WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості бухгалтерського обліку позабюджетних коштів бюджетних установ (на прикладі Коломийського економіко-правового коледжу) - Курсова робота

Особливості бухгалтерського обліку позабюджетних коштів бюджетних установ (на прикладі Коломийського економіко-правового коледжу) - Курсова робота

сьогодні ця схема не працює.
За всі рішення, пов'язані з бюджетними коштами, необхідно ввести чітку систему відповідальності, аж до кримінальної. Брати на себе відповідальність за прийняття рішень держслужбовець буде тільки у разі персональної зацікавленості, тобто держава повинна заохочувати своїх службовців.
На мою думку, для побудови ефективної бюджетної системи Україні необхідно працювати у кількох основних напрямах.
1. Насамперед слід внести зміни у законодавчі акти з приводу відпові-дальності за порушення бюджетного законодавства. Крім майнових санкцій, треба підсилити кримінальну відповідальність за порушення бюджетного законодавства. Мета цих заходів очевидна: довести до свідомості усіх учасників бюджетного процесу, що бюджетні кошти - це не "безхазяйне" майно, вони належать державі, і держава як ефективний власник жорстко каратиме за будь-яке порушення бюджетних процедур.
2. Необхідно комплексно підійти до адміністративної реформи. Значно підвищити поетапно оплату праці держслужбовців. Щоб не збільшувати навантаження на бюджет, цього можна домогтися шляхом скорочення чисельності держслужбовців. Від кількісних показників слід перейти до якісних. Тільки тоді кількість зловживань бюджетними коштами значно скоротиться, а держ-службовець цінуватиме свою посаду і, як наслідок, ефективніше працюватиме.
3. Законодавче необхідно розділити повноваження і відповідальність учас-ників бюджетного процесу. Насамперед це стосується законодавчої і виконавчої гілок влади. Усі процеси бюджетного процесу настільки політизовані, що сьогодні дуже важко розібратися у наслідках прийнятих державними органами рішень.
4. Треба продовжувати політику посилення самостійності місцевих органів влади, удосконалюючи при цьому функції контролю за їхньою роботою^
5. Потрібно стимулювати регіони, а для цього слід доопрацювати фор-мульний підхід, що використовується при.розрахунку міжбюджетних трансфертів. При всіх своїх плюсах він позбавляє сильні регіони стимулу до розвитку (10% залишених регіонам коштів у разі перевищення доходів - це явно не ефективний стимул). Тут важливо прорахувати золоту середину: при індивіду^ альних особливостях кожного окремого регіону необхідний системний підхід,;
Але цього виявилося замало. Прийняття Бюджетного кодексу не розв'язало всіх проблем у бюджетній сфері. Головне на сьогодні усвідомлювати, що це тільки півкрок, півзахід, і зупинятися на досягнутому ні в якому разі не можна. Лише тоді громадяни відчують, що вони живуть у демократичному, суспільстві, у державі, яка по-справжньому дбає про добробут своїх громадян, коли бюджет стане фінансовою конституцією держави, і всі бюджетні процеси будуть зрозумілими й ефективними для всіх його учасників.
Список використаної літератури
1. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. № м2542-ІІІ.
2. Бюджетний кодекс України: Кодекс України від 21 червня 2001 р. № 2542-ІИ // Офіційний вісник України. - 2001. - № 29. - 3 липня. - С. 1.
3. Зміни до Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ: затв. наказом Державного казначейства України від 10 серпня 2001 р. № 143 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 38. - 5 жовтня. - С. 156.
4. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ: затв. наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 р. № 61 / Все про бухгалтерський облік. - 2000. - № 87. - С. 11-22.
5.Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання: затв. наказом Державного казначейства України від 27 липня 2000 року № 68 // Бізнес. - 2000. - № 45. -С. 4-8.
6.Концепція розвитку Державного казначейства за умов функціонування єдиного казначейського рахунка (розпорядження Державного казначейства України від 06.03.2000 р. № 5-р).
7.Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрями використання: затв. Постановою КМУ від 17 травня 2002 р. № 659.
8.Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними закладами охорони здоров'я та вищими медичними закладами освіти: затв. Постановою КМУ від 17.09.96 р. № 1138 // Зібрання постанов уряду України. - 1996. -№18.
9.Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами: затв. Постановою КМУ від 20 січня 1997 р. № 38 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 4.
План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Затверджений наказом головного управління Державного казначейства України від 10 грудня 1999 р. № 114// Главбух. 2001 р. - № 3. - С. 203-207.
11. Порядок складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ: затв. наказом Державного казначейства України від 6 жовтня 2000 р. № 100 // Бізнес. - 2000. - № 47. - С. 35-37.
12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-ХІ/ // Урядовий кур'єр. - 1999. - № 162. -1 вересня, з наступними змінами і доповненнями.
13. Про бюджетну систему України: Закон України від 29 червня 1995 р. № 3125-ХІІ //. Відомості Верховної Ради України. -1993. - № 23. - С. 243-248.
14. Про введення нової бюджетної класифікації України: затв. наказом Міністерства фінансів України від 3 грудня 1997 р. № 265 // Главбух. - 2001. - № 3.
15. Про внесення змін до кошторисів за спеціальним фондом: лист Міністерства фінансів України від 31 травня 2001 р. № 0210-5/174 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 67. - 27 липня. - С. 15.
16. Про внесення змін та доповнень до Переліку власних надходжень бюджетних установ та організацій: затв. наказом Міністерства фінансів України від 25 грудня 2000 р. № 347 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 7. - 2. -С. 228.
17. Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22 жовтня 1999 року № 1192-ХІ/ // Офіційний вісник України. - 1999. - № 45. - 26 листопада. - С. 8.
18.Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ:Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. №228.
19.Про порядок надання платних послуг державними навчальними закладами:Наказ Міносвіти України, Мінекономіки України, Мінфінансів України від 27.10.97 р. №383/239/131//Офіційний вісник України.-1998.-№2.-29 січня.-С.193.
20.Про спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету на бюджетні видатки і їх відшкодування:Лист Державного казначейства України від 02.08.2000 р. №07-06-/803-5690/ /Дебт-кредит-2000.-№37.
21.Бюджетна система України:Навчальний посібник / Бескід Й.М., Юрій С.І. та ін.-К.: НІОС, 2000.-400с.
22.Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах:Навч. посібник.-К.:КНЕУ.-2001.-250с.
23.Канєва Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах:Навч.посібник.-К.:Книга,2004.-180с.

 
 

Цікаве

Загрузка...