WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості бухгалтерського обліку позабюджетних коштів бюджетних установ (на прикладі Коломийського економіко-правового коледжу) - Курсова робота

Особливості бухгалтерського обліку позабюджетних коштів бюджетних установ (на прикладі Коломийського економіко-правового коледжу) - Курсова робота

копійками) складає - 15834,80.
Головна мета ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах - це надання інформації, яка необхідна для управління діяльністю бюджетної установи та забезпечення контролю за виконанням кошторису.
Сувора регламентація методології бухгалтерського обліку бюд-жетних установ забезпечує його єдність і дає змогу порівнювати показники діяльності всіх бюджетних установ у цілому та отримувати зведені показники для контролю за виконаннями кошторисів і бюджетів усіх рівнів.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах ведеться за мемо-ріально-ордерною формою відповідно до Інструкції про форми ме-моріальних ордерів бюджетних установ.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах суцільно і безперервно відображає всі операції, пов'язані з виконанням кошторису. Своєчасне, повне та достовірне відображення в балансі бюджетної установи всіх господарських операцій є обов'язковою умовою ефективного управління діяльністю бюджетною установою. Одне з найважливіших завдань удосконалення обліку в бюджетних установах - це облік коштів спеціального фонду, їх взаємопов'язаність у системі звітних даних із показниками виконання кошторису в загальному фонді. Вирішення цього завдання необхідне для максимального використання внутрішніх резервів, правильного та економного витрачання коштів загального фонду відповідно до одержаних асигнувань та їх цільового призначення в межах обсягів, затверджених кошторисом установи.
Організація бюджетного бухгалтерського обліку базується на за-стосуванні загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку.
Принципи бухгалтерського обліку - це основні засади, на яких здійснюються його функції в бюджетних установах.
Бюджетні установи свою господарсько-фінансову діяльність ведуть безперервно, відображаючи її в системі бухгалтерського обліку, що є ознакою принципу безперервності. Згідно з цим принципом ресурси бюджетної установи відображаються в обліку за ціною їх придбання або виробництва. Доходи бюджетної установи, отримані як бюджетне асигнування та надходження коштів спеціального фонду, і видатки відображаються в обліку та звітності безперервним зростаючим підсумком із початку року, що дає змогу визначити на будь-яку звітну дату стан виконання кошторису як за загальним, так і за спеціальним фондами, а наприкінці року результат його виконання в цілому.
Основою організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах є документація. Документ підтверджує здійснення господарської операції і є підставою для записів у регістри бухгалтерського обліку. Всі первинні документи, в яких зафіксовано факти здійснення господарських операцій у бюджетних установах, відповідно до нормативно-правових актів, мають обов'язкові реквізити, які підтверджують їх юридичну доказовість. Таке застосування суцільного документування всіх господарських операцій у бюджетній установі відповідає вимогам принципу доказовості.
Усі господарські операції в бюджетних установах відображаються в єдиних грошових одиницях. Мета застосування цього принципу бух-галтерського обліку - узагальнення, групування та зіставлення планових даних за кошторисом бюджетної установи з відповідними фактичними даними діяльності бюджетної установи щодо виконання кошторису за звітний період.
Бюджетні установи ведуть облікову політику, спрямовану на вра-хування доходів і видатків у процесі здійснення своєї господарсько-фінансової діяльності.
Періодичність бухгалтерського обліку в бюджетних установах пе-редбачає розподіл діяльності установи щодо виконання кошторису на звітні періоди, які здійснюються для визначення його виконання за певні періоди та результату за рік. Це дає змогу підготувати оперативну інформацію для розпорядників бюджетних коштів вищого рівня про використання асигнувань, коштів спеціального фонду згідно з кошторисом та заборгованість щодо фінансування окремих видатків бюджетних установ.
Ведення бухгалтерського обліку, контроль за виконанням кошторису та складання звітності в бюджетних установах покладено на бухгалтерію. Бухгалтерія бюджетної установи - це окрема самостійна служба зі своєю структурою. Основними організаційними підрозділами в бюджетних установах є бухгалтерії та централізовані бухгалтерії. Великі бюджетні установи мають окремі самостійні бухгалтерії. Найпоширеніша форма організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах - централізовані бухгалтери. Вони створюються, як правило, при міністерствах, відомствах, їх управліннях, управліннях місцевих державних адміністрацій з метою виконання всіх функцій з обліку та звітності бюджетних установ, які вони обслуговують.
Установи, що отримують кошти державного бюджету складають такі звіти по обліку позабюджетних коштів:
- №4-1 "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами";
- №4-2 "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ";
- №4-3 "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду";
- №7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ".
Згідно звіту про заборгованість бюджетних установ (форма №7д,№7м) станом на 1 січня 2007 року (додаток №8),кредиторська заборгованість по доходах на звітну дату становить - 173283; дебіторська заборгованість по видатках на утримання установи на початок року становить - 116,кредиторська заборгованість на початок року - 31(з неї бюджетна - 31); дебіторська заборгованість по поточних видатках на початок року складає - 116, кредиторська заборгованість на початок року - 31 (з неї бюджетна - 31); дебіторська заборгованість по видатках на товари і послуги на початок року - 116, кредиторська на початок року - 31 (з неї бюджетна - 31); кредиторська заборгованість по послугах зв'язку на початок року складає - 31 (з неї бюджетна - 31) ; дебіторська заборгованість по оплаті інших послуг та інших видатків на початок року - 116.Кредиторська заборгованість на звітну дату ( гривнях з копійками) складає - 173283,00.
Органи Державного казначейства в частині виконання державного бюджету за видатками здійснюють попередній контроль - на етапі реєстрації зобов'язань розпорядників бюджетних коштів, зокрема фінансових, а також поточний контроль у процесі оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів, згідно з Порядком касового виконання державного бюджету за видатками, затвердженим Наказом Державного казначейства України від 22.01.2001 № 3, оплата видатків розпорядників бюджетних коштів здійснюється органами Державного казначейства з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників лише за двох умов:
- за наявності в обліку органів Державного казначейства їхніх зобов'язань (фінансових зобов'язань);
-залишків коштів на рахунках розпорядників.
Підставою для оплати видатків є платіжні доручення розпорядників коштів та документи, якіпідтверджують цільове спрямування коштів (рахунки, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні

 
 

Цікаве

Загрузка...