WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства - Курсова робота

Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства - Курсова робота

інвестиції", 20 "Виробничі запаси", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 28 "Товари"; кредит рахунку 642 "Розрахунки за обов`язковими платежами".
Сплата цих сум, як правило, проводиться з поточного рахунку, що в бухгалтерському обліку відображається проводкою: дебет рахунку 642 "Розрахунки за обов`язковими платежами"; кредит 311 "Поточні рахунки в національній валюті".
Мито та інші митні платежі не стягуються з:
" горілчаних виробів кількістю 1 л, вина - 2 л, тютюнових виробів - 200 цигарок (або 200 г цих виробів) на одну особу;
" предметів власного користування, що тимчасово ввозяться (пересилаються) в Україну під зобов`язання про їх зворотне вивезення або транзит;
" речей, які ввозяться (пересилаються) при переїзді на постійне місце проживання в Україну;
" речей, одержаних як спадок, оформлений на користь громадян-резидентів за межами України, при наявності документального підтвердження нотаріальними органами. Підтвердження підлягає легалізації в консульствах України, діючих в цих державах;
" речей, які ввозяться на митну територію України після їх тимчасового вивезення при наявності документів, що підтверджують факт їх тимчасового вивезення.
Суб`єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи, їх філії, відділення, а також інші відокремлені підрозділи, які імпортують на митну територію України підакцизні товари, зобов`язані до або під час подання вантажної митної декларації сплатити акцизний збір.
Акцизний збір на ввезені підакцизні товари обчислюється у відсотках до митної вартості за встановленими ставками або в твердих сумах в євро з одиниці товару. Сума акцизного збору в бухгалтерському обліку включається до вартості імпортного товару.
Об`єктом оподаткування ПДВ є операції з ввезення (пересилання) товарів на митну територію України й отримання робіт (послуг), що нада-ються нерезидентами для їх використання або споживання на митній території України, у т.ч. операції по ввезенню власності за договорами оренди (лізингу), застави та іпотеки.
Базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість імпортних товарів, але не менше митної вартості, що зазначена у вантажній митній декларації. При оподаткуванні імпортних товарів сума ПДВ визначається в розмірі 20% від митної вартості товару з урахуванням фактично сплаченого мита й акцизного збору. Підставою для нарахування та сплати ПДВ є вантажна митна декларація, де нарахована сума ПДВ зазначається окремо. Сплата ПДВ повинна проводитись до/або на момент приймання вантажної митної декларації до митного оформлення.
Імпорт деяких товарів та операції по передачі основних засобів у ви-гляді внеску до статутного капіталу юридичних осіб не оподатковуються ПДВ. Ця норма поширюється як на безпосередніх постачальників, так і на посередників.
Ряд імпортних поставок звільнено від сплати ПДВ: поставки за Про-грамами технічної допомоги Європейської Співдружності (ТАСІS), по поставках за рахунок коштів Міжнародного Валютного фонду, товари походженням з Росії. По поставках сировини й обладнання для виробничих потреб, а також товарів критичного імпорту нарахування ПДВ по вантажній митній декларації відбувається довільно, тобто ПДВ нараховується, але не сплачується. Необхідні умови: надання митним органам довідки на відповідність статусу імпортера й гарантійного листа про використання отриманих товарно-матеріальних цінностей на виробничі потреби, копії документів про взяття на облік і використання за цільовим призначенням. При наявності пільг по миту на імпортні товари умовно нараховані суми мита й акцизного збору в базу оподаткування ПДВ не включаються.
По імпортних товарах, які не є підакцизними й не відносяться до груп 1-24 Класифікатора товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, на сплату ПДВ може бути оформлений вексель з відстрочкою платежу на 30 календарних днів. Сума, зазначена в податковому векселі, включається до суми податкових зобов`язань платника податку в податковому періоді, на який припадає тридцятий календарний день з дня надання такого векселя органу митного контролю. При цьому податковий вексель вважається погашеним, а сума податку, визначеного у векселі, окремо до бюджету не сплачується і враховується в розрахунках податкових зобов`язань за результатами податкового періоду, у якому вексель погашено. У наступному звітному податковому періоді сума, яка була вказана в податковому векселі, включається до складу податкового кредиту. Таким чином, під час імпорту товарно-матеріальних цінностей видача податкового векселя може відображатися як відстрочені податкові зобов`язання по кредиту рахунка 621 "Короткострокові векселі, видані в національній валюті" і як можливе право на нарахування податкового кредиту по дебету рахунка 641 "Розрахунки за податками", субрахунок "ПДВ".
У випадку імпорту товарів (робіт, послуг) для здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню, і тих, які звільнені від оподаткування, податок на додану вартість, що сплачений митним органам під час проведення митних процедур, до податкового кредиту не включається, а відноситься до вартості придбаних товарно-матеріальних цінностей: дебет рахунків 20 "Виробничі запаси", 28 "Товари"; кредит 641 "Розрахунки за податками".
Відображення операцій з імпорту товарно-матеріальних цінностей на митну територію України в бухгалтерському обліку узагальнено в табл. 2.5.
Таблиця 2.5
Відображення в бухгалтерському обліку операцій з імпорту
№ Зміст господарської операції Кореспонденція раху-нків
Д-т К-т
1. Нараховано митні збори та мита за запасами, товарами та МШП 20, 28, 22 642
2. Погашено заборгованість підприємства перед митницею 642 311
3. Нараховано суму ПДВ на товар, що ввозиться, якщо товар-но-матеріальні цінності ввезено до їхньої сплати 644 641
4. Погашено заборгованість підприємства з ПДВ та відображе-но 641
641 311
644
5. Видано митним органам в погашення ПДВ податковий век-сель 644
621
641 621
641
644
6. Перераховано грошові кошти за податковим векселем 621 311
7 Оплачено постачальнику товарів і запасів, включаючи вар-тість транспортних витрат, що входять у їхню ціну 632 312
8. Оплачено транспортні послуги іноземному перевізнику в разі, якщо вартість доставки не включено у вартість товарів і запасів, інших послуг 685 312
9. Оплачено транспортні послугивітчизняному перевізнику 685 311
10. Оплачено страхові послуги й ризики іноземному страховику 655 312
11. Оплачено страхові послуги й ризики вітчизняному страхо-вику 655 311
12. Оприбутковано запаси, товари та МШП, поставлені нерези-дентом за курсом на дату розмитнення вантажу 20, 28,
22 632
13. Включено у вартість запасів, товарів та МШП транспортні послуги на дату підписання 20,28,
22 685
14. Включено у вартість запасів, товарів та МШП страхові пос-луги 20,28,
22 655
Облік авансів, сплачених іноземному постачальнику
Сума авансу в іноземній валюті, передана іншим особам у рахунок платежів для придбання немонетарних активів (запасів,

 
 

Цікаве

Загрузка...