WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості бухгалтерського обліку позабюджетних коштів бюджетних установ (на прикладі Коломийського економіко-правового коледжу) - Курсова робота

Особливості бухгалтерського обліку позабюджетних коштів бюджетних установ (на прикладі Коломийського економіко-правового коледжу) - Курсова робота

продукти харчування та господарські витрати, до органу Державного казначейства України подається документ, що підтверджує здійснені видатки та взяття на облік (при потребі) матеріальних цінностей. Це може бути чек, акт придбання матеріальних цінностей, прибуткова накладна, роздавальна відомість тощо.
Підтвердні документи подаються протягом трьох днів після придбання. При неподанні у встановлені терміни вищенаведених документів орган Державного казначейства України не видає чеки на отримання іншої готівки на будь-які потреби (крім видатків за захищеними статтями).
Чек на видачу готівки виписується органом Державного казначейства України на особу, з якою розпорядником коштів укладений договір про повну матеріальну відповідальність і яка має право отримувати і видавати кошти.
При отриманні заробітної плати та прирівняних до неї платежів разом з заявкою подаються платіжні доручення на перерахування сум прибуткового податку з громадян, сум нарахувань до Фонду соціального страхування України та сум страхових внесків до Пенсійного фонду України.
Зі спеціальних реєстраційних рахунків установ може проводитися перерахування коштів на ім'я вищестоящих та підвідомчих установ та організацій, не обумовлені кошторисами. Для таких проведень не вимагаються ніякі підтвердні документи, здійснюються вони тільки на підставі платіжних доручень.
При проведенні видатків органи Державного казначейства України не здійснюють контроль за правильністю нарахування і термінами перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів), неподаткових платежів і інших перерахувань до бюджетів та державних цільових фондів.
Органи Державного казначейства України несуть відповідальність тільки за цільовим направленням коштів, згідно з поданими документами, що є підставою для здійснення операцій.
Відповідальність за нецільове та неефективне витрачання позабюджетних коштів несуть їх розпорядники.
Про всі проведені операції органи Державного казначейства України надають виписки зі спеціальних реєстраційних рахунків, з доданням розрахункових документів, з відбитком штампа казначея.
Тимчасово вільні позабюджетні кошти бюджетних установ і організацій за дорученням розпорядника бюджетних коштів можуть розміщуватися на рахунках, відкритих у комерційних банках, шляхом укладання депозитних договорів.
Підставою для проведення такої операції повинен бути депозитний договір, укладений між бюджетною установою і установою комерційного банку. При цьому умови депозитного договору не повинні перешкоджати процесу виконання кошторисів видатків бюджетної установи.
Нараховані відсотки зараховуються у строки, визначені депозитними договорами, до доходів того виду позабюджетних коштів, з якого вони були перераховані для розміщення коштів.
Після закінчення строку депозитного договору суми позабюджетних коштів повертаються на ті рахунки бюджетної установи, з яких вони були направлені.
Повну відповідальність за умови укладання договорів та їх виконання несуть керівники бюджетних установ.
(розділ 4 доповнено згідно з наказом Головного управління Державного казначейства України від 14.10.99 p. N 87)
Операції зі спеціальними коштами
На спеціальний реєстраційний рахунок з обліку спеціальних коштів зараховуються надходження від надання платних послуг, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, відповідно до підпункту 7.11.8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (зі змінами та доповненнями); наказом Міністерства фінансів УРСР від 28.09.81 N 112 "Про уточнений перелік спеціальних коштів установ, що перебувають на державному бюджеті Української РСР, та про порядок затвердження по них кошторисів".
Кошти, що надходять на спеціальний реєстраційний рахунок зі спеціальних коштів, витрачаються тільки на видатки, передбачені у зведеному кошторисі за розділом "Інші кошти" єдиних кошторисів доходів і видатків бюджетної установи.
Органи Державного казначейства України для відображення операцій із спеціальними коштами ведуть одну особову картку з обліку спеціальних коштів, в якій облік ведеться без розподілу на види спеціальних коштів (орендна плата, платне навчання тощо) та коди функціональної класифікації видатків.
При відкритті особової картки для обліку спеціальних коштів орган Державного казначейства України вводить вхідні дані про надходження і касові видатки зі спеціальних коштів з початку року, з форми N 4 "Звіт про виконання кошторису установи зі спеціальних коштів", що подається у складі документів для відкриття спеціальних реєстраційних рахунків.
Картка ведеться наростаючим підсумком з початку року.
Залишки та доходи зі спеціальних коштів не розподіляються за кодами економічної класифікації видатків.
Установами та організаціями самостійно ведеться аналітичний облік доходів і видатків із спеціальних коштів, в розрізі їхніх видів і кодів функціональної класифікації видатків.
В особовій картці з обліку спеціальних коштів суми коштів, направлених на рахунки в установи комерційних банків відповідно до укладених депозитних договорів, відображаються як зменшення доходів у гр. 5 "Надійшло доходів з початку року" та в гр. б "Надійшло доходів за поточний квартал".
Суми коштів, що повертаються на рахунки бюджетної установи після закінчення депозитного договору, відображаються у тих самих графах в особовій картці, як повернення доходів.
Суми отриманих відсотків відображаються в особовій картці як окремий вид надходжень у гр. 5 та гр. б.
При цьому в особових картках у гр. З "Дата" та гр. 4 "N документа" обов'язково вказуються N договору та його дата. Отримані відсотки супроводжуються записом "Відсотки за депозитними договорами".
Операції із сумами за дорученнями
На спеціальний реєстраційний рахунок із сум за дорученнями надходять кошти для виконання певних доручень:
- для проведення розрахунків з молодими фахівцями; на виплату студентам стипендій, матеріальної допомоги та доплат до державних стипендій за рахунок коштів замовників; на придбання методичної літератури і навчальних посібників для студентів заочної форми навчання;
- на придбання замовлених централізованим порядком бланків документації з бухгалтерського обліку, звітності, статистичної звітності;
на придбання путівок працівникам установи;
- для створення фонду преміювання науково-дослідних установ, в окремих випадках, передбачених чинним законодавством;
- кошти, що, відповідно до рішення Уряду, надійшли на ім'я установи для виконання певних доручень;
- добровільні компенсації хворих за надані їм інші медичні послуги лікувально- та санітарно-профілактичними закладами;
- інші кошти, які установи отримують від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб для виконання окремих доручень;
кошти, що надходять як благодійні та спонсорські внески.
Спонсорські внески та благодійні надходження повинні мати письмовепідтвердження мети внесків (лист або

 
 

Цікаве

Загрузка...