WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування: динамічні зміни у співвідношенні функцій податків в умовах ринкової економіки - Реферат

Оподаткування: динамічні зміни у співвідношенні функцій податків в умовах ринкової економіки - Реферат

вартість, акцизний збір і мито. За даними податкової служби України, саме ці податки у 2003 році забезпечили дві третининадходжень до зведеного бюджету України. Ці податки є основними і в податкових системах розвинених західноєвропейських країн, і країн СНД. Усе це не є випадковістю, адже закони України, якими регулюється стягнення податку на прибуток підприємств, податку з доходів громадян, податку на додану вартість, розроблені з урахуванням норм західноєвропейського і російського податкового законодавства.
Слід зазначити, що зміни, які відбулись у бюджетній та податковій системах України на етапі становлення ринкової економіки і відбуваються сьогодні, свідчать про те, що формування доходів бюджету за рахунок таких головних бюджетоформуючих податків, як податок на прибуток, податок на додану вартість, податок з доходів фізичних осіб, акцизний збір, відбувалось не досить синхронно, що свідчить про нестабільність прояву фіскальної функції як прямих, так і непрямих податків. Дані, наведені у табл.1, показують, що фіскальна ефективність прямих податків знижувалась відносно ВВП з 15% у 1994 році до 9,2% у 2001 році і непрямих податків - з 12,9% у 1994 році до 7,1% у 2001 році. У 2002 році частка прямих податків у ВВП збільшилась до 10,3%, а непрямих податків - до 8%. У 2003 році фіскальна ефективність прямих податків значно зросла порівняно з 2002 роком, а непрямих податків - зменшилась. Наприклад у 2003 році частка надходжень до зведеного бюджету прямих податків у ВВП у 2003 році знизилась і складає 7,2% проти 8,0% у 2002 році.
Фіскальна ефективність непрямих податків, зумовлена зниженням фіскальної ефективності ПДВ з 10,8% відносно ВВП у 1994 році до 5,0% у 2001 році. Дані табл.1 свідчать також і про те, що у 2002 році частка цього податку у ВВП зросла до 6,1%. Слід також відзначити, що частка надходжень ПДВ до бюджету у ВВП знизилась у 2003 році до 4,9% порівняно з 6,1% у 2002 році. Ці протилежні тенденції щодо прояву фіскальної ефективності ПДВ формувались на фоні перевищення надходжень ПДВ від імпортованих на територію України товарів над надходженнями ПДВ від вітчизняних товарів. Цей висновок підтверджується такими даними: у 2003 році - надходження ПДВ із ввезених на територію України товарів склали 9,5 млрд грн і зросли порівняно з 2002 роком на 39,5%, або на 2,7 млрд грн. У 2003 році було зібрано ПДВ з вироблених в Україні товарів 13,4 млрд грн, тобто більше показника 2002 року на 6,9%, або на 0,9 млрд грн.
Усе це дало можливість здійснити у 2003 році відшкодування ПДВ грошовими коштами у сумі 10,3 млрд грн підприємствам, яким заборгувала держава.
Слід зазначити, що в останні роки актуальність теми відшкодування заявлених платниками сум ПДВ зростала з кожним роком разом із зростанням бюджетної заборгованості. Одночасно все гострішим стає контроль за правомірністю проведення відшкодування ПДВ по експортних операціях та ефективністю взаємодії між відповідними органами державної виконавчої влади. Назріла необхідність і в скороченні часу на обробку як податкової, так і фінансової звітності та інформації із зовнішніх та внутрішніх джерел, яка необхідна для прийняття об'єктивних рішень щодо відшкодування з бюджету ПДВ.
Вищевикладене свідчить про необхідність реформування методів адміністрування ПДВ. Практика вимагає зробити функціонування ПДВ менш обтяжливим для підприємців-платників цього податку та менш трудомістким для фахівців контролюючих органів і перш за все - податкових органів. Окрім того, адміністрування ПДВ повинно бути прозорим, а ухилення від сплати цього податку - неможливим.
Таблиця 1. - Співвідношення надходжень до зведеного бюджету України прямих і непрямих податків з ВВП у період 2001 - 2003 рр. (у %)*
Показники 1994 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р.
1. Частка надходжень до зведеного бюджету у ВВП
- прямих податків 15,0 9,2 10,3 16,8
- непрямих податків 12,9 7,1 8,0 7,2
- податку на прибуток підприємств 11,9 3,9 4,3 5,1
- податку на додану вартість (ПДВ) 10,8 5,0 6,1 4,9
- податку на доходи фізичних осіб 2,8 4,3 4,9 5,2
*Розраховано за даними статистичних щорічників України за відповідні роки починаючи з 1994 року.
Одним з таких методів адміністрування в сучасних умовах, запропонованих ДПА України, є системна модель адміністрування ПДВ, до якої входять:
- процесна модель адміністрування ПДВ за групами ризиків;
- функціональні моделі факторів ризиків;
- сценарні та ситуаційні моделі управління;
- модель "Інтегрований образ клієнта".
Починаючи з першого вересня на базі податкових органів Київської, Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей впроваджується ця модель. Відпрацьовуються механізми дії ризиків при супроводженні платників податків, формування інтегрованого образу клієнта шляхом інтеграції існуючих програмних засобів. На базі двох підприємств м. Маріуполя - ВАТ "Металургійний комбінат ім. Ілліча" та ВАТ "Комбінат "Азовсталь" - відпрацьовується пілотний проект електронного відшкодування ПДВ.
Серійне впровадження системної моделі адміністрування ПДВ заплановано з 1 січня 2005 року. Для успішного функціонування цієї системи доцільно внести зміни у чинне законодавство щодо надання суб'єктами підприємництва фінансової звітності на електронних та паперових носіях, а також прискорити введення в дію законодавчого акта про "електронний підпис".
Висновки
Ретроспективний аналіз оподаткування дає можливість зробити висновок, що реформування податкової системи повинно базуватись на принципі фіскальної достатності, тобто формування доходної частини бюджету на рівні, достатньому для здійснення державою своїх функцій, а також на принципах обов'язковості і рівного навантаження при сплаті податків, недопущення проявів дискримінації окремих платників податків або їх категорій. Усе це дозволить вирішити одну з актуальних проблем сучасності - забезпечення економічного зростання України у довгостроковій перспективі.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Гелбрейт Дж.К. Новое индустриальное общество. Пер. с англ. - М: Прогресс, 1969. - 480 с.
2. A tax guide to Europe. Arthur Andersen edition. 1996.
3. Ткаченко А.А. Экономическая история Западной Европы и Америки (Економічна історія Західної Європи та Америки). Учебное пособие. - Запорожье: Премьер. 1998. - 352 с.
4. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу. Підручник / За ред. Б.Д. Лановика. - К: Вікар, 1999. - 737 с.
5. Караваева И.В. Налоговое регулирование рыночной экономики. //ЮНИТИ/UNINY. Москва. 2000. - 205 с.
6. Орлова В. Особливості впливу податків на ефективність господарювання підприємств торгівлі. // Схід. - № 8 (58) листопад - грудень, 2003 р. - С. 11-14.
7. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В четырех томах. Том 4. Р - Я - М.; Издательский дом "Рипол Классик", 2002. - 672 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...