WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Дипломна робота


Диплом
Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ "Прометей")
Зміст
Вступ....................................................................................................................5
Розділ І. Теоретичні основи обліку та аудиту основних засобів....................9
1.1. Класифікація та економічний зміст основних засобів...................9
1.2. Нормативно-правове регулювання обліку основних засобів.......15
1.3. Організація бухгалтерського обліку основних засобів на підприємстві............................................................................................16
1.4. Методи нарахування амортизації основних засобів.....................19
1.5. Основи проведення аудиту основних засобів на підприємстві...25
1.6. Інвентаризація основних засобів....................................................30
Розділ ІІ. Характеристика ФГ "Прометей"......................................................33
2.1. Загальна характеристика господарства..........................................33
2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності фермерського господарства............................................................................................37
2.3. Формування облікової політики стосовно обліку основних засобів......................................................................................................46
Розділ ІІІ. Бухгалтерський облік наявності та руху основних засобів ФГ "Прометей"................................................................................................................52
3.1. Порядок документального оформлення наявності та руху основних засобів.....................................................................................52
3.2. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів.................55
3.3. Амортизація основних засобів.......................................................65
Розділ IV. Вдосконалення обліку основних засобів шляхом проведення зовнішнього і внутрішнього аудиту в ФГ "Прометей".........................................69
4.1. Програма проведення зовнішнього аудиту..................................69
4.2. Процедури проведення внутрішнього аудиту.............................76
Висновок...........................................................................................................82
Список використаної літератури....................................................................83
Додатки.............................................................................................................87
Вступ
Виробничо-господарська діяльність та фінансовий стан підприємства багато в чому залежать від забезпеченості основними виробничими фондами та їх використання. Основні фонди (засоби) - це матеріальні активи, які підприємство утримує для використання їх у процесі виробництва, постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій. Строк корисного використання (експлуатації) основних фондів перевищує один рік (операційний цикл, якщо останній є тривалішим за один рік).
Розвиток виробництва є невіддільним від проблеми ефективного використання основних виробничих фондів.
Основні засоби підприємства це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом.
Починати аналіз основних фондів слід з ознайомлення зі складом основних фондів у цілому на підприємстві і за окремими групами. При цьому виявляється рух і напрямок зміни основних фондів, питома вага промислових основних фондів, виробничих основних фондів в інших галузях і невиробничих основних фондів.
Вивчаючи зміну структури основних фондів у вартісному виразі, з'ясовують, за рахунок чого вона сталася - за рахунок зміни складу будівель і споруд чи складу машин, обладнання та інших груп основних засобів. Важливою умовою раціональної зміни складу будівель і споруд є зростання виробничої площі як порівняти з невиробничою, зокрема виробничої площі цехів, де відбуваються виробничі процеси.
Завдання аналізу стану та ефективності використання основних виробничих фондів можна визначити так:
а) виявлення забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів основними фондами, тобто встановлення відповідності величини, складу та технічного рівня фондів виробничій програмі підприємства;
б) визначення рівня використання основних фондів і факторів, які впливають на нього;
в) установлення належної комплектності наявного парку обладнання;
г) з'ясування ефективності використання обладнання в часі та за потужністю;
д) розрахунок впливу використання основних фондів на обсяг продукції;
є) виявлення резервів підвищення ефективності використання основних фондів.
Джерелами інформації для аналізу основних фондів підприємства є: паспорт підприємства; план економічного та соціального розвитку; план технічного розвитку; форма 1 "Баланс підприємства"; форма 4 "Звіт про власний капітал"; форма 1-П "Звіт підприємства (об'єднання) з продукції"; форма 11-ОФ "Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)".
Сільське господарство (сільськогосподарське виробництво) - це вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування й призначена для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі (секція А за КВЕД).
Сільськогосподарське підприємство (включаючи селянське (фермерське), риболовне й рибальське господарство) - це юридична особа, основним видом діяльності якої є вирощування й переробка сільськогосподарської продукції, виручка від реалізації якої становить не менше ніж 75 % загальної суми виручки.
Особливості обліку, пов'язані головним чином з обліком засобів виробництва, витрат і готової продукції:
1) Головним засобом виробництва в сільському господарстві є земля; вона не зношується, амортизація на неї не нараховується ні в бухгалтерському, ні в податковому обліку.
Земельні ділянки мають різну продуктивність, яку можна підвищувати при розумному використанні.
Земельні ділянки територіальне знаходяться в різних місцях, тому виробництво здійснюється на великих площах з переміщенням сільськогосподарських машин і механізмів.
2) Специфічними засобами виробництва є живі організми - тварини і рослини, вирощування яких залежить від природних і біологічних факторів і триває часто кілька років.
Бухгалтерський облік повинен забезпечити облік змін у них - приплід, приріст живої маси тощо, що потребує специфічних методів і прийомів.
3) Вплив природних умов зумовлює сезонність сільськогосподарського виробництва, тому витрати на виробництво тут визначаються один раз на рік, на відміну відінших видів діяльності.
4) Тривалість виробничих циклів визначає необхідність розмежування витрат за виробничими циклами, які не збігаються з календарним роком - витрати попередніх років під врожай поточного року, витрати поточного

 
 

Цікаве

Загрузка...