WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Напрямки реформування податкової політики України - Курсова робота

Напрямки реформування податкової політики України - Курсова робота

бюджету;
2) принцип стабільності - незмінності видів податків та правил їх нарахування і стягнення протягом тривалого періоду;
3) принцип передбачуваності - соціально-економічної обгрунтованості змін податкового законодавства;
4) принцип антиінфляційної спрямованості податків - запобігання інфляції шляхом оптимальних податкових вилучень;
5) принцип рівності - рівного обов'язку платників податків при рівних умовах оцінки та розмірах доходів;
6) принцип стимулювання - формування економічної та правової зацікавленості уздійсненні певної діяльності, виходячи з умов її оподаткування та отримання більш високих доходів;
7) принцип економічності - співмірність витрат, пов'язаних зі стягненням податків, з доходами, одержаними від їх збору.
Одним з ключових моментів проведення реформи системи оподаткування в Україні має стати прийняття Податкового кодексу України, в якому би врегулювалися усі відносини, пов'язані з оподаткуванням в Україні, та визначилися правові основи, принципи побудови і функціонування податкової системи. Податковий кодекс України повинен виконувати такі функції:
1) встановлення системи податків та зборів, які стягуються на всій території України;
2) визначення порядку встановлення, зміни та скасування податків та зборів;
3) встановлення прав та обов'язків платників податків та зборів, податкових органів та інших учасників правовідносин, які регулюються податковим законодавством;
4) встановлення підстав виникнення, зміни, припинення та порядку виконання обов'язків щодо сплати податків (зборів);
5) визначення форм та методів податкового контролю;
6) встановлення порядку та умов притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства платників податків та посадових осіб податкових органів;
7) встановлення порядку оскарження дій (бездіяльності) податкових органів та їх посадових осіб.
В Податковому кодексі України має бути закладено правовий фундамент системи податкових відносин, визначено основні засади процесу оподаткування в Україні, а також вміщено положення, які регламентують:
1) основні засади правового регулювання податкових правовідносин;
2) склад податкового законодавства України, його дію в часі та співвідношення з міжнародними договорами;
3) систему податків та зборів, їх перелік та сутність елементів податків (зборів);
4) компетенцію органів щодо встановлення та скасування податків та зборів;
5) коло суб'єктів податкових правовідносин і права та обов'язки кожного з них;
6) підстави виникнення (зміни, припинення) та порядок виконання обов'язків щодо сплати податків (зборів);
7) склад і порядок подання податкової звітності та форми і методи проведення податкового контролю;
8) види податкових правопорушень і відповідальності за їх вчинення (фінансова, кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова), давність притягнення до такої відповідальності, а також розмір податкових санкцій;
9) процесуальні моменти податкового провадження під час вирішення справ про належне виконання обов'язку платником податку (збору) та про податкові правопорушення;
10) порядок оскарження дій (бездіяльності) податкових органів та їх посадових осіб.
Передбачувані наслідки
здійснення податкової реформи в Україні
Проведення реформи податкової системи України відповідає загальносвітовому напрямку розвитку систем оподаткування, носить економічний характер та створює умови для виховування дисципліни сплати податків як у фізичних осіб, так і у підприємств.
Засади та шляхи реформування системи оподаткування в Україні не передбачають революційних змін в сфері оподаткування, а базуються на існуючій системі оподаткування із одночасним запровадженням кардинально нових "правил гри" в сфері справляння податків.
В результаті здійснення податкової реформи в Україні створюється податкова система з наступними базовими положеннями:
1. Податковий кодекс України буде єдиним нормативним документом, який регулюватиме відносини з приводу сплати податків. Він міститиме чіткі визначення всіх елементів податків та зборів, встановлюватиме права та обов'язки платників податків та податкових органів. Простота та зрозумілість норм (порівняно з діючим законодавством) дозволить уникнути подвійного тлумачення норм, протиріч та непорозумінь в застосуванні Податкового кодексу України на практиці. Це з одного боку, полегшить становище платників податків, а з іншого, призведе до можливості чіткого виконання податковими органами своїх контролюючих функцій.
2. Складовими елементами української системи оподаткування залишаться загальновизнані в світі податок на прибуток та податок на додану вартість (за цими податками буде встановлено найбільш оптимальний розмір ставок: 20 і 15 відсотків відповідно). Встановлення ставки податку на додану вартість на рівні 15 відсотків відповідатиме вимогам гармонізації податкового законодавства, які висуваються шостою директивою ЄС. Крім цього, такий розмір ставки сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українських імпортерів та експортерів.
3. Окрім податку на прибуток та податку на додану вартість, в системі податків і зборів залишаються лише ефективні обов'язкові платежі та скасовується решта необгрунтованих стягнень, за якими витрати на їх контроль перевищують рівень надходжень. Так, серед загальнодержавних встановлюються 4 податки (податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, податок на додану вартість і акцизний податок) та 4 збори (збір до Державного соціального фонду, державне мито, збір за використання Державної символіки та ліцензійний збір). До місцевих податків відносяться податок на нерухомість, податок з реклами, податок на транспортні засоби, готельний податок та курортний податок. Місцевими зборами є збір за паркування автотранспорту, збір за використання місцевої символіки та ринковий збір.
4. Для основних податків та зборів буде встановлено однаковий податковий та звітний період, який дорівнює кварталу. Це дозволить зменшити витрати на адміністрування податків та призведе до спрощення ведення обліку.
5. Стабільність податкової системи України зокрема забезпечуватиметься встановленням конкретних ставок оподаткування по всім податкам та зборам. В податковому законодавстві України будуть відсутні положення, які давали б можливість встановлювати ставки податків іншими нормативно-правовими актами, що не належать до податкового права. До того ж буде введений 5 річний мораторій на внесення змін до податкового законодавства України, які торкатимуться основних складових податкової системи (переліку податків і зборів, їх ставок (крім

 
 

Цікаве

Загрузка...