення;
" обміну на інший актив;
" безоплатного отримання.
Основні засоби відображаються по дебету рахунка 10 в момент їх надходження на підприємство, але лише у випадку, якщо об'єкт основний засіб:
" не потребує монтажу;
" вводиться в експлуатацію відразу ж після надходження на підприємство.
У цьому випадку кореспонденція рахунків буде такою:
1 п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 1 Отримано ти введено в експлуатацію попередньо оплачений об'єкт основні х засобів, що не потребує монтажу 101-109 631
2 Отримано від підзвітної особи та введено в експлуатацію об'єкт основних засобів, то не потребує монтажу 101-109 372
3 Отримано та введено в експлуатацію попередньо оплачений об'єкт основних засобів, що не потребує монтажу, як відшкодувати заподіяного збитку 101-109 375
4.
Введено в експлуатацію об'єкт основних засобів, що не потребує монтажу, отриманий від члена кредитної спілки в погашенняпозички 101-109 376
5. Введено в експлуатацію об'єкт основі цех засобів, що не потребує монтажу, який повернуто зі спільної діяльності 101-109 377
6. Введено в експлуатацію об'єкт основних засобів, що не потребує монтажу, отриманий як пайовий внесок від членів споживчого товариства, житлового будівельного колективу, кредитної спілки або інших аналогічних підприємств 101-109 41,46
Якщо об'єкт основних засобів не відповідає вищевказаним вимогам, тоді для відображення надходження основних засобів використовується рахунок 15 "Капітальні інвестиції". Капітальні інвестиції - це витрати, понесені підприємством у зв'язку із придбанням необоротних активів. Практично в усіх випадках витрати на придбання або виготовлення основних засобів накопичуються по дебету рахунку 15 "Капітальні інвестиції" із кредитів витратних рахунків (в т.ч. авансові платежі для фінансування капітального будівництва), а при введенні в експлуатацію об'єкта основних засобів ці витрати списуються у дебет рахунку 10 проведенням:
Дебет 10 "Основні засоби" Кредит 15 "Капітальні інвестиції".
Купівля основних засобів виробничого характеру залежно від терміну оплати відображається такими бухгалтерськими проведеннями:

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Перша подія - отримання об'єкта основних засобів
1 Отримано основні засоби від постачальники (підрядника) 152
631
2 Відображено суму податкового кредиту 641 631
3 Відображено отримання транспортних, посередницьких, страхових, реєстраційних та інших послуг, пов'язаних з придбанням основних засобів 152 685
4 Відображено суму податкового кредиту 641 685
5 Відображено витрат на заробітну плату працівникам, що йотують основні засоби 152 661
6 Відображено нарахування на-заробітну плату 152 65
7 Введення об'єкта основних засобі" в експлуатацію 10 152
8 Перераховано оплату постачальнику (підряднику) 631 311
9 Відображено оплату послуг 685 311
Перша подія - оплата об'єкта основних засобі"
1 Перераховано аванс постачальнику (підряднику) 371 311
2 Відображено виникнення податкового кредиту по ПДВ 641 644
3 Отримано основні засоби від постачальника (підрядника) 152 631
4 Відображено суму податкового кредиту 644 631
5 Відображено отримання транспортних, посередницьких, страхових, реєстраційних та інших послуг, пов'язаних з придбанням основних засобів 152 685
6 Відображено суму податкового кредиту 641 685
7 Відображено витрати на заробітну плату працівникам, що монтують основні засоби 152 661
8 Відображено нарахування на заробітну плату 152 65
9 Введення об'єкта основних засобів в експлуатацію 10 152
10 Здійснено оплату послуг 685 311
1! Відображено взаємозалік заборгованостей 631 371
При формуванні статутного капіталу підприємства його учасники вносять свою частку не тільки грошовими коштами, але й

 
 

Цікаве

Загрузка...