WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку - Реферат

Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку - Реферат

зобов'язання" обліковують зобов'язання підприємства, які будуть погашені в ході операційної діяльності або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.
В цьому класі рахунків новим є рахунок 61 "Поточна заборгованість задовгостроковими зобов'язаннями". Виділення цього рахунку випливає з необхідності мати інформацію про ті довгострокові зобов'язання, які підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу (кредити, позики, зобов'язання з оренди тощо).
На рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами" обліковують розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету. Застосовуючи в бухгалтерському обліку рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами" необхідно мати на увазі, що на субрахунку 641 "Розрахунки за податками" ведеться облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість, інші податки). Тому до субрахунку 641 "Розрахунки за податками" мають бути відкриті необхідні аналітичні рахунки за видами податків, в тому числі "З податку на додану вартість".
Характеристика та назви субрахунків 643 "Податкові зобов'язання" і 644 "Податковий кредит" дані в Інструкції недостатньо обґрунтовано та зрозуміло. При використанні в бухгалтерському обліку цих субрахунків треба мати на увазі, що введені вони до Плану рахунків у зв'язку з особливими податковими розрахунками з податку на додану вартість і обліковуються на них не "Податкові зобов'язання" і "Податковий кредит", а згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1.07 97 р. № 141 зі змінами та доповненнями на цих субрахунках обліковуються тільки розрахунки за нарахованими податковими зобов'язаннями та податковим кредитом з ПДВ відповідно до отриманих авансів (попередніх оплат) від покупців та замовників і сплачених авансів постачальникам та підрядникам у зв'язку із застосуванням у розрахунках з бюджетом з ПДВ принципу події, яка відбулася раніше.
Суми податкових зобов'язань і податкового кредиту з ПДВ відображаються в бухгалтерському обліку відповідно за кредитом і дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками" на аналітичному рахунку "З податку на додану вартість".
Отже, за дебетом субрахунку 643 "З податкових зобов'язань" обліковують до відвантаження цінностей покупцям і замовникам у рахунок отриманих від них авансів суми на рахованих податкових зобов'язань з ПДВ, які в момент надходження авансових платежів відображені за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "З податку на додану вартість".
За Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість передбачений дещо відмінний порядок нарахування сум податкового кредиту з ПДВ за кредитом субрахунку 644 "З податкового кредиту" від сум авансових платежів, сплачених підприємством постачальникам і підрядникам до одержання від них цінностей в рахунок здійснених попередніх оплат:
- податковий кредит відображається в бухгалтерському обліку при сплаті авансів постачальникам і підрядникам (Дт 641 (ПДВ) - Кт 31 та інших). Одночасно нараховуються суми податкового кредиту до одержання від постачальників і підрядників цінностей за кредитом субрахунку 644 "З податкового кредиту" (Дт 63, 68 та ін. - Кт 644);
- суми нарахованого податкового кредиту списуються в момент одержання в рахунок авансових платежів цінностей від постачальників і підрядників (Дт 644 - Кт 63, 68 та ін.).
Таким чином, навіть економічний зміст записів з нарахування податкових зобов'язань з ПДВ за дебетом субрахунку 643 "З податкових зобов'язань" і нарахування сум з податкового кредиту за кредитом субрахунку 644 свідчить про те, що назви субрахунків 643 "Податкові зобов'язання" і 644 "Податковий кредит" недоречні.
При розгляді в посібнику питань надходження та реалізації товарно-матеріальних цінностей застосування субрахунків 643 "З податкових зобов'язань" і 644 "З податкового кредиту" розглядається на загальних схемах бухгалтерського обліку цих господарських операцій та на числових прикладах.
На рахунках класу 7 "Доходи і результати діяльності" обліковують доходи підприємств від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та вирахування з цих доходів, а також інші операційні доходи, доходи від фінансових операцій, інші доходи та доходи від надзвичайних подій.
На рахунку 70 "Доходи від реалізації" (субрахунки 701 - 703) обліковують та накопичують протягом звітного року доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходи від страхової діяльності. На субрахунку 704 "Вирахування з доходу" обліковують суми знижок, наданих покупцям після дати реалізації, вартість повернених покупцями готової продукції та товарів, а також інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. Застосування субрахунку 704 "Вирахування з доходу" щодо відображення на ньому вартості повернених покупцями готової продукції та товарів не зрозуміле.
Особливості застосування рахунку 70 "Доходи від реалізації" в тому, що доходи та вирахування з доходу накопичуються на ньому протягом року і списуються на рахунок 79 "Фінансові результати" заключними записами за звітний рік наростаючим підсумком з початку року.
Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та іншими напрямками, визначеними підприємством.
Інструкція не уточнює, за якими видами (статтями) доходів повинен вестись аналітичний облік доходів підприємства в залежності від галузей та специфіки діяльності (виробництво, оптова торгівля, роздрібна торгівля тощо). Порядок ведення аналітичного обліку доходів підприємство має встановлювати самостійно.
Підкреслимо, що раціональна організація аналітичного обліку доходів підприємства має надто велике значення для об'єктивного складання звітів про фінансові результати господарсько-фінансової діяльності підприємства, для контролю за доходами та аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.
На рахунку 79 "Фінансові результати" обліковують і узагальнюють інформацію про фінансові результати від основної (операційної) діяльності підприємства, від фінансових операцій, від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій (субрахунки 791 - 794).
Рахунок 79 "Фінансові результати" застосовується тільки в кінці року. На ньому відображають заключними записами за кредитом і дебетом, накопичені протягом року на рахунках доходів і витрат відповідно доходи і витрати за видами діяльності підприємства.
Рахунок 79 "Фінансові результати" закривається останніми заключними записами в кінці року шляхом перенесення із окремих субрахунків кінцевих сальдо прибутків або збитків на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".
Суб'єкти малого підприємництва та інші організації, діяльність

 
 

Цікаве

Загрузка...