WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства - Курсова робота

Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства - Курсова робота

товарів (робіт, послуг) з використанням чеків та пласти-кових карток;
" неторговельні:
o виплата готівкової іноземної валюти за платіжними документами в іноземній валюті на витрати, пов`язані з відрядженнями;
o здійснення обмінних операцій з іноземною валютою за платіж-ними документами в іноземній валюті;
o виплата готівкової валюти за чеками та пластиковими картками фізичним особам (резидентам та нерезидентам);
o купівля платіжних документів в іноземній валюті фізичними особами (резидентами та нерезидентами);
o виплата авторських гонорарів і платежів за користування авторськими правами;
o перерахування коштів на проведення міжнародних виставок, конгресів, симпозіумів, конференцій та інших міжнародних зу-стрічей;
o оплата праці нерезидентів, які працюють в Україні;
o перерахування коштів в іноземній валюті за навчання, лікування, патентування, сплату митних платежів, членських внесків;
o платежі з відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних, правоохоронних органів;
o виплата готівкової іноземної валюти за переказами з-за кордону (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичів тощо);
o переказ за межі України коштів в іноземній валюті (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичів тощо);
o інші виплати та перекази в іноземній валюті, що не суперечать чинному законодавству України.
Валютні рахунки підприємствам, які здійснюють господарсько-фінансову діяльність в країнах дальнього й ближнього зарубіжжя (організації морського, річного, авіатранспорту та спільні підприємства), дозволено відкривати в іноземних банках.
Усі надходження на користь резидентів у іноземної валюті (виручка, дивіденди), що надійшли на валютний рахунок за кордоном, незалежно від строків надходження, підлягають зарахуванню на валютні рахунки резидентів в українських уповноважених банках після сплати податків та інших зборів, що передбачені законодавством іноземної держави.
Для обліку валютних коштів на рахунках в банку Планом рахунків передбачено рахунок 31 "Рахунки в банках": субрахунки 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" та 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті".
Рахунок 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" використовується для обліку валютних коштів на поточному валютному рахунку, тобто для обліку надходжень та витрачання валютних коштів у результаті здійснення поточних торговельних та неторговельних операцій.
На рахунку 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" облікову-ються кошти на транзитному, депозитному та інших (крім поточного) рахунках у банку в іноземній валюті.
Облік купівлі іноземної валюти
При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в підприємств вини-кає необхідність купівлі або продажу іноземної валюти. Ці операції можуть здійснюватись як резидентами, так і нерезидентами через уповноважені банки та інші кредитно-фінансові установи. Для придбання валюти на біржі або її перерахування за кордон для здійснення інших операцій потрібно одержати індивідуальну ліцензію НБУ. Проводяться такі операції виключно на Міжбанківському валютному ринку України, на аукціонах НБУ через уповноважені банки, які купують іноземну валюту за дорученням клієнтів з метою її перерахування за межі України у випадках, що не суперечать чинному законодавству України. Купувати та продавати іноземну валюту, минаючи уповноважені банки, не дозволяється. Для здійснення цих операцій організація укладає договір з банком та сплачує йому за надання цієї послуги комісійну винагороду.
Суб`єкти підприємницької діяльності можуть купувати на Міжбанків-ському валютному ринку України валюту з метою:
" забезпечення виконання їх зобов`язань перед нерезидентами з імпорту товарів (робіт, послуг);
" покриття витрат на службові відрядження за кордон;
" попередньої оплати послуг зв`язку і транспорту;
" розрахунків по картках міжнародних платіжних систем;
" передоплати періодичної та поліграфічної продукції;
" оплати за переробку давальницької сировини, за капітальне будівни-цтво, за надання туристичних і страхових послуг, за участь у семінарах, проживання в готелях;
" сплати мита й послуг патентних повірених на підставі відповідних документів і довідки Державної податкової адміністрації;
" погашення кредитів нерезидентів відповідно до укладених угод;
" перерахування за кордон пенсій, стипендій, аліментів у порядку, пе-редбаченому угодами по неторговельних платежах з відповідними державами;
" репатріації капіталу, який належить іноземному інвестору, інвестова-ного в економіку України, або дивідендів;
" з іншою метою, передбаченою чинним законодавством.
Підставою для купівлі іноземної валюти на Міжбанківському валют-ному ринку України при розрахунках з нерезидентами по торговельних операціях є:
" договір з нерезидентом, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства України, або інший документ, який відповідно до чинного законодавства України має силу договору;
" вантажна митна декларація в разі, якщо товар ввезено на територію України (вантажні митні декларації, за якими здійснено митне оформлення тимчасово ввезених вантажів під зобов`язання про їх зворотне вивезення, не є підставою для купівлі іноземної валюти). Копія вантажної митної декларації засвідчується круглою гербовою печаткою й підписом керівника відповідної митниці;
" акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) або інший документ, що засвідчує надання послуг, виконання робіт;
" документи, передбачені при документарній формі розрахунків (акредитив, інкасо);
" довідка Державної податкової адміністрації, у якій резидент зареєст-рований як платник податків, із зазначенням інформації про основний поточний рахунок резидента в національній та іноземній валюті (у випадку купівлі іноземної валюти першої групи Класифікатора).
Підставою для купівлі іноземної валюти на Міжбанківському валют-ному ринку України резидентами при здійсненні розрахунків по неторговельних операціях є:
" заявки з розрахунком витрат на відрядження за кордон, на експлуатаційні витрати транспортних засобів, що виконують рейси за кордон;
" документи, що мають силу договору й можуть використовуватися згідно з міжнародною практикою для оплати участі в міжнародних виставках, конгресах; для оплати за навчання, лікування, патентування; для сплати митних платежів; для відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних, правоохоронних органів іноземних держав;
" рішення судів про сплату за межі України пенсій, аліментів, штрафів;
" угоди між пенсійними фондами про перекази за межі України пенсій в іноземній валюті.
При здійсненні кожної операції з купівлі іноземної валюти обов`язково надається квитанція про сплату збору доПенсійного фонду за формою №377-ПФ та ведеться Книга реєстрів сплати збору до Пенсійного фонду.
При придбанні та використанні іноземної валюти НБУ виставляє певні вимоги:
1) придбана та зарахована на спеціальний рахунок підприємства іноземна валюта повинна бути використана

 
 

Цікаве

Загрузка...