WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості бухгалтерського обліку позабюджетних коштів бюджетних установ (на прикладі Коломийського економіко-правового коледжу) - Курсова робота

Особливості бухгалтерського обліку позабюджетних коштів бюджетних установ (на прикладі Коломийського економіко-правового коледжу) - Курсова робота

самостійний баланс, рахунки у відділеннях Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, користується Гербом та Прапором КНТЕУ. Основними напрямками діяльності Коледжу є: -підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців за державними замовленнями та угодами з юридичними і фізичними особами для внутрішньої і зовнішньої торгівлі, фінансової системи і права, економіки підприємства, банківської і страхової системи, бухгалтерського обліку та контролю, аудиту, туризму, готельного господарства, побуту та інших ланок інфраструктури;
- методична, фінансово-господарська, культурно-освітня робота;
- науково-дослідна робота;
- здійснення зовнішніх зв'язків. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії Міністерства
освіти і науки України коледж внесено до державного реєстру закладів освіти
України з наданням ліцензії на здійснення освітньої діяльності за І-ІІ рівнем
акредитації, має право готувати фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними
рівнями:
- молодший спеціаліст;
- бакалавр.
Місцезнаходження (юридична адреса): 78200, Україна, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Б. Хмельницького, 2. Головними завданнями Коледжу є:
- підготовка спеціалістів з вищою освітою;
- перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців підприємств, організацій за профілем Коледжу;
- організація та проведення пошукових та прикладних наукових досліджень;
- проведення культурно-освітньої, навчально-виробничої, господарської та іншої роботи, спрямованої на забезпечення навчального процесу, покращення матеріально побутових умов студентів, викладачів та співробітників;
здійснення міжнародних зв'язків з іншими навчальними закладами, науковими установами, організаціями, фондами, діловими колами із зарубіжних країн за профілем діяльності Коледжу;
Майно коледжу складають основні фонди, грошові кошти та інші
матеріальні і фінансові цінності, вартість яких відображена у балансі коледжу.
Коледжу належать будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, зв'язок, вироблена продукція, інтелектуальна власність, грошові кошти та інші цінності, передані Університетом або придбані та створені коледжем у процесі діяльності.
Фінансування коледжу проводиться за рахунок: -коштів державного бюджету;
-коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів відповідно до укладених угод та надання інших платних послуг; -коштів, одержаних за виконання науково-дослідних робіт (послуг)
на замовлення юридичних та фізичних осіб;
-надходжень від надання у користування або в оренду приміщень, споруд, обладнання тощо;
-надходжень від депозитних вкладів, дивідендів від цінних паперів;
-кредитів та позик банків, валютних надходжень від власної
господарсько-фінансової діяльності;
-добровільних внесків і пожертвувань;
-інших незаборонених законодавством джерел.
Коледж розробляє та подає на затвердження Університету кошториси доходів та видатків, штатні розклади.
Сплата обов'язкових податків і платежів до державного і місцевого бюджетів здійснюється згідно з чинним законодавством України. Коледж веде внутрішньогосподарський і бухгалтерський облік своєї діяльності, складає самостійний баланс і звітність та подає їх Університету та іншим органам і установам згідно з чинним законодавством України.
Контроль фінансово-господарської діяльності коледжу відповідно до діючого законодавства здійснюється університетом та органами державного контролю.
Станом на 1 січня 2007 року середньооблікова кількість працівників становить 143 особи.
Станом на 1 січня 2007 року в коледжі навчається 1642 студенти.На денній формі навчання - 969 студенти, з них 502 студенти навчається за державним замовленням. На заочній формі навчання навчається 673 студенти, з них 154 студенти навчається за рахунок коштів загалбнгого фонду державного бюджету.
Коледж здійснює свою діяльність за рахунок коштів загального фонду бюджету і спеціального фонду бюджету, який формується від надання освітніх послуг та благодійних внесків.
4.Синтетичний і аналітичний облік позабюджетних коштів
Для синтетичного обліку руху грошових коштів спеціального фонду призначено меморіальний ордер №3 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України" (установах банків) - форма № 382 (бюджет) і форма № 382. Ордер (додаток №1) використовується для відображення в обліку операцій з надходження на 1 рахунок установи доходів та здійснення касових видатків спеціального фонду. За наявності кількох поточних чи спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих на ім'я бюджетної установи, накопичувальні відомості ведуться окремо за кожним рахунком і нумеруються № 3-1, 3-2, 3-3. Операції з руху коштів спеціального фонду в іноземній валюті оформляються окремими меморіальними ордерами за видами валют. Записи операцій у накопичувальні відомості здійснюються на підставі виписок із реєстраційних (поточних) рахунків із доданими до них підтверджувальними документами.
Для обліку нарахування доходів спеціального фонду призначена меморіальний ордер № 14 "Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ" - (форма № 409 (бюджет) і форма № 409 - авт. (бюджет). На кожний вид доходів спеціального фонду відкриваються окремі меморіальні ордери, які нумеруються відповідно № 14-1,14-2 .
Основні бухгалтерські проведення з обліку доходів спеціального фонду та операцій з ними наведено в табл.:
ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
Зміст операцій Кореспонденція
рахунків
Дебет Кредит
1. Нараховано плату за навчання учнів у гуртках при
школах 674 711
2. Нараховано плату за надані послуги з оренди приміщень,
за роботу трансп. 364 741
3. Надійшли кошти за оренду приміщень квартирну плату,
за роботу транспорту та інші п 313,318 741
4. Виділено з отриманих коштів доходи, що належать до коштів
спец. Фонду 741 711
5. Надійшло коштів на поточний, спеціальний реєстраційний рахунок за
навчання навчання учнів у гуртках при школах 313,323 674
6. Нараховано плату в навчальних закладах профтех-освіти за підготовку
кадрів підвищення кваліфікації 364 711
7. Нараховано плату за навчання у вищих начальних закладах 364 711
8. Надійшла плата занавчання у вищих навчальних закладах
301,313 364
9. Нараховано плату за

 
 

Цікаве

Загрузка...