WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація управлінського обліку - Курсова робота

Організація управлінського обліку - Курсова робота

альбоми "Типовые формы первичного учета и краткие указания по их применению и заполнению". Були видані наступні альбоми, які стосуються виробництва продукції:
І. "Труд и заработная плата";
ІІ. "Основные средства";
ІІІ. "Материалы";
IV. "Производство продукции": 4.1. Угольная и сланцевая промышленность; 4.2. Промышленность строительных материалов; 4.3. Торфяная промышленность; 4.4. Черная и цветная металлургия; 4.5. Нефтяная и газовая прмышленность; 4.6. Химическая прмышленность; 4.7. Лесная, бумажная и деревообрабатывающая промышленность; 4.8. Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность; 4.9. Машиностроение и металлообработка; 4.10. Пищевая прмышленность.
09.04.1973 р. Постанова Ради Міністрів СРСР № 220. Цим документом на ЦСУ СРСР покладено затвердження типових міжвідомчих форм: особового складу; використання робочого часу; розрахунків з робітниками и службовцями по заробітній платі; основних засобів; сировини і матеріалів; малоцінних та швидкозношувальних предметів; роботи в автомобільному транспорті; роботи будівельних машин та механізмів; результатів інвентаризації; касових операцій; раціоналізації та винахідництва.
1973 - 88 р. Міністерства та відомства видають альбоми уніфікованих форм первинної облікової документації.
Перелік складає 90 альбомів уніфікованих форм.
28.12.1989 р. Постанова Держкомстату СРСР № 241. "Об утверждении форм первичной учетной документации для предприятий и организаций"
1989 р. Держкомстат СРСР. "Унифицированные формы первичной учетной документации для предприятий и организаций".
09.10.1995 р. 01.01.1996 р. Наказ Міністерства статистики України № 253. "Про затвердження типових форм первинного обліку".
27.10.1995 р. 01.01.1996 р. Наказ Міністерства статистики України № 277. "Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу".
29.12.1995 р. 01.01.1996 р. Наказ Міністерства статистики України № 352. "Про затвердження типових форм первинного обліку".
22.05.1996 р. 07.1996 р. Наказ Міністерства статистики України № 144. "Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі".
22.05.1996 р. 07.1996 р. Наказ Міністерства статистики України № 145. "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношувальних предметів".
21.06.1996 р. 07.1996 р. Наказ Міністерства статистики України № 193. "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів".
Метою всіх змін, які відбувалися з формами первинного обліку було скорочення та спрощення первинного обліку. Разом із спрощенням первинного обліку здійснювалося впровадження прогресивних форм та методів ведення обліку, забезпечення єдності методології та організації первинного обліку на підприємствах.
При організації обліку матеріальних витрат на виробництві рекомендується створити стандарт підприємства (СТП) з обліку матеріальних витрат.
Створюючи стандарт підприємства з обліку матеріальних витрат, необхідно користуватися положеннями та нормами Закону про бух облік , ДДСТУ 2962 - 94 , наказу № 193, Методичних рекомендацій, П(С)БО, Плану рахунків тощо.
Застосування типових форм первинного обліку дає можливість здійснювати облік та контроль за надходженням та оприбуткуванням матеріальних цінностей, оформляти приймання матеріальних цінностей, які мають кількісні та якісні розбіжності з даними супровідних документів постачальника, здійснювати контроль за додержанням встановлених лімітів відпуску матеріалів на виробничі потреби, обліковувати рух матеріалів на складі, здійснювати контроль за відхиленням фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасу, а також сигналізувати про відпуск матеріалів понад встановлений ліміт або про заміну матеріалів.
Крім перелічених оперативних завдань обліку, застосування типових форм дає можливість розмежувати повноваження та відповідальність осіб, задіяних в процесі обліку матеріальних витрат та створити облікову політику підприємства в частині матеріальних витрат.
У відповідності до Методичних рекомендацій для обліку витрат діяльності і відображення кредитових оборотів на рахунках обліку запасів, розрахунків з оплати праці, відрахувань на соціальні заходи застосовується Журнал 5 або 5 А і Відомість 5.1 обліку руху запасів.
Підприємства, які застосовують одночасно рахунки класу 8 "Витрати за елементами" і класу 9 "Витрати діяльності" у складі Журналу 5 А, ведуть розділи III А "Витрати діяльності" і III Б "Витрати за елементами". Порядок запису даних у відомостях та журналах на підставі первинних документів розкривається у згаданих вище Методичних рекомендаціях.
При організації обліку витрат на оплату праці основних працівників на виробництві також рекомендується створити стандарт підприємства (СТП) з обліку витрат на оплату праці.
Створюючи стандарт підприємства з обліку витрат на оплату праці основних робітників, необхідно користуватися положеннями та нормами Закону про бух облік, Закону про оплату праці, ДСТУ 2962 - 94, ДСТУ 3138 - 95, наказом № 277, наказом № 253, наказом № 144, Методичних рекомендацій, П(С) БО ,Планом рахунків, КЗпП, Колективним договором, Галузевою угодою.
Склад загальновиробничих витрат наведено у статті 15 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".
1.4. Визначення задач управлінського обліку.
Закон України № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначив бухгалтерський облік як процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Саме з прийняттям цього Закону відбулося розмежування фінансового й управлінського обліку в Україні.
За визначенням, яке наводиться у вищезгаданому Законі, під внутрішньогосподарським (управлінським) обліком розуміється система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.
Це означає, що управлінський облік застосовується насамперед при внутрішніх господарських операціях підприємства, і головною його метою є забезпечення інформацією керівників різних рівнів управління підприємством, які несуть відповідальність за досягнення статутної мети підприємства. Тобто управлінський облік єінструментом оперативного управління підприємством, функцією якого є обрахування витрат на виробництво і собівартість будь-якого виробу, будь-якого підрозділу і підприємства в цілому на різних стадіях виробництва і збуту та підсумовування результатів та прибутків з виробів, підрозділів та підприємства в цілому.
В процесі реформування бухгалтерського обліку передбачалося вирішення конкретних завдань. Поряд зі створенням системи національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і звітності передбачалося забезпечити зв'язок реформування бухгалтерського обліку з основними тенденціями гармонізації стандартів на міжнародному рівні та станом економічно-правового середовища і ринкових відносин в Україні.

 
 

Цікаве

Загрузка...