WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація управлінського обліку - Курсова робота

Організація управлінського обліку - Курсова робота

економічне становище, яке склалося на великих підприємствах, вимагає від управлінського обліку пошуку так званих прихованих резервів. З розвитком ринкових відносин ця тенденція буде поширюватися на всі підприємства. Тому побудова аналітичних рахунків на рівні виробничої дільниці є вимогою часу. Сьогодні вирішити це питання дозволяють сучасні автоматизовані системи, які мають вже досконаліше програмне забезпечення, яке відповідає вимогам національних стандартів.
2. Внутрішньогосподарський аналітичний облік.
2.1. Організація аналітичного обліку основного виробництва.
Згідно із ДСТУ 2960 - 94 основне виробництво - частина виробничої діяльності підприємства, яка полягає у безпосередньому перетворенні предмета праці на готову продукцію та проводиться у певних структурних підрозділах.
Під матеріальними ресурсами згідно ДСТУ 2960 - 94 розуміється сукупність елементів виробництва, переважно предметів праці, які підприємство одержує для виробничого споживання та використання у невиробничій сфері.
Основний матеріал - матеріал первинної заготовки.
Допоміжний матеріал - матеріал, якій витрачається під час виконання технологічного процесу додатково до основного матеріалу.
Напівфабрикат - предмет праці, який підлягає подальшій обробці на підприємстві-споживачеві.
Класифікацію рахунків аналітичного обліку матеріальних ресурсів можна побудувати ієрархічним методом класифікації з використанням послідовної системи кодування. Кожна позиція у класифікації рахунків аналітичного обліку містить чотиризначний цифровий код і назву відповідних класифікаційних угруповань. Структура коду схематично має наступний вигляд:
Мал. 2.1.1
Класифікацію побудовано за ознаками функціонального призначення згідно з Наказом № 291 та Державного стандарту України ДСТУ 2960 - 94.
У таблиці 2.1.1. наводиться класифікація рахунків аналітичного обліку виробничих запасів для нашого випадку.
Таблиця 2.1.1 Класифікація рахунків аналітичного обліку виробничих запасів
Клас Синтетичні рахунки
(рахунки першого порядку) Субрахунки
(рахунки другого порядку) Кодове позначення
аналітичного обліку
Код Назва Код Назва Код Назва
2 20 Виробничі запаси 201 Сировина і матеріали 1 Основний матеріал
2 Допоміжні матеріали
202 Покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби 1 Покупні напівфабрикати
2 Комплектуючі вироби
2 29 Транспортно-заготівельні витрати 291 Сировина і матеріали 1 Основні матеріали
2 Допоміжні матеріали
292 Покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби 1 Покупні напівфабрикати
2 Комплектуючі вироби
Класифікацію рахунків аналітичного обліку заробітної плати можна побудувати ієрархічним методом класифікації з використанням послідовної системи кодування. Кожна позиція у класифікації рахунків аналітичного обліку містить чотиризначний цифровий код і назву відповідних класифікаційних угруповань. Структура коду схематично має наступний вигляд:
Мал. 2.1.2
У таблиці 2.1.2. наводиться класифікація рахунків аналітичного обліку заробітної плати та відрахувань на соціальне страхування.
Таблиця 2.1.2
Класифікація рахунків аналітичного обліку заробітної плати та відрахувань на соціальне страхування
Клас Синтетичні рахунки
(рахунки першого порядку) Субрахунки
(рахунки другого порядку) Кодове позначення
аналітичного обліку
Код Назва Код Назва Код Назва
6 66 Розрахунки з оплати праці 661 Розрахунки з заробітної плати 1 Основна заробітна плата
2 Додаткова заробітна плата (наприклад, премії)
65 Розрахунки з страхування 651 З пенсійного забезпечення 1 Нараховані внески
2 Вирахувані внески 2
652 З соціального страхування 1 Нараховані внески
2 Вирахувані внески
653 Зі страхування на випадок безробіття 1 Нараховані внески
2 Вирахувані внески
656 Зі страхування від нещасного випадку 1
2 Нараховані внески
Вирахувані внески
Класифікацію рахунків аналітичного обліку витрат виробництва, в залежності від характеру та призначення виконуваних процесів і виробничої структури, можна побудувати ієрархічним методом класифікації з використанням послідовної системи кодування. Кожна позиція у класифікації рахунків аналітичного обліку містить шестизначний цифровий код і назву відповідних класифікаційних угруповань. Структура коду схематично має наступний вигляд:
Мал. 2.1.3
Класифікацію побудовано за ознаками функціонального призначення згідно з Наказом № 291 та Державним стандартом України ДСТУ 2960 - 94.
У таблиці 2.1.3 наводиться класифікація рахунків аналітичного обліку загальновиробничих витрат.
Таблиця 2.1.3
Класифікація рахунків аналітичного обліку загальновиробничих витрат
Клас Синтетичні рахунки
(рахунки першого порядку) Субрахунки
(рахунки другого порядку) Кодове позначення аналітичного обліку
Код Назва Код Назва Код Назва
9 91 Загальновиробничі витрати 910 Загальновиробничі витрати основного виробництва 001 Цех № 1
002 Цех № 2
2.2. Організація аналітичного обліку допоміжного, підсобного та побічного виробництва.
ДСТУ 2960 - 94 відносить до допоміжного виробництва інструментальне господарство, транспортне господарство, енергетичне господарство та ремонтне господарство.
Методичні рекомендації № 47 цей перелік розширюють.
У відповідності до ст. 392 Методичних рекомендацій № 47 собівартість продукції і послуг допоміжного виробництва (цехів) планується і враховується за скороченою номенклатурою статей калькуляції:
- матеріали (за винятком відходів);
- паливо й енергія на технологічні цілі;
- основна заробітна плата;
- додаткова заробітна плата;
- відрахування на соціальне страхування;
- загальновиробничі (цехові) витрати.
Тому організація аналітичного обліку у допоміжному, підсобному та побічному виробництві та класифікація рахунків аналітичного обліку має відбуватися за аналогією з основнимвиробництвом.
Розділ 3. Організація управлінського виробничого обліку.
3.1. Процес обліку витрат і калькулювання.
Одним із завдань управлінського виробничого обліку є облік витрат на виробництво та вміння застосовувати відповідні методи і прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Під обліком витрат на виробництво відповідно до ДСТУ 2962 - 94 розуміється сукупність облікових операцій, що забезпечують повне та своєчасне виявлення витрат на виробництво і розподіл їх за елементами кошторису витрат на виробництво.
Результатом накопичення та обліку витрат на виробництво має бути виробнича собівартість, її структура та розрахунок собівартості одиниці продукції або виконаної роботи.
У відповідності до вищезгаданого стандарту розрахунок собівартості одиниці продукції або виконаної роботи за встановленою номенклатурою витрат з урахуванням місця їх виникнення та призначення називається калькуляцією в залежності від призначення складають планові, нормативні та звітні фактичні калькуляції.
Метою калькулювання

 
 

Цікаве

Загрузка...