WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми визначення податкового коефіцієнта в Україні - Реферат

Проблеми визначення податкового коефіцієнта в Україні - Реферат

тенденцією до зменшення внаслідок зниження ефективності ставки податку з 27,4% у 1998 р. до 20,2% у 2001 р. Зниження податкового тягаря в цей період стало результатом збільшення недоїмки з податку на прибуток (з 1428,8 млн. грн. у 1998 р. до 2424,1 млн. грн. у 1999 р., тобто на 69,75%; і до 2658,3 млн. грн. у 2000 р., тобто на 9,75 % у порівнянні з 1999 р.), її списання і реструктуризації в 2001 р., але насамперед - більш високих темпів росту фінансового результату прибуткових підприємств у порівнянні з темпами росту надходжень податку на прибуток (1999 р. - 137,5% проти 111,6%; 2000 р. - 126,6% проти 121,2%; 2001 р. - 113,3% проти 107,6% відповідно).
Таблиця 3. - Динаміка тягаря окремих податків в Україні, 1998-2003 рр.
Показники 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Фінансовий результат до оподатковування прибуткових підприємств, млн грн.
Податок на прибуток, млн грн.
Частка податку в загальній сумі фінансового результату прибуткових підприємств, %
Коефіцієнт продуктивності податку, %
20762
5694
27,4
91,3
28541
6352
22,3
74,3
36124
7698
21,3
71,0
40931
8280
20,2
67,3
35704
9398
26,3
87,7
43082
13237
30,7
102,3
ІІ Кінцеві споживчі витрати домогосподарств, млн. грн.
ПДВ, млн. грн.
Частка податку в кінцевих споживчих витратах домогосподарств, %
Коефіцієнт ІЗ - продуктивності податку, %
61652
7460
12,1
60,7
74416
8409
11,3
56,4
96337
9441
9,8
49,0
116270
10348
8,9
44,5
128295
13471
10,5
52,3
149976
12598
8,4
42,1
Збільшення податкового навантаження на фінансовий результат прибуткових підприємств (до оподатковування) у 2002 р. і 2003 р. обумовлено, насамперед, більш високими темпами росту надходжень податку на прибуток у зведений бюджет у порівнянні з темпами росту фінансового результату прибуткових підприємств (2002 р. - 113,5% проти 87,2%; 2003 р. - 140,8% проти 120,7% відповідно), а також збільшенням у загальній сумі прибуткових підприємств тих, у яких оподатковуваний прибуток перевищує фінансовий результат або внаслідок об'єктивних причин (кількісних характеристик постійних і тимчасових податкових різниць), або внаслідок штучного заниження чи зменшення масштабів об'єкта оподатковування, обумовленого посиленням контролю органів податкової служби за діяльністю підприємств, що декларують негативне значення об'єкта оподатковування.
Дійсно, у 2003 р. органами податкової служби виявлені штучно завищені збитки на суму 7,1 млрд. грн., унаслідок чого попереджене ухиляння від сплати податку на прибуток у наступних податкових періодах на суму 2,1 млрд. грн. (15,9% загальної суми надходжень податку в 2003 р.) [4]. Саме перевищенням фінансового результату прибуткових підприємств оподатковуваним прибутком, на наш погляд, тільки і можна пояснити той факт, що в 2003 р. ефективна ставка податку на прибуток перевищила його стандартну ставку (30,7% проти 30%).
Аналогічні тенденції характерні і для динаміки тягаря податку на додану вартість на кінцеві витрати домогосподарств. З 1998 р. по 2001 р. цей тягар знизився з 12,1% до 8,9%. Його зниження стало наслідком відставання темпів росту надходжень ПДВ від темпів росту споживчих витрат домогосподарств (1999 р. - 112,7% проти 120,7%; 2000 р. - 112,3% проти 129,5%; 2001 р. - 109,6% проти 120,7% відповідно), високих темпів росту суми отриманих пільг (1999 р. - 122,7%, 2000 р. - 128,2%; 2001 р. - 112,2%), що перевищує темпи росту надходжень ПДВ, списання і реструктуризації заборгованості по ПДВ у 2001 р. Важливим фактором зниження надходжень ПДВ і, відповідно, податкового тягаря, є ухиляння від сплати податку й одержання незаконного відшкодування ПДВ.
У 2002 р. частка ПДВ у кінцевих споживчих витратах домогосподарств збільшилася до 10,5%. Це стало результатом найвищих (на розглянутому інтервалі) темпів росту надходжень ПДВ (130,2%), що істотно перевищили темпи росту кінцевих споживчих витрат домогосподарств (110,3%). Важливим фактором збільшення надходжень ПДВ у бюджет стало введення обмежень на використання векселів при імпорті, що в першу чергу сприяло зниженню масштабів ухиляння від сплати податку. У результаті обмежень суми ПДВ, сплачені в бюджет коштами з завезених на територію України товарів, збільшилися з 3,7 млрд. грн. у 2001 р. до 6,8 млрд. грн. у 2002 р., чи на 81,8%, тоді як суми ПДВ, сплачені шляхом видачі податкового векселя зменшилися з 5,9 млрд. грн. до 3,1 млрд. грн., або на 47,8%.
Наступним важливим фактором збільшення надходжень ПДВ стало невиконання державою вимог на відшкодування податку, що призвело до зростання бюджетної заборгованості у ПДВ. В умовах збільшення сум ПДВ, заявлених до відшкодування, до 16,6 млрд. грн. у порівнянні з 15,4 млрд.грн. у 2001 р., фактично в 2002 р. було відшкодовано 13,8 млрд. грн. проти 15,0 млрд. грн. у 2001 р. Таким чином, вимоги на відшкодування переплачених сум податку в 2002 р. були задоволені усього лише на 83,6%.
У 2003 р. частка ПДВ у кінцевих споживчих витратах домогосподарств впала до найнижчого (на розглянутому інтервалі) рівня - 8,4%. Її падіння стало наслідком зниження темпів росту надходжень ПДВ до 93,5% при одночасному підвищенні темпів росту кінцевих споживчих витрат домогосподарств (116,9%). У свою чергу, основною причиною зменшення надходжень ПДВ у бюджет стало збільшення на 75,1% (у порівнянні з 6,6% у 2002 р.) суми відшкодування податку. При цьому вимоги на відшкодування поточного року виконані на 100,6%, що свідчить про використання надходжень 2003 р. для погашення заборгованості по бюджетному відшкодуванню минулих років [2, с.241].
Становить інтерес порівняння коефіцієнтів продуктивності двох податків - податку на прибуток і ПДВ. Як свідчить таблиця 3, коефіцієнт продуктивності податку на прибуток істотно перевищує відповідний коефіцієнт, що характеризує продуктивність ПДВ. Основною причиною цього є те, що в загальній сумі податкових пільг, наданих юридичним особам, переважають пільги по ПДВ (більш 80%), які істотно звужують базу оподатковування і призводять до значного відхилення фактичного податкового тягаря від потенційного (ефективної ставки податку від стандартної ставки).
Таким чином, методика обчислення рівня оподатковування, наведена у статті, може бути використана при проведенні аналізу податкового навантаження в Україні, хоча в цілому розраховані показники є усередненими показниками податкового навантаження від окремих податків. У різних галузях ці показники можуть істотно відрізнятися, що свідчить про нерівномірний розподіл податкового тягаря, що, як уже відзначалося, підсилює його вагу.
Література:
1. Руководство по статистике государственных финансов / Международный валютный фонд. - Вашингтон, 1985. - С. 156-166.
2. Бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку України: у 6 т. Т.3: Розвиток системи податків як основи зміцнення державних фінансів: Монографія / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Т.І. Єфименко та ін. - К.: НДФІ, 2004. - 308 с.
3. OECD in Figures. Statistics on the member countries. - OECD Observer.2003.
4. Боєнко Л. Економічні важелі наповнення бюджету // Вісник податкової служби України. - 2004. - № 10. - с. 12.
5. Вишневский В.П., Веткин А.С. Уход от уплаты налогов: теория и практика: Монография / НАН Украины. Ин-т экономики пром-ти. - Донецк, 2003. - 228 с.
6. Бланкарт Шарль. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Пер. з нім. С.І. Терещенко та О.О. Терещенко; Передмова та наук. ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 2000. - 654 с.
7. Луніна І.О. Державні фінанси України у перехідний період.-Х.: Форт, 2000.-296 с.
8. Пушкарева В.М. Содержание и принципы построения налоговых систем // Финансы. - 2001. - №10. - С.61-63.
9. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення. К.: Знання-Прес, 2004. - 454 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...