WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Формування облікової та аналітичної політики наявності руху і технічного стану основних засобів (на базі ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”) - Дипломна робота

Формування облікової та аналітичної політики наявності руху і технічного стану основних засобів (на базі ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”) - Дипломна робота

вимоги; змінюються вимоги органу, що затверджуєположення (стандарти) бухгалтерського обліку; зміни забезпечать більш достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.
РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЯВНОСТІ РУХУ І ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
2.1. Організація первинного обліку основних засобів на підприємстві
У будь-якому господарстві обліковий процес як технологічна сукупність складається з трьох етапів: первинного, поточного, підсумкового.
На кожному етапі є такі основні об'єкти організації облікового процесу: облікові номенклатури; носії облікової інформації, рух носіїв, технологія забезпечення облікового процесу.
Мета первинного обліку основних засобів - збирання та обробка даних про факти господарської діяльності, їх подальше перетворення на інформацію, яка дає можливість апарату управління розробляти та ухвалювати рішення і уникати економічних прорахунків.
Змістом первинного обліку є первинне спостереження та сприйняття господарського факту (явища або процесу), вимірювання в натуральному та вартісному вираженні, фіксування в носіях облікової інформації - документах.
Сприйняття та вимірювання можливе лише тоді, коли об'єкти обліку конкретизовані у вигляді облікових номенклатур. Тому першим об'єктом організації первинного обліку є облікова номенклатура. Організація облікових номенклатур включає два види робіт: вибір (або формування) та складання переліку.
Облікова номенклатура - це перелік господарських фактів про форми функціонування майна - засобів господарства, капіталу - джерела утворення зазначених засобів, про господарські операції, а також результати господарської діяльності, які мають знайти відображення у бухгалтерському обліку .
Сукупність об'єктів бухгалтерського обліку визначається змістом господарської діяльності конкретного господарства, вимогами управління і потребами в інформації, контролі та оцінюванні діяльності на підставі аналізу.
Організацію первинного обліку починають з вивчення складу облікових номенклатур. Насамперед визначають господарські факти, які слід відобразити в системі бухгалтерського обліку та зафіксувати у первинних документах - носіях обліково-економічної інформації. На склад облікових номенклатур впливають система звітності, об'єкти проміжного контролю їх формування. Тому перш ніж почати формування облікових номенклатур первинного обліку, слід ознайомитись із системою фінансової статистичної та внутрішньої звітності підприємства. Для того щоб визначити перелік облікових номенклатур топологічного підрозділу бухгалтерського обліку основних засобів, складають перелік усіх об'єктів, які мають бути зафіксовані в первинних документах.
Одиниця обліку основних засобів - це окремий інвентарний об'єкт, яким вважається закінчена будова з усіма до нього пристосуваннями відповідно до технічної документації або окремий конструктивно відокремлений предмет, який виконує самостійні функції згідно з паспортом чи іншою технічною документацією.
Перелік первинних документів з обліку основних засобів, які доцільно використовувати промисловим підприємствам, наведено в таблиці 2.1. [16 c,163].
Таблиця 2.1.
№ форми Назва
03-1 Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів
03-2 Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів
03-3 Акт на списання основних засобів
03-4 Акт на списання автотранспортних засобів
03-6 Інвентарна картка обліку основних засобів
03-7 Опис інвентарних карток по обліку основних засобів
03-8 Картка обліку руху основних засобів
03-9 Інвентарний список основних засобів (за місцем їх знаходження, експлуатації)
03-14 Розрахунок амортизації основних засобів
03-16 Розрахунок амортизації по автотранспорту
Для побудови обліку, забезпечення контролю і виконання інших економічних функцій управління кожному інвентарному об'єкту присвоюють інвентарний номер.
Інвентарний номер зберігається за об'єктом протягом усього періоду його експлуатації на підприємстві. Його проставляють у всіх первинних документах, якими оформляють наявність і рух об'єкта
Розглянемо документи, що використовують на підприємствах усіх форм власності.
Типова форма № ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" застосовується для:
- оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів;
- введення їх в експлуатацію, за винятком тих випадків, коли введення об'єктів у дію з чинним законодавством оформляють в особливому порядку;
- оформлення внутрішнього переміщення основних засобів з одного цеху (відділу, дільниці) в іншій, передачі основних засобів зі складу (із запасу) в експлуатацію;
- виключення зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству.
Приймання основних засобів оформляють актом (накладною), який складає в одному примірнику на кожний об'єкт приймальна комісія, призначена розпорядженням (наказом) керівника підприємства (організації). Загальний акт, яким оформлюють приймання кількох об'єкті основних засобів, складають лише при обліку господарського інвентарю, інструменту, обладнання, якщо ці об'єкти однотипні, мають однакову вартість та прийняті в одному календарному місяці. Акт (накладну) після його оформлення з доданою технічною документацією щодо цього об'єкта передають до бухгалтерії підприємства, його підписує головний бухгалтер та затверджує керівник підприємства, організації чи особи, на те уповноважені. Склад комісії, яка складає акт, визначено в наказі про облікову політику ЗАТ "Птахофабрика "Снятинська Нова"
При оформленні внутрішнього переміщення основних засобів акт (накладна) виписується у двох примірниках працівником відділу (цеху) здавальника. Перший примірник з розпискою одержувача та здавальника передають до бухгалтерії, а другий - відділу (цеху) здавальника.
В разі безоплатного передання основних засобів іншому підприємству акт складають у двох примірниках (для підприємств: один - що здає, другий - що приймає основні засоби).
Передачу основних засобів іншому підприємству за плату оформляють актом, який складають у трьох примірниках: перші два - для підприємства, що здає (де перший примірник додається до звіту, а другий - до повідомлення на передачу та для акцепту), третій примірник передається особі, яка приймає основні засоби.
Акти зберігаються протягом всього терміну експлуатації об'єкта і протягом трьох років та одного місяця після списання об'єкту з обліку за умови, що на цей період була проведена документальна ревізія.
Типова форма № ОЗ-2 "Акт приймання-здавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" застосовується для оформлення приймання-здавання основних засобів, що надійшли з ремонту, реконструкції та модернізації. Акт, підписаний працівником цеху (відділу), який уповноважений на приймання основних засобів, та

 
 

Цікаве

Загрузка...