WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Формування облікової та аналітичної політики наявності руху і технічного стану основних засобів (на базі ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”) - Дипломна робота

Формування облікової та аналітичної політики наявності руху і технічного стану основних засобів (на базі ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”) - Дипломна робота

представником цеху (підприємства), що виконував ремонт,реконструкцію та модернізацію, здають до бухгалтерії підприємства (організації). Акт підписує головний бухгалтер та затверджує керівник підприємства, організації чи особи, на те уповноважені. До технічного паспорту відповідного об'єкта основних засобів повинні бути внесені необхідні зміни до характеристики об'єкту, пов'язані з капітальним ремонтом реконструкцією та модернізацією.
Якщо ремонт, реконструкцію або модернізацію виконує стороннє підприємство, акт складають у двох примірниках. Другий примірник передають підприємству, що виконує ремонт, реконструкцію, модернізацію.
На підставі акту вносяться зміни до: ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів"; ОЗ-14 "Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)"; ОЗ-16 "Розрахунок амортизації по автотранспорту".
Типова форма № ОЗ-3 "Акт на списання основних засобів" та Типова форма № ОЗ-4 "Акт на списання автотранспортних засобів" використовують при списанні об'єкта основних засобів внаслідок старіння чи зносу на підприємстві.
На кожний об'єкт основних засобів на підставі "Акта (накладної) приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (форма № ОЗ-1) заповнюють інвентарну картку (форма № ОЗ-6) в одному примірнику.
Типова форма № ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів" ведеться в бухгалтерії на кожний об'єкт чи групу об'єктів. У разі групового обліку картку заповнюють позиційними записами окремих об'єктів основних засобів.
У розділі "Коротка індивідуальна характеристика об'єкта" записують тільки основні якісні та кількісні показники основного об'єкта, а також найважливіші прибудови, пристосування та приладдя, що відносяться до нього, з обмеженням двома-трьома найбільш важливими для цього об'єкта якісними показниками, виключаючи дублювання даних, що є на підприємстві (організації) чи в технічній документації на цей об'єкт.
Коротку індивідуальну характеристику в разі групового обліку основних засобів дають не по кожному об'єкту окремо, а в цілому по всій групі об'єктів, що враховуються в інвентарній картці.
За значної зміни якісних та кількісних показників у характеристиці в результаті реконструкції (модернізації), добудови та дообладнання попередню інвентарну картку в разі неможливості відобразити в ній всі показники, що характеризують реконструйований (модернізований, дообладнаний, добудований) об'єкт в цілому, замінюють новою. Стару інвентарну картку зберігають як довідковий документ.
Інвентарні картки заповнюють на підставі наступних первинних документів з обліку руху основних засобів: ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів"; ОЗ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів"; ОЗ-3 "Акт на списання основних засобів" (при цьому картка вилучається); ОЗ-4 "Акт на списання автотранспортних засобів" (при цьому картка вилучається).
На підставі інвентарних карток заповнюють наступні регістри обліку: ОЗ-7 "Опис інвентарних карток по обліку основних засобів"; ОЗ-8 "Картка обліку руху основних засобів" (заповнюється в кінці місяця); ОЗ-9 "Інвентарний список основних засобів" (крім випадку внутрішнього переміщення основного засобу).
Дані карток сумарно звіряють з регістрами синтетичного бухгалтерського обліку. Кожна картка традиційно ведеться в одному примірнику в бухгалтерії, але існує варіант обліку з веденням двох примірників цих форм: один примірник - в бухгалтерії, інший - в місці експлуатації основного засобу, замість форми ОЗ-9. Підприємства, які мають невелику кількість основних засобів, можуть вести їх пооб'єктний облік.
На орендовані основні засоби картка форми ОЗ-6 не заводиться. Для аналітичного обліку таких засобів використовується копія інвентарної картки орендодавця, яка повинна бути отримана разом з орендованими основними засобами.
Форма ОЗ-7 "Опис інвентарних карток по обліку основних засобів" ЗАТ "Птахофабрика "Снятинська Нова" використовується для реєстрації інвентарних карток. Ця форма складається в одному примірнику з метою контролю за зберіганням карток. Зареєстровані у цьому описі картки розміщують у картотеці основних засобів, де їх групують за видами, а всередині видів - за місцезнаходженням.
Типова форма № ОЗ-8 "Картка обліку основних засобів" застосовується для помісячного та квартального обліку основних засобів за видами класифікаційних груп. Картка ведеться протягом року та заповнюється на підставі наступних форм: ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів"; ОЗ-14 "Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)"; ОЗ-16 "Розрахунок амортизації по автотранспорту".
Типова форма ОЗ-9 "Інвентарний список основних засобів" використовується у місцях експлуатації основних засобів (цехах, відділах) для обліку кожного об'єкту за матеріально відповідальними особами.
Типова форма ОЗ-14 "Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)", ОЗ-16 "Розрахунок амортизації по автотранспорту" використовується для розрахунку амортизації основних засобів та заповнюється на підставі інвентарних карток форми ОЗ-6 з урахуванням змін, внесених актом форми ОЗ-2 при прийманні-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів.
Типова форма № В-1 "Відомість обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань (зносу)" застосовується як регістр синтетичного обліку невеликими підприємствами .
Отже, основним видом носіїв облікової інформації на етапі первинного обліку є документ (доказ). До бухгалтерських документів ставлять такі вимоги: наявність обов'язкових спеціальних реквізитів, забезпечення контролю за господарськими фактами складання звітних даних, зручність обробки, чіткість, компактність тощо. На вибір матеріальних носіїв документів впливають наявність технічних засобів, обчислювальних машин, методика сприйняття первинних даних (ручним, машинним, автоматичним способами тощо).
Крім того, інформація, що відображується на цих документах, має бути правдивою, об'єктивною, достовірною, своєчасною, присвяченою економіко-правовим відносинам господарства з оточуючими його (навколишніми) господарствами - суб'єктами господарювання. Така інформація повинна містити дані про майновий, грошовий і фінансовий стан господарства, про господарські процеси - витрати, доходи та результати діяльності, про розрахунки господарського характеру з іншими учасниками виробничих та суспільних відносин на підставі даних минулих років, які сформувалися на ринку
Отже, вміння бухгалтера розробляти облікові номенклатури та складати перелік носіїв облікової інформації по всіх ділянках обліку та для кожного етапу облікового процесу є фундаментом організації первинного обліку на підприємстві будь-якої форми власності. Розробка технічного процесу дасть можливість організувати документообіг, який визначає послідовність складання документів, чіткість заповнення необхідних

 
 

Цікаве

Загрузка...