WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства - Курсова робота

Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства - Курсова робота

методологічного характеру, що пов`язані з використанням національного плану бухгалтерських рахунків і правильним відображенням на них операцій по ЗЕД, а також питання визначення цінових компонентів при визначенні вартості продукції, вибір методів оцінки господарських засобів і джерел їх утворення, спеціальних фондів, вкладання активів, затрат на виробництво й обіг, визначення й розподіл доходів.
Другим важливим завданням обліку ЗЕД є його організація, що пов`язана з чітким розподілом функціональних обов`язків серед робітників бухгалтерії (організація матеріальної відповідальності за забезпеченням збереженості товарно-матеріальних цінностей і грошових засобів, визначення періодичності складання поточної звітності тощо).
Третім комплексом завдань бухгалтерського обліку ЗЕД є технічне за-безпечення, тобто адміністрація суб`єкта ЗЕД повинна забезпечити раціональне ведення обліку за допомогою комп`ютеризації, автоматичної обробки даних первинних документів, облікових регістрів і форм звітності.
Розділ 2. Організація обліку ЗЕД підприємства
Організація бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві визначається, передусім, тими цілями й завданнями, які вона покликана вирішувати.
На великих підприємствах, що постійно здійснюють зовнішньоеконо-мічні операції, у складі бухгалтерської служби слід виділити окремі посади бухгалтерів, кількість яких залежить від обсягів здійснення тих чи інших операцій. До функцій цих бухгалтерів входить:
" облік розрахунків з іноземними постачальниками та покупцями (при попередній та наступній оплаті);
" облік розрахунків зі сторонніми організаціями, що сприяють здійсненню експортно-імпортних операцій (транспортні, страхові організації, декларанти, митниця);
" контроль за додержанням строків розрахунків, встановлених чинним законодавством та укладеними договорами;
" облік розрахунків з банками (по акредитивах, інкасо, переказах, з купівлі-продажу іноземної валюти);
" оформлення та облік розрахунків по закордонних відрядженнях;
" складання облікових регістрів по операціях у іноземній валюті;
" подання узагальнених даних щодо зовнішньоекономічної діяльності для складання фінансової звітності;
" складання податкової та статистичної звітності щодо зовнішньоекономічної діяльності.
Облік зовнішньоекономічної діяльності ведеться на підставі первинних документів, частина яких складається на підприємстві, а інші - надходять від інших підприємств, у тому числі закордонних.
Їх правильне й кваліфіковане оформлення відіграє важливу роль для успіху її здійснення на всіх етапах. Такі документи отримали назву зовніш-ньоторговельних, вони підтверджують виконання угоди купівлі-продажу з іноземним контрагентом. Головним документом є зовнішньоторговельний контракт, який є результатом домовленості експортера та імпортера, що визначає обов`язки сторін на всіх етапах руху товару від продавця до по-купця.
Залежно від функцій зовнішньоторговельні документи поділяються на певні групи, що можна знайти в Додатку А.
Як видно з Додатку А, у окрему групу виділені митні документи. Це пов`язано з тим, що здійснення зовнішньоекономічних операцій пов`язано з перетином митного кордону України. Порядок митного оформлення товарів, перелік митних органів та їх функції встановлені Митним кодексом України.
Суб`єкт зовнішньоекономічної діяльності повинен бути зареєстрований у митних органах за місцем державної реєстрації.
Згідно з чинним митним законодавством декларування товарів при їх митному оформленні може здійснюватися:
" самими суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності, які є власниками товарів;
" митними брокерами на підставі договору із суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності - власниками товарів.
На великих підприємствах роботу щодо укладання контрактів та митного оформлення товарів доцільно покладати на інші відділи та служби (юридичний, протокольний, валютно-фінансовий тощо).
На малих та середніх підприємствах, де такі відділи відсутні, до функцій бухгалтерської служби (бухгалтера) додаються функції з укладання договорів, контролю за їх виконанням та декларуванням товарів.
Таким чином, облік зовнішньоекономічної діяльності залежить, насамперед, від правильності та юридичної обґрунтованості укладених угод, своєчасності здійснення поставок та їх оплати, від правильності оформлення всіх необхідних первинних документів при перевезенні продукції через кордон та від кваліфікації бухгалтерів, що його здійснюють. [11]
2.1. Облік грошових валютних коштів і розрахункових опера-цій
Підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, поряд з рахунками в національній валюті мають право на відкриття рахунків в іноземній валюті, де повинні зберігатись тимчасово вільні грошові кошти підприємства в іноземній валюті (власні та позикові).
Обов`язковими рахунками для підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, є транзитний та поточний валютні рахунки.
Транзитний валютний рахунок - це рахунок, призначений для зарахування валютної виручки підприємства. Використання цього рахунку є обов`язковим у зв`язку з необхідністю розподілу валютної виручки, що надходить від нерезидента у валюті першої групи Класифікатора іноземних валют.
Поточний валютний рахунок призначений для проведення безготівкових і готівкових розрахунків у іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених законодавством України. Поточний валютний рахунок може бути відкритий:
" юридичним особам - резидентам України для здійснення поточної діяльності;
" фізичним особам - резидентам України з правом здійснення підприємницької діяльності (приватні підприємці без створення юридичної особи) і без нього;
" представництвам юридичної особи - нерезидента України з правом здійснення підприємницької діяльності або без надання такого права (в залежності від мети й завдань, передбачених статутом юридичної особи - нерезидента);
" дипломатичним, консульським, торговим та іншим представництвам іноземних держав;
" іноземним інвесторам (юридичним і фізичним особам);
" фізичним особам - нерезидентам України без права здійснення підп-риємницької діяльності.
Поточні операції, що проводяться на підприємстві в іноземній валюті, можуть бути торговельними та неторговельними:
" торговельні:
o між юридичними особами - резидентами та юридичними особами - нерезидентами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності за торговельними операціями;
o між юридичними особами - резидентами на території України, за умови наявності індивідуальної ліцензії НБУ;
o між юридичними особами - нерезидентами та юридичними особами - резидентами через юридичних осіб - резидентів посередників відповідно до договорів (контрактів, угод), що укладені відповідно до чинногозаконодавства України;
o інші розрахунки, що здійснюються відповідно до чинного законодавства України;
o операції на міжбанківському валютному ринку України;
o оплата

 
 

Цікаве

Загрузка...