WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства - Курсова робота

Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства - Курсова робота

умови отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України.
Документарне інкасо
Інкасо є найменш поширеною формою розрахунків при зовнішньоекономічній діяльності. За своїм змістом інкасо - це послуга, що пропонується банком, завдяки якій експортер у одній країні може одержати платіж від дебітора в іншій країні.
Учасниками інкасо є:
" довіритель-клієнт (експортер), який доручає операцію по інкасації своєму банку;
" банк-ремітент - банк, якому довіритель доручає провести операцію інкасо;
" інкасуючий банк - будь-який банк, який не є банком-ремітентом (на-приклад, кореспондентський банк), що бере участь в операції по виконанню інкасового доручення довірителя;
" представляючий банк - банк, який інкасує, надає платнику документи до оплати (як правило, банк, що обслуговує платника);
" платник (покупець, замовник або уповноважені ним особи) - особа, якій повинні бути видані представляючим банком фінансові та/або комерційні документи для сплати відповідно до інкасового доручення довірителя.
У зовнішньоекономічній діяльності використовується документарне інкасо, при якому банк опрацьовує фінансові та комерційні (відвантажувальні) документи, після чого бере на себе зобов`язання одержати платіж від іноземного покупця.
У залежності від операції інкасо може бути імпортним (банк імпортера, одержавши від банку експортера товарні документи, у визначений термін передає їх імпортерові й стягує з його рахунку належну імпортерові суму) та експортне (банк експортера одразу ж після пред`явлення продавцем товарних документів оплачує йому вартість вивантаженої продукції з наступним отриманням повної суми від банку імпортера, який, в свою чергу, отримує гроші від покупця). Облік операцій з використанням документарного інкасо не має специфічних відмінностей, тому для відображення таких операцій можна ви-користовувати схему обліку для банківського переказу (табл. 2.3, 2.4).
Таблиця 2.3
Операції по розрахунках у формі інкасо в експортера
№ Зміст господарської операції Кореспонденція рахун-ків
Д-т К-т
1. Отримано виручку на транзитний валютний рахунок в формі інкасо від іноземного покупця 314 362
2. Відображено курсову різницю по заборгованості покупців у зв`язку з:
" підвищенням курсу НБУ;
" зменшенням курсу НБУ 362
945 714
362
Таблиця 2.4
Операції по розрахунках інкасо в імпортера
№ Зміст господарської операції Кореспонденція рахун-ків
Д-т К-т
1. Перераховано кошт з валютного рахунку для розрахунку з постачальником 632 312
2. Відображено курсову різницю по заборгованості перед по-стачальниками у зв'язку з:
" підвищенням курсу НБУ;
" зменшенням курсу НБУ 945
632 632
714
Чеки
Банківським засобом платежу виступають також чеки. Вкладник має право виписувати чек, що підлягає обов`язковому погашенню, лише за умови наявності в нього спеціального банківського рахунку - чекового депозиту.
Чек - грошовий документ встановленої форми, що містить письмове розпорядження власника поточного рахунку банку про безумовну ви-плату певної суми конкретній особі або пред`явнику. Для розрахунків з іноземними кредиторами використовуються комерційні чеки, що відрізня-ється від інших видів тим, що його приймають тільки на інкасо від бенефіціара й він не підлягає передачі. Комерційні чеки мають обмежений термін дії. Якщо на чеку не позначено строк, він зазвичай діє не більше, ніж 6 місяців. Часто зустрічаються чеки зі строком дії до 90 днів, 45 днів, рідше - 1 рік.
У разі прийняття чека на інкасо від клієнта з нього береться застава. Застава справляється з кожного чека, пред`явленого до оплати. Відмінність між сумами застави обумовлена існуванням двох форм оплати чеків, які практикуються в іноземних банках: готівкою (саsh) чи за допомогою інкасування (collection). При оплаті готівкою іноземний банк протягом 3, 6 або 14 банківських днів зараховує всю необхідну суму в покриття відправлених йому чеків, а потім перевіряє можливість платежу, зв`язуючись з банками-платниками, на які їх виписано. При оплаті інкасо іноземний банк кредитує рахунок банку тільки після всіляких перевірок, що гарантує остаточне зарахування.
Оплата готівкою здійснюється без справляння комісії з банку. А при прийнятті чеків від клієнтів для направлення їх до іноземних банків-кореспондентів на інкасо, як правило, до одного відправлення включається така кількість чеків, щоб комісія банку (її розмір від номіналу чеку) окупила витрати на їх відправлення та принесла дохід.
Первинними документами при прийнятті комерційного чека є заява від клієнта.
Вексель
Законодавством України передбачено здійснення вексельної форми розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності. Резидент має право виписувати на користь нерезидента за імпортною операцією простий вексель. Поставка товарів (робіт, послуг) може проводитись після виставлення резидентом векселя. При цьому ввезення товарів (робіт, послуг) повинно бути здійснене не пізніше 90 календарних днів з моменту виставлення векселя на користь постачальника-нерезидента, тобто в зовнішньоекономічній діяльності використовуються короткострокові векселі.
При здійсненні вексельної форми розрахунків за експортними операціями строк зарахування виручки в іноземній валюті на рахунок резидента-експортера в уповноваженому банку не повинен перевищувати законодавче встановлений, тобто 90 календарних днів з дати митного оформлення продукції. На практиці виникають ситуації, через які сторони договору приймають рішення про його трансформацію, тобто переоформлення бартерного договору (контракту) на купівлю-продаж, інші види договорів чи навпаки. У випадку такого переоформлення підприємство повинно подати до податкових органів за місцем своєї реєстрації копію договору (контракту), а також копії додаткових угод, якими передбачено зміни умов договору.
Готівкові розрахунки
Платежі за товари можуть здійснюватися в готівковій вільноконвертованій валюті шляхом внесення уповноваженим представником юридичної особи - нерезидента коштів до каси банку для подальшого їх зарахування на розподільчий рахунок резидента. Це відбувається при виконанні наступних умов:
" наявність експортного договору (контракту), у якому передбачено повну або часткову оплату готівкою іноземною валютою;
" загальна сума, прийнята банком за одним договором (контрактом), не може перевищувати 10000 дол. США або еквівалент даної суми в іншій вільно конвертованій валюті за офіційним курсом НБУ на день зарахування коштів.
Кореспонденцію з обліку готівкових розрахунків у іноземній валюті наведено втабл. 2.1.
Таким чином, форми міжнародних розрахунків відрізняються за сту-пенем участі комерційних банків у їх проведенні: мінімальна частка участі банків при банківському переказі (виконання платіжного доручення клієн-та), більш значна - по інкасо (контроль за передачею, пересиланням товаророзпорядчих документів і видачею їх платнику відповідно до інструкцій довірителя) й максимальна частка участі банків при акредитиві (пред`явлення

 
 

Цікаве

Загрузка...