WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Формування облікової та аналітичної політики наявності руху і технічного стану основних засобів (на базі ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”) - Дипломна робота

Формування облікової та аналітичної політики наявності руху і технічного стану основних засобів (на базі ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”) - Дипломна робота

[36]:
(3.2)
де, Пбм - обсяг продукції без урахування матеріальних витрат, грн.; Оме - кількість машино-змін роботи устаткування, од.; Ооб - кількість встановленого устаткування, од.; Фоб - вартість машин і устаткування, грн.; Ф - середньорічна вартість основних виробничих фондів, грн.
Слід зауважити, що фондовіддача, коефіцієнт матеріальних затрат, продуктивність устаткування, коефіцієнт змінності роботи устаткування, питома вага машин і устаткування у загальній вартості фондів перебувають у прямій залежності, а залежність фондовіддачі від вартості одиниці устаткування є оберненою, тому формула фондовіддачі має вигляд:
(3.3)
де Км - коефіцієнт матеріальних затрат (співвідношення вартості продукції до її вартості без матеріальних затрат); Прус - продуктивність устаткування, грн./од.; Кзм - коефіцієнт змінності роботи устаткування; Сус - вартість одиниці устаткування, грн.; Уд - питома вага машин і устаткування у загальній вартості фондів.
3.2. Удосконалення обліку і аналізу наявності,руху і технічного стану основних засобів
Бурхливий розвиток комп'ютерної техніки та сучасних інформаційних технологій зумовлює необхідність визначення шляхів створення ефективної організації обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів в середовищі електронної обробки даних.
Сучасний розвиток комп'ютерної техніки та програмного забезпечення дає змогу значно розширити сферу застосування електронно-обчислювальних машин у процесі організації обліку і аналізу основних засобів, залучити комп'ютер до виконання будь-яких логічних, аналітичних, розрахункових чи інших процедур.
Використання комп'ютерів впливає на організацію фінансового і управлінського обліку, а також на методику і техніку аналізу основних засобів.
Комп'ютерні засоби (КЗ) - це спеціальне технічне, математичне, програмне та інформаційне забезпечення для здійснення обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів в середовищі електронної обробки даних. Комп'ютерні засоби є універсальним інструментарієм, який може використовуватись залежно від стану і характеристик конкретних об'єктів обліку і аналізу основних засобів.
До складу основного і найважливішого елементу комп'ютерних засобів, такого як програмне забезпечення (див. мал. 3.3), можуть належати :
- пакети прикладних программ загального призначення, які використовуються для обробки даних, зчитування і вибірки інформації з файлів, розрахунків фінансово-економічних показників, формування і друкування звітів;
- спеціальні (цільові) програми, що складаються для вирішення конкретних задач.Їх можуть підготовити підприємство або сторонній експерт-програміст.В деяких випадках програми клієнта, що містять потужні засоби контролю можна використовувати в стандартному або модефікованому вигляді, оскільки цей спосіб може бути ефективніший,ніж створення спеціальних незалежних програм;
- облікові та інші програми, які не містять спеціальних засобів зовнішнього контролю, але можуть використовуватись для вирішення деяких інформаційно-аналітичних завдань.
Складові частини програмного забезпечення, що використовують в обліку, аудиті і аналізі основних засобів
Прикладне програмне забезпечення (ППП)
ППП загаль-ного призна-чення
ППП цільового призначення
Бухгал-терські програми Програми
економічного
аналізу
Системне програмне
забезпечення
Операційна
система
Обслуговуючі
програми
Мал...3.3. Склад програмного забезпечення що використовують в обліку аудиті і аналізі основних засобів.
Головними завданнями організації обліку і аналізу основних засобів в умовах функціонування ЕОД є:
1) розробка ефективної методики обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану ОЗ з урахуванням особливостей вітчизняної нормативної бази, діючої практики бухгалтерського обліку та інших факторів;
2) розробка комп'ютерних засобів, які мають спеціальне технічне, математичне, програмне, інформаційне та лінгвістичне забезпечення.
Більшість бухгалтерських програм дають змогу створювати нові реєстри, відомості та інші документи з обліку основних засобів за допомогою власних команд формальної мови опису алгоритмів.Файли, які містять діючі алгоритми та змінні параметри повинні бути надійно захищеними від несанкціонованого доступу, оскільки будь-яка неточність у них призводить до виникнення систематичних помилок у документах і звітах.
Особливе значення мають технології фіксації на паперових чи машинних носіях контрольних даних не тільки про надзвичайні ситуації (системні та програмні збої, помилки в структурі файлів тощо), а й про основні характеристики облікового процесу основних засобів.Це дуже важливо для оперативної локалізації та виявлення помилок, а також для дослідження причин їх виникнення. На жаль, досвід використання багатьох бухгалтерських програм засвідчує, що контрольна діагностика дуже обмежена і не адекватна вимогам ефективності і надійності комп'ютерного контролю. Це питання є актуальним не тільки в нашій країні, а й за кордоном.Проблема полягає в тому, що контрольні записи часто існують недовго і тільки у машиночитній формі.
Перспективним шляхом удосконалення обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів у середовищі ЕОД є застосування комп'ютерних експертних систем та бази знань, яка відображає правила аналізу господарських операцій з обліку основних засобів і дає змогу організувати дедуктивний метод отримання нових знань.Такі системи практично можуть бути побудовані за умови, що правила аналізу орієнтовані на цілком визначене коло підприємств і організацій, які займаються певними видами господарської діяльності та застосовують однакові принципи побудови бухгалтерського обліку основних засобів.
Експертні системи та бази знань є найбільш раціональною формою організації обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів в середовищі ЕОД, але їх розробка і впровадження вимагають значних трудових, матеріальних та інтелектуальних затрат.
Вирішення проблеми ефективності основних засобів означає підвищення віддачі створеного виробничого потенціалу, збільшення виробництва необхідної суспільству продукції і зниження її собівартості, зростання рентабельності виробництва і нагромаджень підприємства. Більш повне використання основних засобів приводить також до зменшення потреб у введенні нових виробничих потужностей при зміні обсягу виробництва, а отже, до кращого використання прибутку підприємства.
Поліпшення використання основних засобів означає також прискорення їхньої оборотності, що сприяє вирішенню проблеми скорочення розриву в термінах фізичного і морального зносу, прискорення темпів відновлення основних засобів. Успішне функціонування основних засобів залежить від повноти реалізації екстенсивних й інтенсивних факторів, поліпшення їхнього використання .
Екстенсивне поліпшення використання основнихзасобів означає, що, з

 
 

Цікаве

Загрузка...