WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості бухгалтерського обліку позабюджетних коштів бюджетних установ (на прикладі Коломийського економіко-правового коледжу) - Курсова робота

Особливості бухгалтерського обліку позабюджетних коштів бюджетних установ (на прикладі Коломийського економіко-правового коледжу) - Курсова робота

накладні, трудові угоди, договори на виконання роїм і, акти виконаних робіт, тендерна документація, акцепти тендерних пропозицій, договори про закупівлю тощо). Органи державного казначейства приймають від розпорядників бюджетних коштів платіжні та підтверджувальні документи:
- за спеціальним фондом - у межах загального залишку коштів на спеціальному реєстраційному рахунку за всіма кодами економічної класифікації видатків, залишків кошторисних припізнень та зареєстрованих зобов'язань.
6.Процес удосконалення формування та використання позабюджетних коштів
Одним з об'єктів фінансового контролю є нормативно-правове забез-печення бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Такий контроль полягає у виявленні і дослідженні "білих плям" і неузгодженостей у цій сфері й виробленні пропозицій щодо напрямів удосконалення обліку і звітності, у тому числі шляхом скасування окремих регламентів, які перешкоджають раціональній роботі. Перевірки довели, що питання ці актуальні.
Аналізуючи причини допущення такого нібито формального порушення, як ведення одночасно двох або кількох касових книг, можна дійти висновку, що у переважній більшості випадків одна з них ведеться виключно за коштами загального фонду, друга - за коштами спеціального фонду. Тобто з метою чіткого розмежування в обліку готівкових коштів за джерелами походження (загальний фонд окремо від спеціального) й контролю за їхнім правильним використанням бухгалтери свідомо порушують правила, встановлені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті.
Слід зазначити, що чинна типова форма касової книги КО-4 не передбачає такого розподілу.
Водночас згідно з вимогами Державного казначейства облік розрахунків із підзвітними особами, іншими дебіторами і кредиторами тощо має відображатися в окремих меморіальних ордерах, що змушує бухгалтерів вести дві касові книги. Враховуючи це, вважаємо за доцільне затвердити форму касової книги з розподілом готівкових надходжень і витрат на кошти загального і спеціального фондів, що не тільки полегшить роботу касирів і бухгалтерів, усуне передумови для вчинення порушень, а й сприятиме здійсненню контролю за цільовим і правильним використанням готівки.
Перевірками зафіксовано недостатній рівень касової дисципліни у бюджетних установах. У результаті значна кількість матеріалів щодо виявлених порушень порядку здійснення операцій із готівковими коштами передається податковим органам для застосування штрафних санкцій. Якщо сплата штрафних санкцій здійснюється за рахунок загального фонду, то отримані з бюджету кошти повертаються до бюджету. При сплаті штрафних санкцій із коштів спеціального фонду вони спрямовуються не за їхнім спеціальним призначенням на певну мету, як це встановлено законодавством, а знов-таки перераховуються до бюджету. Якщо брати до уваги обмеженість фінансових ресурсів бюджетних ус-танов, багато ревізорів схиляється до того, що є потреба розглянути доцільність внесення змін до Указу Президента України від 23.06.95 р. № 436/95 у частині вилучення бюджетних установ із переліку юридичних осіб, до яких застосовуються штрафні санкції за порушення норм із регулювання обігу готівки, та встановити адміністративну відповідальність службових осіб бюджетних установ за це порушення у максимальному розмірі відповідно до ст. 164.2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Чинними нормативними документами щодо надання платних послуг установам освіти і культури надано право вносити до ціни платної послуги прибуток за умови його використання виключно за чітко визначеними напрямами.Однак порядку відображення в бухгалтерському обліку таких операцій не регламентовано.В обліку установи всі без винятку видатки групуються на двох-трьох рахунках витрат у розрізі кодів економічної класифікації видатків, без розмежування видатків на ті, що входять до собівартості платної послуги і відшкодовуються замовником, і ті, що безпосередньо не пов'язані з наданням платних послуг.
Міністерству фінансів і Державному казначейству доцільно внести зміни до всіх чинних нормативно-правових актів, які регламентують правила бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, замінивши посилання на Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, що втратило чинність, посиланням на відповідні норми Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Бюджетного кодексу України та Порядку подання фінансової звітності.
Висновок
Державний бюджет - основне знаряддя економічного планування, макро-економічної стабілізації та економічного зростання. Формування дохідної і видаткової частин державного бюджету пов'язане з основними макропоказни-ками економічного й соціального розвитку на відповідний рік.
Бюджетний процес - це регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, 'їх виконанням і контролем за виконанням, заслуховуванням звітів про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи України. Бюджетний процес має такі стадії:
- складання проектів бюджетів;
- розгляд і прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;
- виконання бюджету, рішень про місцеві бюджети;
- підготовка й розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.
Багато науковців і практиків стверджують, що в Україні існує непомірний податковий прес, хоча за світовими мірками у нас невеликі податки, просто відбувається несправедливий розподіл бюджетних коштів. За всіма науковими канонами держава існує для людини, а не навпаки. Кожна людина чи підприємство створюють у процесі своєї діяльності суспільні блага й у такий спосіб беруть участь у створенні ВВП певної держави. Те саме можна сказати про регіони України як про найбільших учасників бюджетного процесу. У свою чергу всі ці суб'єкти чекають від держави визначених благ, які вона повинна їм надати. Ось тут і виникає конфлікт.
Частина громадян, підприємств і, нарешті, регіонів почуваються скривдженими, обділеними державою. У них створюється враження, що вони віддали державі набагато більше, ніж одержали, втрачається сенс подальшого розвитку. Якщо ввести таке поняття, як "державна віддача", то виходить, що бюджетні кошти розподіляються непропорційно. Сюди слід додати зловживання деяких суб'єктів бюджетних відносин, котрі свідомо занижують доходи, але завищують свої витрати. Це виявляється як на рівні підприємств, так і на рівні державних органів. "Крайніми" у цій ситуації залишаються соціальне незахищені верстви населення.
Державотворення, ринкова економіка потребують децентралізації державного управління. Нині необхідно розвивати місцеве самоврядування і створювати систему горизонтальних зв'язків між регіонами. Червоною ниткою через усе це проходить функція відповідальності. Державі для нормального бюджетного процесу слід створити чітку системувзаємовідносин у ланцюжку: делегування повноважень - відповідальність - контроль. На жаль, на

 
 

Цікаве

Загрузка...