WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит основних засобів - Курсова робота

Аудит основних засобів - Курсова робота

відносяться на фінансові витрати звітного періоду.
При безоплатному отриманні основних засобів вони повинні бути оцінені за ринковою (справедливою), а не за залишковою їх вартістю, як це здійснювалось раніше.
Справедлива вартість - це сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операцій між обізнаними, зацікавленими і незалежними сторонами.
Завжди треба пам'ятати, що відносно основних засобів справедлива вартість визначається у разі:
- безоплатної передачі основних засобів;
- якщо основні засоби отримані внаслідок бартерних операцій;
- якщо основні засоби передані як внесок до статутного капіталу.
Визначення вартості основних засобів, які ремонтувалися, має свої
особливості. Було перевірено, що вартість поліпшення основних засобів,
внаслідок чого здійснюється покращання технічних характеристик,
ефективності роботі основних засобів, приєднана до початкової вартості
об'єкта, а витрати на ремонт із метою підтримання основних засобів у
нормальному робочому стані віднесена на витрати звітного періоду і не
капіталізовані.
Бухгалтерський облік витрат на ремонт основних засобів не збігається з їх податковим обліком. Тому було необхідно враховувати вимоги податкового обліку і впевнитися, що підприємство-клієнт при визначенні валових доходів і витрат із метою оподаткування дотримувалося вимог п. 8.7.1. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". У відповідності з цим пунктом збільшення балансової вартості основних засобів передбачене у випадку їх покращання (поточний капітальний ремонт, реконструкція, модернізація, технічне переоснащення), якщо витрати на ці заходи перевищують 10% сукупної балансової вартості груп основних засобів на початок звітного періоду.
2.3. Аудит надходження основних засобів
На даному було проведено перевірку правильності відображення в обліку операцій, пов'язаних із надходженням, введенням в експлуатацію і постановкою на облік об'єктів основних засобів; перевірено чи створена комісія приймання основних засобів та оформлення її результатів, як оформлені договори купівлі-продажу основних засобів; протоколи договірних цін; правильність вказання первинної вартості в актах приймання-передачі основних засобів.
При перевірці операцій, пов'язаних із придбанням основних засобів, перевірялось правильність формування первісної вартості основних засобів [16]. При перевірці відображення в обліку обладнання передусім було визначено дотримання порядку розрахунків із постачальниками і підрядчиками, в правильності заповнення первинних документів, у відповідності фактичного розміру оплати даним наданих документів. Особливу увагу зверталось на порядок нарахування ПДВ за операціями, пов'язаними із придбанням обладнання, яке потребує монтажу. В ході перевірки відзначалась наявність виділеного окремим рядком ПДВ у всіх первинних облікових документах (рахунках, рахунках-фактурах, накладних, прибутково-касових ордерах та ін.), які підтверджують вартість придбаного обладнання, оскільки, якщо сума податку на додану вартість не виділена, то і в розрахункових документах (дорученнях, вимогах та ін.) вирахування її розрахунковим шляхом не здійснюється.
У випадках, коли обладнання, яке потребує монтажу, закуповується підприємством самостійно за договором із постачальником обладнання, податок на додану вартість, сплачений постачальнику, відшкодовується після прийняття обладнання до бухгалтерського обліку (шляхом відображення на рахунку "Обладнання для установки) [18].
Що стосується робіт із монтажу обладнання, то суми податку на додану вартість, пред'явлені підрядними організаціями із монтажних робіт або нараховані на обсяг монтажних робіт при виконанні цих робіт власними силами відносяться на збільшення балансової вартості обладнання і відшкодовуванню не підлягають. Суми податку на додану вартість по витратах із доставки обладнання, оплачених додатково понад узгоджену відпускну ціну обладнання, також відносяться на збільшення балансової вартості цього обладнання,
У разі, якщо обладнання у підрядчика, і в ціну внесена вартість будівельно-монтажних робіт, то суми податку на додану вартість, сплачені постачальнику підрядною організацією при придбанні обладнання, підлягають відшкодуванню (заліку) у підрядчика в загальновстановленому порядку. При цьому у замовника при введенні об'єкта в експлуатацію суми податку на додану вартість, сплачені підрядній організації з будівельно-монтажних робіт, ураховуючи податок на додану вартість з обладнання, відносяться на збільшення балансової вартості об'єкта/
Типова кореспонденція стосовно обліку надходження основних засобів
Зміст господарських операцій Дебет Кредит
Оприбутковані основні засоби, внесені засновниками згідно з угодою 10,11 46
На суму, яку потрібно виплатити постачальникам за куплені основні засоби 15 63
На суму послуг, пов'язаних з придбанням основних засобів 15 685
Одночасно нараховано суму ПДВ на послуги, пов'язані з придбанням основних засобів 641 685
Сума витрат, понесених при виконанні проектних та інших робіт 15 63
Сума витрат на спорудження та виготовлення основних засобів 15 23,65,66, 20
Погашення заборгованості за основні засоби 63 30,31
Безкоштовне надходження основних засобів 10,11 424
Отримання основних засобів в обмін на готову продукцію товарів, робіт послуг 15 701,702 703
Оприбуткування основних засобів 10,11 15
Оприбуткування основних засобів раніше не включених до балансу підприємства 10,11 746
Переведення до складу основних засобів МШП 10,13 113
Одночасно на суму зносу МШП 132 131
Переміщення основних засобів від одного матеріально відповідальної особи до іншої 10,11 10,11
2.4. Аудит витрат на ремонт
При цьому було перевірено правильність обліку івіднесення витрат на ремонт основних засобів. При перевірці було встановлено: наявність планів і кошторисів ремонту, актів на виконання робіт, актів приймання-передачі виконаних робіт, договорів підряду, актів технічного огляду будинків і споруд, правильність і своєчасність складання відповідних документів; правильність формування витрат за статтями затрат; чи не завищувались норми витрат матеріалів і розцінки з оплати праці на ремонтні роботи. Так згідно додатку 2 Акту приймання здачі відремонтованих ,реконструйованих та модернізованих об'єктів від 25,06,06"відремонтовано насос Дніпрогарт,вартість модернізації становить 2345грн. яка віднесена на первісну вартість основних засобів.
Доцільність і законність операцій із ремонту встановлюється на основі перевірки первинних документів; нарядів на відрядні роботи, відомостей дефектів на ремонт машин, тракторів і транспортних засобів, лімітно-забірних карт на витрати матеріальних цінностей.
Типова кореспонденція стосовно обліку витрат на поліпшення і утримання основних засобів
Зміст господарських операцій Дебет Кредит
Відображені витрати ремонтного цеху для ремонту основних засобів виконаного господарським способом 23/р.ц 20,661, 65
Списані витрати ремонтного цеху на цехові витрати 91 23/рц
Відображені витрати основного цеху пов'язані з

 
 

Цікаве

Загрузка...