WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства - Курсова робота

Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства - Курсова робота

капітал.
Примітки до річної фінансової звітності
У Примітках до річної фінансової звітності наводиться інформація:
1) про суму курсових різниць, що включена до складу доходів і витрат протягом звітного періоду;
2) про суму курсових різниць, що включена протягом звітного періоду до складу іншого додаткового капіталу, а також інформація, що пояснює взаємозв`язок між сумою таких курсових різниць на початок і на кінець звітного періоду.
Інформація, наведена в п. 1, відображається в розділі VIII "Доходи і витрати" Приміток до річної фінансової звітності в рядках 760 "Операційні курсові різниці" та 860 "Не операційні курсові різниці" всіма підприємствами, а також і тими, для яких оприлюднення не є обов`язковим.
Вимоги інших пунктів щодо розкриття інформації у фінансовій звітності стосуються підприємств, для яких оприлюднення річної звітності є обов`язковим. Причому таку інформацію подають у довільній формі (письмово, у формі таблиць тощо).
Інші форми звітності
Серед інших форм звітності найбільш значною є Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що знаходяться за межами України. Вона містить 5 розділів:
І. Загальні відомості;
II. Фінансові вкладення;
III. Майно і товари за кордоном;
IV. Доходи (дивіденди) в іноземній валюті, одержані за межами України;
V. Інформаційні відомості.
Декларування валютних цінностей здійснюється щоквартально строком до 15-го числа місяця після закінчення кварталу в регіональних відділах НБУ й у державних податкових інспекціях за встановленою формою. Декларуванню підлягає тільки наявність у резидентів валютних цінностей і майна, що знаходяться за межами України.
У Декларації про валютні цінності та інше майно й доходи, які нале-жать резиденту України й знаходяться за її межами станом на 1-ше число місяця, наступного за звітним періодом, вказується повне найменування резидента; код ОКПО й адреса уповноваженого банку; країна, де знаходяться валютні цінності; найменування й місцезнаходження іноземного банку та реквізити рахунку, на який здійснено перерахування валютних коштів; повне найменування, адреса й реквізити валютного рахунку за кордоном; загальна сума за межами України за найменуванням валюти з розшифруванням за видами цінностей; сума валютних коштів на рахунках іноземних банків та інших фінансових установ; виручка в іноземній валюті, отримана від експорту товарів, робіт і послуг.
Суб`єкти підприємницької діяльності України, незалежно від форм власності, зобов`язані декларувати валютні цінності, що знаходяться за межами України, а також участь резидентів у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Регіональне відділення НБУ щомісячно надає інформацію НБУ "Про стан декларування резидентів України валютних цінностей і майна, що належать їм і знаходяться за межами України".
У разі відсутності в підприємств валютних цінностей за межами України до Державної податкової інспекції подається відповідна довідка у двох примірниках. Один примірник залишається в ДПА для обліку та контролю. Посередники, що ввозять в Україну на користь інших суб`єктів підприємницької діяльності підакцизні товари, повинні подавати до ДПА Звіт про обсяги переданих товарів, ввезених (імпортованих) в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності, й утриману суму акцизного збору.
Висновки
Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності регулюється Законами України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та "Про зовнішньоекономічну діяльність".
У цілому, зовнішньоекономічна діяльність включає наступні форми робіт і співпраць:
б експорт та імпорт товарів, капіталу, робочої сили;
" надання виробничих, транспортних, експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, брокерських, агентських, управлінських, бухгалтерських, аудиторських та інших послуг;
б наукову, науково-технічну, науково-виробничу, виробничу, освітню й інші форми кооперації з іноземними суб'єктами;
б здійснення міжнародних фінансових операцій з цінними паперами, розрахункових і кредитних операцій, спільної підприємницької діяльності з закордонними партнерами;
б підприємницьку діяльність, пов'язану з наданням ліцензій, патентів, "ноу-хау", торгових марок й іншими видами нематеріальних об'єктів власності;
б організацію й здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів й інших подібних заходів, що проводяться на комерційній основі;
б проведення бартерних, лізингових операцій, операцій з придбання, продажу й обміну валюти;
" організацію роботи фізичних осіб на контрактній основі тощо.
Зовнішньоекономічна діяльність та її результати відображаються в річній фінансовій звітності суб`єкта ЗЕД за окремо зазначеними показниками:
" у бухгалтерському балансі окремо виділяються кошти (активи), що знаходяться в зовнішньоекономічному обороті, - товари, документи, цінні папери, а також їх джерела (пасиви) - кредити, заборгованість, одержані прибутки тощо;
у звіті про прибутки та збитки окремо відображаються виручка від зовнішньоекономічних операцій і відповідні витрати. У додатку (коментарі) до річного фінансового звіту робляться необхідні пояснення щодо наведених показників зовнішньоекономічної діяльності. [1]
Розрахунки в зовнішньоекономічній діяльності ведуться як готівкою, так і безготівковими формами. Основними формами безготівкових розрахунків вітчизняних підприємств з фірмами й організаціями іноземних країн є акредитив, інкасо, банківський переказ, розрахунки чеками. Разом з тим, у кожній із зазначених форм є декілька різновидів.
Суб`єкти підприємницької діяльності України (за виключенням суб`єктів малого підприємництва) повинні складати п`ять форм фінансової звітності:
" Баланс (форма №1);
" Звіт про фінансові результати (форма №2);
" Звіт про рух грошових коштів (форма № 3);
" Звіт про власний капітал (форма №4);
" Примітки до річної фінансової звітності (форма №5).
Список використаних джерел
1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 №959-ХХІ, зі змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - №29. - С. 377.
2. Господарський кодексУкраїни від 16.01.2003 №436-IV, зі змінами та допов-неннями // Відомості Верховної Ради. - 2003. - №18, №19-20, №21-22. - С. 144.
3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 №996-XIV, зі змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради. - 1999. - №40. - С. 365.
4. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 №1576-ХІІ, зі змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради. - 1991. - №49. - С. 682.
5. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.1997 №168/97-ВР, зі змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради. - 1997. - №21. - С. 156.
6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 № 291, зі

 
 

Цікаве

Загрузка...