WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку - Реферат

Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку - Реферат

синтетичного рахунку. В тому разі, коли приконтируванні документів необхідно та можливо визначити субрахунок, в контировці вказується трьохзначний код субрахунку. Що стосується аналітичного обліку доходів, витрат та фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства тощо, то з метою спрощення записів в аналітичному обліку доцільно після коду синтетичного рахунку або субрахунку вказувати в контировці на первинному документі через дефіс і порядковий номер аналітичного рахунку (статті), наприклад, 701-1, 901-1, 791-2.
В робочому плані рахунків, які застосовуються на даному підприємстві в залежності від специфіки його діяльності, субрахунки використовуються з врахуванням потреб управління, контролю, аналізу та звітності, а також можуть доповнюватись введенням нових субрахунків, але із збереженням кодів субрахунків за Планом рахунків.
При переході на бухгалтерський облік за новим Планом рахунків заміну старих рахунків на нові доцільно здійснювати з використанням спеціальних порівняльних таблиць, опублікованих в спеціальних виданнях: журнал "Бухгалтерський облік і аудит" № 1 за 2000 р., с.65-78; тижневик "Все про бухгалтерський облік № 7 від 26.01 2000 р., с. 7-16 та інших, а також Методичних рекомендацій Міністерства фінансів України від 4 лютого 2000 р. № 18-424, які оприлюднені в журналі "Бухгалтерський облік і аудит" № 2, с. 12-21 та в інших виданнях.
Інструкцією встановлено, що кореспонденцію рахунків та порядок ведення аналітичного обліку, які не наведені в Інструкції, підприємство встановлює самостійно, виходячи із норм Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб.
Засади організації і ведення управлінського обліку для забезпечення реєстрації та накопичення необхідної для ефективного управління підприємством інформації про обсяги господарської діяльності за її видами, визначення фінансових результатів та рентабельності визначає підприємство самостійно. Але безперечною є необхідність раціонального поєднання облікових записів фінансового та управлінського обліку, їх узгодженості з метою уникнення дублювання облікових записів, передусім в аналітичному обліку.
Інструкція про застосування Плану рахунків спрямована на забезпечення єдності відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності однорідних за змістом господарських операцій на відповідних бухгалтерських рахунках та субрахунках.
Рахунки класів 0 - 7 є обов'язковими для всіх підприємств. Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" застосовуються підприємствами, крім суб'єктів малого підприємництва, а також організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності.
Підприємства малого підприємництва та організації, які ведуть некомерційну діяльність, за власним рішенням відкривають рахунки класу 8 "Витрати за елементами". Вони можуть вести бухгалтерських облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 "Витрати за елементами" або з використанням рахунків класу 9 "Витрати діяльності".
Пояснення щодо застосування окремих бухгалтерських рахунків даються в посібнику тільки в тому разі, коли, на думку авторів, такі пояснення необхідні. Бухгалтерські рахунки застосовуються в обліку, включаючи кореспонденцію рахунків, згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків.
Структура нового Плану рахунків і особливості застосування
окремих бухгалтерських рахунків
Структура нового Плану рахунків бухгалтерського обліку організаційно ув'язана зі структурою нової форми Балансу, встановленої Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" і Звіту про фінансові результати, встановленої ПСБО 3 "Звіт про фінансові результати".
План рахунків бухгалтерського обліку структурно складається із наступних дев'яти класів рахунків:
Клас 1. Необоротні активи.
Клас 2. Запаси.
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи.
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань.
Клас 5. Довгострокові зобов'язання.
Клас 6. Поточні зобов'язання.
Клас 7. Доходи і результати діяльності.
Клас 8. Витрати за елементами.
Клас 9. Витрати діяльності.
Клас 0. Позабалансові рахунки.
Класи бухгалтерських рахунків мають конкретне призначення й забезпечують облік та накопичення економічної інформації для потреб зовнішніх та внутрішніх користувачів.
Сальдо рахунків класів 1-3 є підставою для заповнення відповідних розділів активу балансу, а сальдо рахунків класів 4 - 6 для заповнення відповідних розділів пасиву балансу.
Дані синтетичного і аналітичного обліку про доходи і витрати, що відображаються на рахунках класів 7 "Доходи і результати діяльності" і 9 "Витрати діяльності" є підставою для заповнення Звіту про фінансові результати господарського-фінансової діяльності підприємства.
На рахунках класу 1 "Необоротні активи" обліковують наявність та рух довгострокових інвестицій підприємства в матеріальні, нематеріальні та фінансові активи.
Витрати, пов'язані з придбанням або створенням (виробництвом) матеріальних і нематеріальних активів, обліковуються на рахунку 15 "Капітальні інвестиції", який за своїм економічним змістом аналогічний старому рахунку 33 "Капітальні вкладення". Але на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" буде вестись також облік обладнання для встановлення та операцій з придбання або створення нематеріальних активів.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, визначені положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".
На рахунку 10 "Основні засоби" обліковують наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів. В цьому класі рахунків виділено окремий рахунок 11 для обліку інших необоротних активів з метою спрощення обліку окремих видів основних засобів.
При переносі сальдо основних засобів зі старого рахунку 01 на нові рахунки 10 "Основні засоби" та 11 "Інші необоротні матеріальні активи" необхідно врахувати, що об'єкти основних засобів відносяться до активів лише в тому разі, коди є ймовірність того, що в майбутньому підприємство отримає вигоди, пов'язані з використанням цих об'єктів, а вартість їх може бути достовірно визначена.
Аналітичний облік до рахунків 10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні активи" ведеться за матеріально відповідальними особами, окремими інвентарними об'єктами або групами однорідних об'єктів з поділом на власні та отримані на умовах фінансової оренди, на виробничі та невиробничі основні засоби
Залишкова вартість об'єктів основних засобів, які до переходу на новий План рахунків обліковуються на рахунку 01 "Основні засоби", але непридатні для подальшого використання або реалізації, повинна бути списана на витрати

 
 

Цікаве

Загрузка...