WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податок на прибуток підприємств. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Місцеві податки - Реферат

Податок на прибуток підприємств. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Місцеві податки - Реферат

процентів.
Податок від проведення концертно-видовищних заходів сплачується окремо з кожного заходу.
Для цілей оподаткування до категорії масових концертно-видовищних заходів не відносяться спектаклі, концерти, циркові вистави, творчі концерти, що проводяться в театрах, концертних залах, цирках, призначених виключно для концертної діяльності, а також заходи, що проводяться за программою міжнародних, міждержавних, всеукраїнських фестивалів, конкурсів, оглядів.
3. Доходи підприємств (крім іноземних юридичних осіб), одержувані від акцій, облігацій і інших цінних паперів, випущених в Україні, а також доходи підприємств України від участі в діяльності спільних підприємств, створених на території України,
оподатковуються за ставкою 15 процентів.
Доходи підприємств, одержувані від державних облігацій та інших державних цінних паперів, не оподатковуються.
4. Доходи іноземних юридичних осіб, не пов'язаних з діяльністю в Україні через постійне представництво, від дивідендів, процентів та інших корпоративних прав, джерело яких знаходиться в Україні, в разі їх репатріації за межі України оподатковуються за ставкою 15 процентів, якщо інше не встановлено міжнародним договором України з податкових питань.
Доходи з авторських прав і ліцензій (роялті), фрахту та з інших доходів, джерело яких знаходиться в Україні та які не пов'язані із здійсненням діяльності в Україні через постійне представництво, не оподатковуються (крім доходів від фрахту), якщо інше не встановлено міжнародним договором України з податкових питань.
Суми доходів від фрахту, виплачуваного іноземним юридичним особам у зв'язку із здійсненням міжнародних перевезень, оподатковуються за ставкою 6 процентів.
Порядок обчислення і строки сплати податку
1. Сума податку визначається платниками самостійно виходячи із величини оподатковуваного прибутку, наданих пільг і ставок податку.
2. Протягом кварталу всі платники (за винятком перелічених у пунктах 3 і 6 цієї статті) провадять авансові внески податку до бюджету в розмірі фактичної суми податку, внесеної до бюджету за попередній квартал, а новостворені підприємства - у розмірі,
передбаченому фінансовим планом або розрахунками кошторисів доходів і видатків.
Авансові внески податку до бюджету провадяться не пізніше 15 і 28 числа кожного місяця в розмірі 1/6 частини квартальної суми податку на прибуток.
За клопотанням платника, що сплачує незначну суму податку, податковий орган за місцезнаходженням платника може встановити один строк сплати до бюджету - 20 числа кожного місяця в розмірі 1/3 квартальної суми податку.
Після закінчення першого кварталу, півріччя, 9 місяців і року платник обчислює за наростаючим підсумком з початку року суму податку виходячи з фактично одержаного ним прибутку, який підлягає оподаткуванню. Сума податку, що підлягає сплаті, визначається з урахуванням раніше нарахованих платежів.
3. Підприємства з іноземними інвестиціями протягом року провадять квартальні авансові внески податку до бюджету в розмірі 1/4 річної суми платежів не пізніше 15 числа останнього місяця кожного кварталу. Авансова сума податку на поточний рік визначається підприємством з урахуванням річного фінансового плану.
Обчислення податку, фактично одержаного за минулий календарний рік, провадиться не пізніше 15 березня року, що настає за звітним, на основі бухгалтерського звіту (балансу).
4. Сплата податку провадиться за квартальними розрахунками у 5-денний строк з дати, встановленої для подання бухгалтерських звітів (балансів), а за річними розрахунками - у 10-денний строк з дати, встановленої для подання бухгалтерського звіту (балансу) за
рік.
Платіжні доручення на перерахування до бюджету податку на прибуток, які виконуються в першочерговому порядку, здаються платниками до установи банку до настання строку платежу.
5. Над міру внесені до бюджету суми податку зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платнику в 5-денний строк з дня одержання його письмової заяви.
6. Податок на прибуток іноземних юридичних осіб обчислюється щорічно податковим органом за місцезнаходженням постійного представництва.
Сума податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку і ставки податку.
На суму обчисленого податку платнику видається платіжне повідомлення за формою, встановленою Головною державною податковою інспекцією України. Податок сплачується в строки, вказані в платіжному повідомленні.
Іноземна юридична особа зобов'язана стати на облік у податковій інспекції за місцезнаходженням її постійного представництва.
7. Іноземна юридична особа, яка здійснює діяльність в Україні через постійне представництво, не пізніше 15 квітня року, що настає за звітним, подає податковому органу за місцезнаходженням постійного представництва звіт про діяльність в Україні, а також декларацію про доходи за формою, встановленою Головною державною податковою інспекцією України. При припиненні діяльності до закінчення календарного року зазначені документи повинні бути подані протягом місяця з дня її припинення.
Декларація про доходи іноземної юридичної особи, яка здійснює свою діяльність в Україні, підлягає щорічній перевірці аудиторською організацією, що одержала в установленому порядку ліцензію на право заняття аудиторською діяльністю, для
підтвердження достовірності звіту.
Неподання податковому органу висновку аудиторської організації (договору про надання аудиторської послуги) є підставою для притягнення до відповідальності платника податку в установленому порядку.
8. Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні юридичні особи сплачують податок на прибуток у безготівковому порядку в грошовій одиниці, що діє в Україні.
9. З доходів, зазначених у пункті 3 статті 6 цього Декрету, податок справляється у джерела доходу. Відповідальність за утримання і перерахування податку до бюджету несе підприємство, що виплачує доход, а також іноземний учасник підприємства з
іноземними інвестиціями.
Податок із зазначених у пункті 4 статті 6 цього Декрету доходів іноземних юридичних осіб із джерел в Україні утримуєтьсяпідприємством, що виплачує іноземній юридичній особі доход, у валюті переказу з повної суми доходу при кожному перерахуванні платежу.
10. Платники податку подають податковим органам за місцем свого знаходження бухгалтерські звіти та баланси в порядку і строки, встановлені законодавством, податкову декларацію і розрахунки суми податку на прибуток за формами, затвердженими Головною державною податковою інспекцією України. Підприємства з
іноземними інвестиціями подають річні бухгалтерські звіти та баланси до 15 березня року, що настає за звітним.
Зарахування податку до бюджету
Суми податку на прибуток (доходи) зараховуються відповідно до державного бюджету України, бюджету Республіки Крим, місцевих бюджетів.
Обов'язки

 
 

Цікаве

Загрузка...