WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості бухгалтерського обліку позабюджетних коштів бюджетних установ (на прикладі Коломийського економіко-правового коледжу) - Курсова робота

Особливості бухгалтерського обліку позабюджетних коштів бюджетних установ (на прикладі Коломийського економіко-правового коледжу) - Курсова робота


Курсова робота
Особливості бухгалтерського обліку позабюджетних коштів бюджетних установ (на прикладі Коломийського економіко-правового коледжу)
Зміст
Вступ………………………………………………………………………………3
1.Сутність формування позабюджетних коштів бюджетних установ………5
2.Огляд нормативно-правової бази позабюджетних коштів………………..12
3.Економічн-організаційна характеристика Коломийського економіко-правового коледжу……………………………………………………………24
4.Синтетичний та аналітичний облік позабюджетних коштів………………27
5.Документування бухгалтерського обліку позабюджетних коштів……….31
6.Процес удосконалення формування та використання позабюджетних коштів…………………………………………………………………………….37
Висновок…………………………………………………………………………40
Використана література…………………………………………………………43
Додатки
Вступ
Згідно з Конституцією України основні права громадян нашої країни підкріплені державним фінансуванням охорони здоров'я, освіти, культури.Усі державні установи, видатки яких у межах затверджених кошторисів покриваються коштами Державного бюджету, мають назву бюджетних. Бюджетні установи на відміну від підприємств та організацій народного господарства не виготовляють готової продукції, не займаються її реалізацією або переробкою.Отже і коштів за рахунок цього не отримують.
Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ має певні особливості.По-перше,така діяльність повністю здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету, тобто бюджетні установи є частиною бюджетної системи України.По-друге, відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу України,бюджетні установи визначено як неприбуткові.Таким чином, бюджетні установи - безпосередні учасники бюджетного процесу і беруть участь у виконанні бюджету.
Впровадження в 2000 році національних положень стандартів Бухгалтерського обліку стало причиною змін в організації обліку фінансово-господарської діяльності підприємства.
Бухгалтерський облік в бюджетних установах ведеться за меморіально-ордерною формою відповідно до Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ.
Метою написання даної курсової роботи є особливості бухгалтерського обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та напрямки удосконалення їх формування та використання на прикладі Коломийського економіко-правового коледжу.Базою для написання курсової роботи являється інформація, що відображена в облікових регістрах та звітності Кепку.
На базі коледжу постійно діє семінар КНТЕУ "Коломийські читання" з питань вдосконалення форм і методів навчального процесу для керівників і фахівців навчальних закладів економічної освіти.
Велика увага надається забезпеченню студентів підручниками, різною довідковою та методичною літературою, періодичними виданнямита методичними розробками викладачів.Бібліотека працює з використанням міжнародної комп'ютерної мережі INTERNET та локальної мережі.
Діяльність бюджетних установ щодо виконання кошторису спрямована на мобілізацію всіх запланованих доходів та здійснення передбачених видатків точно і в певні строки.
Для забезпечення повного і своєчасного надходження бюджетних коштів і використання їх відповідно до цільових призначень необхідна правильна організація бухгалтерського обліку виконання кошторису з дотриманням усіх принципів та вимог чинного законодавства.
1.Сутність формування позабюджетних коштів бюджетних установ
Облік доходів спеціального фонду
Для обліку операцій із доходами спеціального фонду Планом рахунків і змінами та доповненнями до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженими Наказом Державного казначейства України від 26.03.2002 № 54, передбачено наведені далі рахунки й субрахунки. Облік доходів спеціального фонду ведеться на пасивному рахунку 71 "Доходи спеціального фонду", який має такі субрахунки:
o № 711 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги";
o № 712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ";
o № 713 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду";
o № 714 "Кошти батьків за надані послуги";
o № 715 "Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду";
o № 716 "Доходи за витратами майбутніх періодів".
На субрахунку №711 обліковуються надходження, отримані установами згідно з кошторисом як плата за субрахунку № 712 обліковуються надходження установ для виконання окремих доручень, а також гранти, подарунки, благодійні внески, інвестиції.
Субрахунок № 713 призначений для обліку надходжень установи, які відносяться до інших надходжень спеціального фонду ; бюджету для витрат згідно з кошторисом.
На субрахунку № 714 обліковуються надходження установ і(крім шкіл-інтернатів) за рахунок коштів батьків у дитячих закладах та за інші послуги.
На субрахунку № 715 обліковуються кошти спеціального фонду, і спрямовані на покриття дефіциту бюджету. Субрахунок № 716 призначений для обліку сум коштів за договорами з фізичними і або юридичними особами за надані послуги (навчання тощо), що надійшли у звітному році та не використані, але будуть витрачені ]в наступному році на видатки, передбачені договорами.
Субрахунок № 741 "Інші доходи бюджетних установ" рахунка № 74 "Інші доходи" призначений для обліку доходів, якщо нараховану плату за послуги не можна в повному обсязі віднести до окремого виду доходу спеціального фонду. Для зберігання коштів спеціального фонду і проведення операцій з ними установи відкривають поточні рахунки тільки в тих установах уповноважених банків, в яких їм відкриті поточні рахунки за загальним фондом або реєстраційні рахунки на єдиному казначейському рахунку відповідного органу Державного казначейства. Для їх відкриття бюджетні установи подають до органів Державного казначейства такі документи:
o заяву на відкриття рахунка;
o копії нормативно-правових актів, що є підставою для зарахування коштів спеціального фонду;
o картку зі зразками підписів осіб і відбитком гербової печатки;
o звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (ф. № 4-1 кд);
o звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (ф. № 4-2 кд);
o звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф. № 4-3 кд);
o інші документи.
Для обліку операцій на поточних і реєстраційних рахунках за коштами спеціального фонду використовуються такі активні субрахунки, передбачені Планом рахунків з подальшими змінами та доповненнями:
o №313 "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги";
o №314 "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень";
o № 316 "Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду";
o № 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги";
o № 324 "Спеціальні реєстраційні рахунки дляобліку коштів, отриманих за

 
 

Цікаве

Загрузка...