WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Формування облікової та аналітичної політики наявності руху і технічного стану основних засобів (на базі ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”) - Дипломна робота

Формування облікової та аналітичної політики наявності руху і технічного стану основних засобів (на базі ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”) - Дипломна робота

його використанню,а з другого боку, залишається відкритою для реорганізації запропонованого рішення .
У програмі 1С: є багато документів, що дозволяють автоматизувати оформлення багатьох господарських операцій за кожним із зазначених розділів обліку основних засобів (див. мал 2.3).
Мал... 2.3. Розділи обліку основних засобів і документи для їх оформлення в 1С
Отже, використання програми "1С: Предприятия (версия 7,7)" на ЗАТ "Птахофабрика "Снятинська Нова" значно полегшує ведення обліку працівникам бухгалтерії
РОЗДІЛ 3
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ НАЯВНОСТІ РУХУ І ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
3.1. Методика і організація аналізу наявності , руху та технічного стану основних засобів
Основні засоби є матеріально-технічною базою виробництва, фундаментом його вдосконалення і розвитку. Цей процес відбувається як шляхом нарощування потенціалу основних засобів (екстенсивно), так і через підвищення ефективності їх використання (інтенсивно). Значне нарощування основних виробничих фондів призводить до ускладнень у технічному переоснащенні виробництва, морального і фізичного старіння устаткування, що знижує ефективність його використання та можливість конверсії. Тому більш економічно виправданим є збільшення часу роботи устаткування, повне завантаження його наявного парку, кваліфікований догляд за його роботою та інше.
Мета економічного аналізу полягає у визначенні ступеня забезпечення підприємства основними засобами за умови найінтенсивнішого їх використання та пошуку резервів підвищення фондовіддачі.
В процесі економічного аналізу, виділяють такі завдання
- аналіз обсягу і структури основних фондів та їх відповідності до вимог технічного прогресу й оптимальних параметрів виробництва;
- визначення технічного стану фондів, темпів, форм і методів їх оновлення;
- аналіз використання наявного парку устаткування, стану його екстенсивного й інтенсивного завантаження;
- виявлення внутрішньовиробничих резервів поліпшення використання основних виробничих фондів;
- розрахунок кінцевих виробничо-фінансових результатів поліпшення використання фондів.
Аналіз ОЗ у ЗАТ "Птахофабрика "Снятинська Нова" почнемо з вивчення динаміки, обсягу, складу і структури основних фондів за їх класифікаційними ознаками: промислово-виробничі; виробничі фонди інших галузей; невиробничі основні фонди. Для аналізу використаємо дані форми річного звіту (табл. 3.1; 3.2).
Таблиця 3.1.
Характеристика обсягу, складу і структури основних фондів у ЗАТ"Птахофабрика "Снятинська Нова" за 2005 рік
Види основних фондів
Наявність на початок року,
тис. грн. Надійшло у
звітному році, тис. грн. Вибуло у звітному році,
тис. грн. Наявність
на кінець року,
тис. грн.
Разом у тому числі введення нових
Разом у тому числі
ліквідо-вано передано
іншим
користу-
вачам
Разом основних фондів 42745 26426
26426 - - - 69171
у тому числі
промислово-виробничі фонди 32058 20606
20606 - - - 52664
виробничі фонди
інших галузей - - - - -
Основних фондів невиробничого
хахапризначення 10687 5820 5820
- - - 16507
З аналізу видно, що загальне зростання основних фондів у 2005 році відбулося за рахунок приросту промислово-виробничих фондів (див мал. 3.1). Загалом вони зросли на 26426 тис.. грн., або на 62%; промислово-виробничі фонди збільшились на 20606 тис.грн. або на 64% . Це привело до зміни їх структури. Зростання і зміна структури основних промислово-виробничих фондів визначають виробничу потужність
На обсяг, структуру і динаміку основних виробничих фондів впливають такі чинники: характер та особливості процесу виробництва; тип виробництва (масове, серійне, одиничне); технологія, рівень спеціалізації і кооперування; методи організації виробництва.
У ході аналізу встановлюють зміну структури під впливом комплексної механізації й автоматизації виробництва, впровадження нової технології. На особливу увагу заслуговує аналіз технологічної і вікової структур основних фондів. підприємства.
Мал. 3.1. Обсяг, склад і структура основних фондів у ЗАТ"Птахофабрика "Снятинська Нова" за 2005 рік (тис. грн)
Таблиця 3.2.
Характеристика обсягу, складу і структури основних фондів у ЗАТ"Птахофабрика "Снятинська Нова" за 2006 рік
Види основних фондів
Наявність на початок року,
тис. грн. Надійшло у
звітному році, тис. грн. Вибуло у звітному році,
тис. грн. Наявність
на кінець року,
тис. грн.
Разом у тому числі введення нових
Разом у тому числі
ліквідо-вано передано
іншим
користу-
вачам
Разом основних фондів 69171 31929
31929
- - - 101100
у тому числі
промислово-виробничі фонди 52664 29539 29539 - - - 82203
виробничі фонди
інших галузей - 2127
2127 - - - 2127
Основних фондів невиробничого
хахапризначення 16507
263
263 - - - 16770
З аналізу видно, що загальне зростання основних фондів у 2006 році відбулося за рахунок приросту промислово-виробничих фондів (див мал. 3.2). Загалом вони зросли на 31929 тис.. грн., або на 46%; промислово-виробничі фонди збільшились на 29539 тис.грн. або на 56% .
Мал. 3.2 Обсяг, склад і структура основних фондів у ЗАТ"Птахофабрика "Снятинська Нова" за 2005 рік (тис. грн)
На обсяг, структуру і динаміку основних виробничих фондів впливають такі чинники: характер та особливості процесу виробництва; тип виробництва (масове, серійне, одиничне); технологія, рівень спеціалізації і кооперування; методи організації виробництва.
У ході аналізу встановимо зміну структури під впливом комплексної механізації й автоматизації виробництва, впровадження нової технології. На особливу увагу заслуговує аналіз технологічної і вікової структури основних фондів.
Для руху ОЗ використовують коефіцієнти оновлення і вибуття
Коефіцієнт оновлення відображає інтенсивність оновлення, і його визначають шляхом співвідношення вартості фондів, що надійшли за аналізований період, до їх загальної вартості на кінець року.
Коефіцієнт вибуття відображає ступінь інтенсивності вибуття фондів з виробництва, і його визначають як співвідношення вартості основних фондів, що вибули за певний період, до вартості основних фондів на початок періоду
Ці коефіцієнти визначаються за всіма основними фондами.
Показники наявності, руху і технічного стану основних засобів
(тис.грн.)
Таблиця3.3
№п/п
Показники
Дані бух.обліку Дані аудиторської
перевірки
Відхилення
1. Наявність на 01.01.2005 р. 42745 42745 -
2. Наявність на 01.01.2006 р. 69171 69171 -
3. Наявність на 01.01.2007 р. 101100 101100 -
4. Надходження ОЗ за 2005 рік 26426 26426 -
5. Надходження ОЗ за 2006 рік 31929 31929 -
6. Вибуття ОЗ за 2005рік - - -
7. Вибуття ОЗ

 
 

Цікаве

Загрузка...