WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податок на додану вартість як інструмент державного регулювання ефективності в сучасних умовах - Реферат

Податок на додану вартість як інструмент державного регулювання ефективності в сучасних умовах - Реферат

підлягають оподаткуванню ПДВ; статтями 5 та 11 передбачені операції, що звільняються від оподаткування ПДВ; згідно зі статтею 6 деякі операції обчислюється за нульовою ставкою.
Податкові пільги за своїм економічним призначенням повинні бути спрямовані на стимулювання пріоритетних сфер промисловості. Питання обґрунтованості застосування пільг постійно перебуває у центрі уваги як платників податків, так і податкових органів.
ДПА України починаючи з 1997 року веде облік і аналіз втрат бюджету від наданих платникам податків пільг по оподатковуванню.
Пільги, передбачені законодавством, є складовою бюджетної системи, вплив яких не враховується при формуванні доходної частини бюджету, при наданні нових законодавчих пільг в оподатковуванні.
Систематизація податкових пільг розпочата Державною податковою адміністрацією України за допомогою періодичного видання довідників пільг. В даний час діє Довідник № 25, що нараховує 387 видів податкових пільг.
За 1 квартал 2003 р. у Донецькій області надано платникам податків 8152 різних видів пільг із 7 видів податків і платежів на суму 1,9 млрд грн Між бюджетами розподіл пільг виглядає так:
Державний бюджет недоодержав 97,9%, Місцевий бюджет - 2,1%.
На 1 квітня сума пільг перевищила фактичні надходження до Державного бюджету - у 4,7 раза. Обсяги пільг зростають швидшими темпами, ніж обсяги надходжень.
Динаміка співвідношення обсягу пільг з обсягом фактичної мобілізації до Зведеного бюджету протягом 1998 - 2003 рр. подана на рис. 1.
За I квартал 2003 року при загальному зменшенні кількості пільг на 16,4%, у порівнянні з I кварталом 2002 року сума фактично отриманих пільг зросла в 1,5 раза.
Рис.1. Динаміка співвідношення обсягу пільг з обсягом фактичної мобілізації
Найбільша кількість пільг за I квартал 2003 року надана платникам податку на додану вартість - 3685 пільги, що складає 45,2% до загальної кількості наданих пільг і по платі за землю - 2370 (29,1%). По інших податках кількість пільг надана відповідно: по податку на прибуток - 1839 або пільги 22,6%; податку з власників транспортних засобів - 145 (1,8%); місцевих податках - 108 (1,3%), акцизному збору - 4, державному збору - 1.
Аналіз структури пільг доводить, що у порівнянні з відповідним періодом минулого року вона значно не змінилася, через те що найбільшу питому вагу у загальній сумі наданих пільг продовжують займати пільги по податку на додану вартість і податку на прибуток, а саме: 90,8% і 7,2% відповідно. Значне перевищення суми пільг над фактичною мобілізацією встановлене по найпроблемнішому для Донецької області податку - податку на додану вартість (при фактичних надходженнях у сумі "мінус" 93,3 млн грн надано пільг 1772,6 млн грн).
Динаміка співвідношення обсягу пільг з обсягом фактичної мобілізації по податку на додаткову вартість протягом 1998-2003рр. подана на рис. 2.
Рис. 2. Динаміка співвідношення обсягу пільг з обсягом фактичної мобілізації з ПДВ
Середня "вартість" однієї пільги в регіоні складає 239,5 тис. грн. Найбільшу "цінність" має усе той же "проблемний" для Донецької області податок - податок на додаткову вартість - 481 тис грн, що в 2 рази перевищує середню вартість однієї пільги (рис. 3).
Рис. 3. Середня "вартість" однієї пільги в розрізі податків
Із загальної суми пільг - 1952,1 млн грн, наданих за I квартал 2003 року, реальні втрати бюджету склали 1732,5 млн грн, або 88,8%. Структура пільг по спрямуванню і відношенню до доходної частини бюджету подана на рис. 4.
Рис. 4. Структура пільг за спрямованістю й відношенням до доходної частини бюджету
Серед галузей національної економіки за I квартал 2003 року 60% від загальної суми пільг надано підприємствам промисловості у розмірі 1183,7 млн грн. Серед галузей промисловості провідну позицію посідає чорна металургія - 686,8 млн грн, або 35,2% від загальної суми пільг, при цьому пільги перевищують надходження від підприємств-пільговиків даної галузі промисловості в 5,5 раза. Другу і третю позиції посідають машинобудування і металообробка (188,4 млн грн, або 9,7% від загальної суми пільг), хімічна і нафтохімічна промисловість (125 млн грн, або 6,4%).
Торгівля і громадське харчування посідають друге місце серед галузей народного господарства, загальна сума пільг склала 432,5 млн грн, або 22,2% від загальної суми пільг. При цьому надходження до бюджету від підприємств-пільговиків торгівлі і громадського харчування мають негативне значення - "мінус" 48,1 млн грн.
Структуру сум наданих пільг по оподатковуванню у розрізі галузей подано на рис. 5.
Рис. 5. Структура суми наданих пільг по галузях національної економіки
Сума пільг перевищила фактичну мобілізацію по підприємствах-пільговиках майже в 3,2 раза.
Співвідношення обсягу пільг по підприємствах-пільговиках з обсягом фактичної мобілізації цих підприємств у розрізі галузей подано на рис. 6.
Рис. 6. Співвідношення обсягу пільг по підприємствах, які мають пільги, з обсягом фактичної мобілізації цих підприємств у розрізі галузей
У результаті проведеного аналізу і проведення заходів щодо перевірки обґрунтованості і правильності застосування пільг державними податковими органами Донецької області за I квартал 2003 року були встановлені порушення діючого законодавства з цього питання, і, як наслідок, до бюджету донараховано понад 4 млн грн, зменшено збитки підприємств на суму 230 млн грн, не допущено незаконне відшкодування ПДВ у розмірі 25 млн грн, порушено 5 кримінальних справ стосовно посадових осіб підприємств області.
І остання з причин виникнення проблеми відшкодування ПДВ - це:
3. структурні диспропорції в економіці:
- найбільші експортери мають матеріаломістке та енергоємне виробництво та можуть користуватися великим податковим кредитом.
Висновки
Такимчином аналіз і прогнозування втрат бюджету від наданих пільг по оподатковуванню є одною з пріоритетних складових бюджетного процесу. Це дозволить реально оцінити доходну частину бюджету наступного року й у повному обсязі профінансувати всі соціальні програми уряду України.
Крім того, потрібно переглянути механізм обчислення та сплати податку на додану вартість. А саме:
1. Визнання податкових зобов'язань та податкового кредиту здійснювати за "касовим" методом за умови фактичного відвантаження й оприбуткування товарів (робіт, послуг), а також оформлення податкової накладної тільки на відвантажені товари (роботи, послуги). Це дозволить реально відстежити дату та кількість продукції, що поставляється (купується), і, відповідно, своєчасність і повноту сплати цього податку.
2. Стосовно експортних операцій, то тут доцільно було б залишити підприємствам-експортерам тільки експортне відшкодування. В інших випадках податковий кредит із бюджету не відшкодовувати, а відносити на сплату ПДВ у рахунок майбутніх звітних періодів. Водночас при здійсненні експортної діяльності необхідно враховувати такі моменти:
фактичне вивезення товарів за межі митної території України, вже законодавчо урегульоване спільним наказом Державної митної служби України, ДПА України від 21.03.02 № 163/121, що зареєстрований у Міністерстві юстиції 26.03.2002 під № 295/6583;
експортне відшкодування здійснювати лише за фактом отримання коштів за продані товари (роботи, послуги);
передбачити відкриття спеціальних рахунків для обліку ПДВ для підприємств-експортерів, на які будуть перераховуватися кошти в оплату придбаних товарів (робіт, послуг), відправлених на експорт.
3. Непродуманість механізму стягнення ПДВ з імпортованих товарів на митній території України, тобто до їхньої реалізації, суперечить природі самого податку.
Література:
1. Закон України "Про податок на додану вартість" // Вісник податкової служби. - 2003. - № 11-12.
2. Безуглов О. Тенденции к увеличению возмещения НДС. // Налоговый курьер. - 2003.- № 29.- С. 9.
3. Куслий В. Льготы в налогообложении юридических лиц в Донецкой области. // Налоговый курьер. - 2003. - № 22. - С. 15.
4. Маршалл Альфред. Принципы политической экономии: (В 3 т.) - М.: Прогресс: Универс, 1984. Т.3

 
 

Цікаве

Загрузка...