WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація управлінського обліку - Курсова робота

Організація управлінського обліку - Курсова робота


Таблиця 3.1.2
ВАТ "Б
----------------------------------------------------
(підприємство)
Відомість відрядної заробітної плати за січень місяць 2005 р. за цехами №№ 1, 2
Раху-
нок Замов-
лення Цех № 1 Цех № 2
Відряд-
на
заробіт-
на плата Додат-
кова
заро-
бітна плата Відраху-
ван-
няна соціаль-
не страху-
вання Відряд-
на
заро-
бітна плата Додат-
кова
заро-
бітна плата Відраху-
вання
на соціа-
льне страху-
вання
231 000101 73,20 7,32 31,85 300,00 30,00 130,52
000102 220,00 22,00 95,71 200,00 20,00 87,01
000103 350,00 35,00 152,27 450,00 45,00 195,77
000104 150,00 15,00 65,26 100,00 10,00 43,51
000105 230,00 23,00 100,06 250,00 25,00 108,76
000106 250,00 25,00 108,76 250,00 25,00 108,76
000107 100,00 10,00 43,51 50,00 5,00 21,75
Усього по замовленнях: 1373,20 137,32 597,42 1600,00 160,00 696,08
Таблиця 3.1.3
Господарські операції
№/
з/п Зміст операції Кореспонденція рахунуів Сума, грн.
Дт Кт
1. Нарахована заробітна плата за нарядом по цеху № 1 231 001 6611 73,20
2. Відрахування: до пенсійного збору (32%) 231 001 651 23,42
3. збору на випадок непрацездатності (2,9%) 231 001 652 2,12
4. збору на випадок безробіття (2,1%) 231 001 653 1,54
5. збору від нещасного випадку (2,55%) 231 001 656 1,87
6. Нарахована додаткова заробітна плата 231 001 6612 7,32
7. Відрахування: до пенсійного збору (32%) 231 001 651 2,34
8. збору на випадок непрацездатності (2,9%) 231 001 652 0,21
9. збору на випадок безробіття (2,1%) 231 001 653 0,15
10. збору від нещасного випадку (2,55%) 231 001 656 0,19
11. Нарахована заробітна плата за нарядом по цеху № 2 231 002 6611 300,00
12. Відрахування: до пенсійного збору (32%) 231 002 651 96,00
13. збору на випадок непрацездатності (2,9%) 231 002 652 8,70
14. збору на випадок безробіття (2,1%) 231 002 653 6,30
15. збору від нещасного випадку (2,55%) 231 002 656 7,65
16. Нарахована додаткова заробітна плата 231 002 6612 30,00
17. Відрахування: до пенсійного збору (32%) 231 002 651 9,60
18. збору на випадок непрацездатності (2,9%) 231 002 652 0,87
19. збору на випадок безробіття (2,1%) 231 002 653 0,63
20. збору від нещасного випадку (2,55%) 231 002 656 0,77
3.2. Порядок обліку загальновиробничих витрат.
Далі я наведу порядок обліку загальновиробничих витрат, які стосуються лише цеху №1. Склад загальновиробничих витрат та кореспонденція рахунків за цехом № 1 наводиться у таблиці 3.2.1. При цьому необхідно пам'ятати, що загально виробничі витрати обліковуються на рахунку 91, класифікація даного рахунку для аналітичного обліку загальновиробничих витрат наведена вище.
Таблиця 3.2.1
Господарські операції
№/ № з/п Зміст операції Кореспонденція рахунуів Сума, грн.
Дебет Кредит
Умовно-змінні загальновиробничі витрати
1. Списано матеріали на загальновиробничі витрати 910 001 05 201 50,00
2. Списано матеріали на загальновиробничі витрати 910 001 06 201 100,00
3. Списано комплектуючі на загальновиробничі витрати 910 001 06 207 500,00
4. Списано тару на загальновиробничі витрати 910 001 06 204 10,00
5. Нараховано відрядну заробітну плату 910 001 06 661 200,00
6. Відрахування: збір до пенсійного фонду (32%) 910 001 06 651 64,00
7. збір на випадок непрацездатності (2,9%) 910 001 06 652 5,80
8. збір на випадок безробіття (2,1%) 910 001 06 653 4,20
9. збір від нещасного випадку (2,55%) 910 001 06 656 5,10
10. Відображено послуги з електропостачання 910 001 06 631 2 000,00
11. Відображено послуги з водопостачання 910 001 06 631 150,00
12. Списано спецодяг на загальновиробничі витрати 910 001 07 221 80,00
13. Списано інструменти на загальновиробничі витрати 910 001 10 221 200,00
14. Списано умовно- змінні загальновиробничі витрати 26 910 001 05 50,00
26 910 001 06 3039,10
26 910 001 07 80,00
26 910 001 10 200,00
Умовно-постійні загальновиробничі витрати
15. Нараховано заробітну плату 910 001 05 661 1 250,00
16. Відрахування: збір до пенсійного фонду (32%) 910 001 05 651 400,00
17. збору на випадок непрацездатності (2,9%) 910 001 05 652 36,25
18. збір на випадок безробіття (2,1%) 910 001 05 653 26,25
19. збір від нещасного випадку (2,55%) 910 001 05 656 31,88
20. Нараховано амортизацію 910 001 05 131 1 700,00
21. Відображено послуги з електропостачання 910 001 05 631 100,00
22. Відображено послуги з водопостачання 910 001 05 631 150,00
23. Списано умовно-постійні загальновиробничі витрати 26 910 001 05 3 694,38
Наступні кроки полягають у визначенні собівартості і віднесенні на витрати основного виробництва витрати допоміжних виробництв, розподіленні прямих і непрямих витрат між окремими об'єктами обліку витрат, визначенні собівартості остаточного браку, оцінці зворотних відходів, оцінці незавершеного виробництва, розподілі витрат між товарним випуском і незавершеним виробництвом, розрахунку собівартості кожного об'єкта калькулювання і калькуляційної одиниці.
Для накопичення загальновиробничих витрат використовуються картки обліку загальновиробничих витрат за підрозділом. Накопичені витрати запідрозділами дають можливість розрахувати ставку накладних загальновиробничих витрат.
Ставка накладних
загальновиробничих
витрат Загальновиробничі витрати (1),
База розподілу
Для цеху №1 ставка накладних загальновиробничих витрат буде розраховуватися за формулою 1:
де: загальновиробничі витрати за цехом № 1 дорівнюють 7063,48 грн.;
база розподілу дорівнює фонду оплати праці основних робітників - 1373,20 грн.,
тоді:
Ставка накладних загальновиробничих витрат 7063,48 грн. = 5,1438101
1373,20 грн.
На практиці бухгалтери мали можливість спостерігати розрив між фінансовим та управлінським виробничим обліком. Це виникає тоді, коли не зберігається сьомий або дев'ятий знак після коми при розрахунку ставки накладних витрат. Тому при розрахунку ставки накладних витрат необхідно зберігати щонайменше сьомий знак після коми. Це робиться з метою уникнення розриву між фінансовим і виробничим обліком. Проілюструю це на прикладі.
1-й варіант: 5,1438101 * 1373,20 = 7063,48 грн.
2-й варіант: 5,14 * 1373,20 = 7058,23 грн.
Розрив в обліку склав 7063,48 грн. - 7058,23 грн. = 5,25 грн.
Можна використовувати як єдину ставку накладних витрат, так і розраховувати окремі ставки змінних і постійних накладних загальновиробничих витрат. Це залежить від облікової політики, яка існує на підприємстві.
Але необхідно враховувати той факт, що у практичній бухгалтерії має місце ситуація, коли сума з використанням перемінних і постійних ставок накладних витрат може не співпадати з

 
 

Цікаве

Загрузка...