WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація управлінського обліку - Курсова робота

Організація управлінського обліку - Курсова робота

собівартості продукції (робіт, послуг) є визначення ефективності виробництва.
Завданнями калькулювання є:
1. Складання зведеного кошторису витрат на виробництво.
2. Складання планової і нормативної калькуляції.
3. Визначення фактичної собівартості одиниці продукції (робіт, послуг).
4. Контроль за виконанням планової собівартості, додержанням норм і нормативних витрат.
5. Визначення ціни та рентабельності продукції.
6. Оцінка ефективності підрозділів основного, допоміжного, підсобного та побічного виробництв.
7. Забезпечення внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством інформацією для аналізу і пошуку резервів зниження собівартості продукції (робіт, послуг).
Основними принципами калькулювання є:
" визначення об'єктів витрат. Під об'єктами витрат розуміється продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат;
" визначення об'єктів калькулювання і калькуляційних одиниць;
" наявність науково-технічно обґрунтованих норм витрат на виробництво;
" вибір методів оцінки матеріальних цінностей при їх відпуску у виробництво;
" вибір методів обліку і калькулювання виробничої собівартості калькуляційної одиниці;
" вибір бази розподілу накладних витрат;
" розрахунок ставки накладних витрат і вибір методів розподілу накладних витрат;
" розмежування витрат за періодами.
Добре організований облік витрат на виробництво та вміння застосовувати відповідні методи і прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання дають можливість приймати ефективні управлінські рішення.
Предметом розгляду цього розділу є викладення методів і прийомів в процесі обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на прикладі позамовного методу складання фактичної калькуляції. Цей метод є сьогодні найпоширенішим серед таких існуючих, як нормативний, попередільний та вже згаданий позамовний.
З метою отримання практичних навичок з методів калькулювання виробничої собівартості продукції, розгляну цей процес на умовному прикладі, використовуючи позамовний метод обліку витрат для замовлень на прикладі замовлення № 000101 (мал. 3.1.1). Замовлення виконувалися у цехах № 1 та № 2.
Основні кроки складання фактичної калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) наступні:
1. На підставі підписаного договору на відкриття замовлення відділ планування та підготовки виробництва направляє у відповідні структурні підрозділи повідомлення про відкриття замовлення (мал. 3.1.2). В нашому прикладі - це цехи №№ 1, 2.
Одночасно в бухгалтерії відкривається картка на замовлення, записи в якій здійснюються в міру виконання замовлення.
Мал. 3.1.1. Схема позамовного методу калькулювання собівартості продукції
Відділ планування та підготовки виробництва
ПОВІДОМЛЕННЯ № 1
від "___"_____________ 2006 р.
Цехам №№: 1, 2___________________________________________________________
Відділам: ________________________________________________________________
Найменування замовника: ВАТ "Б"________________________________________
У відповідності до плану виробництва на 2006 р. необхідно виготовити замовлення за № 00101 у кількості одного комплекту.
Начальник ВППВ ______________________ "___" ____________ 2006 р.
(підпис)
Мал. 3.1.2. Загальний вигляд повідомлення
2. Наступним кроком є накопичення прямих витрат за об'єктами витрат.
Із складу матеріалів в цех № 1 і цех № 2 за накладними були передані матеріали на суму 80,00 грн. і 150,00 грн., відповідно, для виготовлення замовлення № 000101.
Передача матеріалів у виробництво здійснюється за допомогою первинного документа типової форми М - 11 або лімітно-забірної картки (форми М - 8, М - 9), форми яких затверджені наказом Міністерства статистики України від 21 червня 1996 р. за № 193. Підставою для передачі матеріалів на переробку у виробництво для виконання замовлення № 000101 також є повідомлення відділу планування та підготовки виробництва.
Аналітичний облік запасів за синтетичними рахунками ведеться у відомості 5.1, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. за № 356 "Про затвердження методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку".
Поля кодів форми М - 11 заповнюються у тому випадку, коли на підприємстві застосовується система кодів. Списання матеріалів на виробництво в цехах здійснюється на основі нарядів на виконання робіт, з урахуванням норм на списання сировини та матеріалів на виробництво одиниці продукції.
Таблиця 3.1.1
№/
з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дт Кт
1. Списано матеріали на витрати виробництва цеха № 1 231 001 2011 80,00
2. Списано матеріали на витрати виробництва цеха № 2 231 002 2011 150,00
3. Списано транспортно-заготівельні витрати 231 001 2911 20,00
4. Списано транспортно-заготівельні витрати 231 002 2911 50,00
Кореспонденція рахунків наводиться у табл. 3.1. 1.
Транспортно-заготівельні витрати розраховуються за методикою, яка наводиться у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". В даній роботі суми наводяться абсолютною величиною.
До прямих витрат відносяться витрати на основну заробітну плату робітників.
В цехах № 1 та № 2 за замовленням № 000101 були виконані роботи основними робітниками суму 73,20 грн. (в тому числі за нарядом № 5 (приклад заповнення якого наведено на мал. 3.1.3) 1,76 грн. (0,294 грн. + 0,735 грн. 2 шт.) та 300,00 грн., відповідно.
При заповнені наряду необхідно користуватися міжгалузевими укрупненими нормативами часу на роботи, що виконуються на відповідних верстатах для різних типів виробництв, державним стандартом України ДСТУ 2961 - 94 та Галузевою угодоюна відповідний рік, яка встановлює умови організації, оплати та охорони праці, пільги та соціальні гарантії на промислових підприємствах.
Розробку, видавництво та розповсюдження в Україні нормативних матеріалів з міжгалузевих норм праці та інших нормативно-методичних матеріалів здійснює "Центр продуктивності" Міністерства праці та соціальної політики України.
Мал. 3.1.3. Загальний вигляд наряду
Примітка: поля "№ листа" та "№ строки в пачці" призначені для автоматизованої обробки нарядів.
За умов автоматизованої обробки даних наряди обробляються та складається відомість витрат на заробітну плату за всіма замовленнями у цехах, вигляд якої представлено таблицею 3.1.2.
Розмір додаткової заробітної плати для кожного підприємства різний і встановлюється він, виходячи із статистики минулих років. Для нашого прикладу розмір додаткової заробітної плати становить 10 % від основної заробітної плати робітників.
Кореспонденція рахунків наводиться у табл. 3.1.3.
3. Далі накопичуються загальновиробничі накладні витрати за об'єктами витрат, за статтями витрат, для чого відкривається картка або відомість витрат з виробничого підрозділу.
Для накопичення загальновиробничих витрат використовуються картки обліку загальновиробничих витрат за підрозділом.

 
 

Цікаве

Загрузка...