WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Формування облікової та аналітичної політики наявності руху і технічного стану основних засобів (на базі ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”) - Дипломна робота

Формування облікової та аналітичної політики наявності руху і технічного стану основних засобів (на базі ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”) - Дипломна робота

реквізитів первинних документів та строки їх передачі до іншихструктурних підрозділів, що стане запорукою своєчасного отримання та відображення у повному обсязі господарських фактів діяльності підприємства відразу після їх здійснення. Це дає змогу користувачам отримати фінансово-економічну інформацію про стан підприємства, що відповідає певним правилам, вимогам і нормам, є зрозумілою та прийнятою, тобто такою, яка визначена за єдиною методологією з використанням однакових типових форм документів .
2.2 Облік руху основних засобів
Облік надходження основних засобів. Надходження основних засобів в ЗАТ "Птахофабрика "Снятинська Нова" здійснюється кількома способами:
- безоплатне одержання;
- придбання за плату (купівля),будівництво (спорудження) власними силами;
- одержання як внеску до статутного капіталу;
- інші випадки зарахування на баланс.
Безоплатне одержання основних засобів в обліку відображають проводками:
а) на вартість безоплатно одержаних та оприбуткованих основних засобів:
Дт 10 "Основні засоби";
Кт 424 "Безоплатно одержані необоротні активи";
б) на суму визнання доходу одночасно з нарахуванням амортизації:
Дт 424 "Безоплатно одержані необоротні активи";
Кт 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів".
Придбання основних засобів за плату (купівля); будівництво (спорудження) власними силами в ЗАТ "Птахофабрика "Снятинська Нова" обліковують на активному рахунку 15 "Капітальні інвестиції", який має такі субрахунки:
151 "Капітальне будівництво";
152 "Придбання (виготовлення) основних засобів";
153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів";
154 "Придбання (створення) нематеріальних активів";
155 "Формування основного стада".
На дебеті рахунка 15 "Капітальні інвестиції" в ЗАТ "Птахофабрика "Снятинська Нова" відображають збільшення понесених витрат на придбання чи створення основних засобів, на кредиті - їхнє зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених основних засобів та ін.).
На субрахунку 151 "Капітальне будівництво" відображають витрати на будівництво, що здійснюється господарським і підрядним способом, для власних потреб підприємства. На цьому субрахунку обліковують і обладнання, що потребує монтажу в процесі будівництва.
На субрахунку 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" обліковують витрати на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби" (крім об'єктів будівництва та основного стада).
У разі придбання устаткування, яке потребує монтажу, будівельних матеріалів і конструкцій, роблять такі бухгалтерські проводки (табл. 2.2)...
У випадку придбання основних засобів, що не потребують монтажу роблять такі бухгалтерські проводки (табл. 2.3).
Таблиця 2.2
Головні бухгалтерські проводки щодо придбання основних засобів, які потребують монтажу

п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Відображено суму згідно з рахунком постачальника, без ПДВ 205 631 632
2. Відображено суму транспортних витрат на доставку та інших витрат, що пов'язані з придбанням основних засобів, без ПДВ 205 685
631
632
3. На суми ПДВ, які включено в рахунок постачальником (транспортною організацією) 641 631
632
685
4. На вартість придбання (оп. 1 + оп. 2) під час передання для монтажу 152 205
5. На суму згідно з рахунком підрядника за виконані роботи з монтажу обладнання 152 641 631 632
Продовж.табл 2.2
6. На суму фактичних витрат із монтажу виробничого обладнання, якщо роботи виконано господарським способом 152 23, 65 66, 20
та ін.
7. На суму кредиту, одержаного в банку, для купівлі обладнання, що потребує монтажу 311 601
8. На суму нарахованих відсотків за одержаним кредитом 951 601
9. Оплачено транспортні витрати та інші витрати, що пов'язані з придбанням (оп. 2) 685 631 632 311
10. Відображено введення в дію об'єкта основних засобів (сума по дебету рахунка 152: оп. 4 + оп. 5 + оп. 6) 10 152
11. Сплачено вартість основних засобів 631 632 311
Таблиця 2.3
Головні бухгалтерські проводки щодо придбання основних засобів, які не потребують монтажу
№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Відображено суму згідно з рахунком постачальника (без ПДВ), а також інші витрати на придбання (без ПДВ) 152 631
632
685
Продовж.табл 2.3
- на суму ПДВ 641 631
632
685
2. Одержано цільове фінансування на придбання основних засобів із зовнішніх джерел (бюджет, позабюджетні фонди та ін.) 311 48
3. Витрачено грошові кошти на придбання об'єкта основних засобів і для розрахунків із постачальниками 152 631 632 311
4. Відображено суму цільового фінансування як доходи майбутніх періодів 48 69
5. Відображено суму одержаного в банку кредиту на придбання основних засобів 311 601
6. Нараховано відсотки за одержаним кредитом 951 601
7. Нараховано збір до Пенсійного фонду під час купівлі автомобіля 152 651
8. Перераховано збір до Пенсійного фонду 651 311
9. Оплачено послуги з транспортування та інші витрати 631 632 685 311
10. Відображено введення в експлуатацію об'єкта основних засобів 10 152
11. Оплачено вартість основних засобів 631 632 311
Придбані за плату основні засоби, які були в експлуатації, оприбутковуються за вартістю об'єкта, витрат на його доставку, монтаж, встановлення фундаментів. На цю суму роблять проводки:
а) на вартість об'єкта без ПДВ:
Дт 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів";
Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками ";
Кт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами";
б) при введенні в експлуатацію об'єкта основних засобів:
Дт 10 "Основні засоби";
Кт 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів".
Одержання основних засобів як внеску до статутного капіталу. Первісна вартість такого об'єкта встановлена на рівні справедливої вартості, узгодженої з учасниками (засновниками) і зафіксована в установчих документах ЗАТ "Птахофабрика "Снятинська Нова"
За цією операцією в обліку зроблено такі проводки:
а) на суму внеску до статутного капіталу:
Дт 46 "Неоплачений капітал";
Кт 40 "Статутний капітал";
б) на суму основних засобів, одержаних як внесок до статутного капіталу:
Дт 10 "Основні засоби";
Кт 46 "Неоплачений капітал".
Інші випадки зарахування основних засобів на баланс. У процесі господарської діяльності можуть виникнути ситуації, внаслідок яких відбудеться додаткове зарахування на баланс основних засобів.
Оприбуткування не облікованих раніше на балансі основних засобів відображають такими проводками:
Дт 10 "Основні засоби"
Кт 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
Облік операцій, пов'язаних із бартером основними засобами. Відображення в обліку господарських операцій, пов'язаних з бартером основними засобами, в

 
 

Цікаве

Загрузка...