WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація управлінського обліку - Курсова робота

Організація управлінського обліку - Курсова робота

розрахунковою сумою, отриманою в результаті використання сумарної ставки накладних витрат.
Ставка перемінних накладних
загальновиробничих витрат Загальновиробничі переміннні витрати (2)
-------------------
База розподілу
________________________________________
Ставка перемінних накладних
загальновиробничих витрат
3369,10 грн. = 2,4534664
-------------------
1373,20 грн.
________________________________________
Ставка постійних накладних загальновиробничих витрат Загальновиробничі постійні витрати (3)
----------------------
База розподілу
________________________________________
Ставка постійних накладних загальновиробничих витрат 3694,38 грн. = 2,6903437
---------------------
1373,20 грн.
Розрахувавши цехову ставку накладних загальновиробничих витрат, можна віднести загальновиробничі витрати на окреме замовлення.
Для цього прикладу, загальновиробничі витрати на замовлення № 000101 за цехом № 1 склали:
перемінні: 73,20 грн. * 2,4534664 = 179,59 грн.
постійні: 73,20 грн. * 2,6903437 = 196,93 грн.
сумарні: 179,59 грн. + 196,93 грн. = 376,53 грн.
Розраховані загальновиробничі витрати переносять до відомості, картки на замовлення , а з картки - до калькуляції.
ВИСНОВОК
В управлінському обліку побудова системи обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) посідає центральне місце.
Це зумовлено тим, що (у відповідності до згаданого у минулих публікаціях Галузевого стандарту вищої освіти при підготовці бакалавра напряму 0501 - "Економіка і підприємництво") предметом дисципліни "Управлінський облік" є витрати виробництва, собівартість продукції та її калькулювання.
Схематично систему обліку і калькулювання собівартості продукції можна представити наступним чином:
Система обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)
Облік і калькулювання собівартості продукції за повними витратами Облік і калькулювання собівартості продукції за змінними витратами Облік і калькулювання собівартості продукції за нормативними витратами
Кожну підсистему можна та необхідно розглядати як окрему систему. Присутність кожної підсистеми та системи в цілому визначається, по перше - необхідністю для керівництва підприємства відповідної інформації, яку надає та чи інша підсистема, а по друге - це наявність на підприємстві кваліфікаційних (людських), технічних і фінансових ресурсів для забезпечення її функціонування.
У відповідності до ДСТУ 2962 - 94 "Організація промислового виробництва. Облік, аналіз та планування господарювання на промисловому підприємстві. Терміни та визначення" під витратами виробництва розуміється сукупність витрат матеріальних і грошових ресурсів на відшкодування спожитих засобів виробництва і на відтворення робочої сили.
Наступним для побудови системи обліку і калькулювання собівартості продукції є розуміння необхідності та тлумачення класифікації витрат виробництва на прямі та непрямі. Визначення витрат виробництва (прямих та непрямих) наводиться в ДСТУ 2962 - 94 та в П(С)БО 16 "Витрати".
Якщо уважно придивитися на визначення заробітної плати, то вона одночасно є і мірою оцінки роботи працівників і винагородою.
Розмежування витрат на змінні та постійні є необхідною умовою для побудови підсистеми обліку і калькулювання собівартості продукції за змінними витратами. Розрізняють статистичні та аналітичні методи розмежування витрат на змінні та постійні.
Наведені визначення дають можливість доповнити одне одного та зрозуміти, що собівартість - це грошове вираження витрат підприємства, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції.
Розрахунок грошових виражень витрат підприємства, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції називається калькулюванням.
Калькуляція - це розрахунок собівартості одиниці продукції або виконаної роботи за встановленою номенклатурою витрат з урахуванням місця їх виникнення та призначення. Залежно від призначення складають планові, нормативні та звітні фактичні калькуляції.
Після з'ясування термінології можна безпосередньо переходити до побудови системи. Побудова починається з організації документообігу.
Організація документообігу обліку витрат виробництва є головним елементом системи, оскільки це дає можливість створити інформаційні потоки, визначити сфери функціональної відповідальності кожного працівника організації та ефективно здійснювати внутрішній контроль за роботою підприємства.
Список використаної літератури:
1. Закон № 996 - Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. за № 996-XIV.
2. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 - "Економіка і підприємництво" / Колектив авт. під загал. керівн. А. Ф. Павленка. - К.: КНЕУ, 2002.
3. ДСТУ 2962-94 - ДСТУ 2962 - 94 "Організація промислового виробництва. Облік, аналіз та планування господарювання на промисловому підприємстві. Терміни та визначення", набрав чинності 01.01.96 р.
4. Класифікатор професій ДК 003 - 95.
5. Методичні рекомендації № 47 - "Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості", затверджені Наказом Державного комітету промислової політики України від 2 лютого 2001 р. № 47.
6. ДСТУ2960-94 - ДСТУ 2960 - 94 "Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення", набрав чинності 01.01.96 р.
7. ДСТУ 2961-94 - ДСТУ 2961 - 94 "Організація промислового виробництва. Нормування матеріалів та виробничих процесів. Терміни та визначення", набрав чинності 01.01.96 р.
8. ДСТУ 3278-95 - ДСТУ 3278 - 95 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення", набрав чинності 01.01.97 р.
9. П(С)БО 16 "Витрати" - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 р. за № 27/4248.
10. Типове положення № 473 - "Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості", затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. № 473.
11. Наказ № 291 - Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. за № 291, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за № 829/4185, "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування".
12. "Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості", затверджені Наказом Державного комітету промислової політики України від 2 лютого 2001 р. № 47.
13. Голов С. Ф. "Управлінський облік" Підручник. - К: Лібра, 2003 - 704 ст.
14. Ивашкевич В. Б. "Бухгалтерский управленческий учет". Учебник для вузов. - М.: Юрист, 2003 - 618 с.
15. Вахрушина М. А. "Бухгалтерский управленческий учет" Учебник для вузов. М., 2002 - 528 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...