WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку - Реферат

Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку - Реферат

обстеження об'єкта.
На 3 стадії- створення комп'ютерної ІС обліку - складається один із найважливіших проектних документів - технічне завдання (ТЗ). Це головний початковий документ, згідно з яким розробляється конкретна комп'ютерна ІС обліку і відбувається її приймання до експлуатації. Документ може складатися на систему в цілому або на її частину.
Технічне завдання на створення системи містить перелік основних положень комп'ютерної ІС, включаючи її мету, склад автоматизованих задач, вимоги до АІС в цілому, до видів її забезпечення і т. ін. У ТЗ зазначається, на основі чого створюється автоматизована інформаційна система, подаються відомості про черговість її проектування та впровадження, наводяться інші параметри, включаючи розрахунок ефективності системи та її очікуваний науково-технічний рівень.
У межах ескізного проекту - стадія 4 створення АІС обліку, яка має два етапи, - розробляються попередні рішення за обраним варіантом АІС, окремими її компонентами та видами забезпечення.
Стадія 5 - технічний проект - поділяється на чотири етапи: розроблення проектних рішень щодо автоматизованої інформаційної системи обліку та її частин; розроблення документації на АІС та її частини; розроблення та оформлення документації на поставляння виробів для комплектації АІС або технічних вимог на їх розробку; розроблення завдань на проектування в суміжних частинах проекту об'єкта автоматизації. Здійснюється ця стадія згідно із затвердженим технічним завданням.
У межах технічного проекту виконується проектування процесу розв'язування окремих облікових задач або їх комплексів, що є складовими елементами функціональної структури АІС обліку. Розв'язувані задачі характеризуються багатьма факторами, серед яких можна виокремити: необхідність автоматизації певних функцій; методи алгоритмізації задач; особливості постановки та опису задач у формалізованому вигляді; склад і можливості використання інформаційного і програмно-математичного забезпечення тощо.
Проектна документація на облікову задачу або їх комплекс складається згідно з керівними методичними матеріалами і державними стандартами. Наприклад, документ "Опис постановки задачі" має три розділи:
1) характеристика задачі;
2) вхідні повідомлення;
3) вихідні повідомлення.
Стадія 6 -робоча документація - має два етапи: розроблення завдань на проектування в суміжних частинах проекту та розроблення або адаптація програм. Вона, як і інші стадії, проектується згідно із затвердженим технічним проектом. Крім того, на цій стадії деталізуються рішення технічного проекту за участю організації-замовника та розробляється експлуатаційна документація з інформаційного забезпечення (класифікатори, форми документів тощо), робоча документація на технічне та програмне забезпечення (керівництво користувача, інструкція щодо ведення бази даних і т. ін.), розробляються або адаптуються пакети прикладних програм до розв'язуваних у межах АІС обліку функціональних задач, готуються документи з організаційного та методичного забезпечення АІС.
Стадія 7 процесу створення АІС уведення в дію складається з восьми етапів: комплектація АІС; будівельно-монтажні роботи; пусконалагоджувальні роботи; попередні випробування; експериментальна експлуатація; виконання дослідів з приймання; підготовка персоналу; підготовка об'єкта автоматизації до введення АІС в дію. Це процес поступового переходу від існуючої системи організації бухгалтерського обліку до його автоматизації. Він проводиться замовником за участю виконавців. Уведення в дію здійснюється поетапно, починаючи зі стадії технічного проектування. На цій стадії відбувається дослідна експлуатація окремих облікових задач, приймаються комплекси задач до промислової експлуатації і т. ін.
Дослідній експлуатації передують попередні випробування, що здійснюються в усіх режимах робіт з розв'язування функціональних задач і окремих компонентів автоматизованої інформаційної системи. Метою попередніх випробувань є визначення готовності програмного забезпечення, наявності та повноті технологічних інструкцій, їх організує замовник, а провадить виконавець за участю незацікавлених представників.
Стадія 8- супроводження АІС- має два етапи: виконання робіт згідно з гарантійними зобов'язаннями; післягарантійне обслуговування. Передбачає усунення вад, виявлених під час експлуатації АІС протягом установлених гарантійних термінів, внесення необхідних змін до документації, а також аналіз функціонування автоматизованої інформаційної системи та забезпечення її сталого функціонування.
Отже, життєвий цикл автоматизованої інформаційної системи обліку - це сукупність взаємопов'язаних процесів створення та послідовної зміни АІС від формування вхідних вимог до закінчення експлуатації.
3. Вимоги до інформаційної системи бухгалтерського
обліку та аудиту
Гарні інформаційні бухгалтерські системи поза залежністю від їхнього масштабу, програмно - апаратної платформи і вартості повинні забезпечувати якісне ведення обліку, бути надійними і зручними в експлуатації.
У функціональному аспекті інформаційні бухгалтерські системи повинні, принаймні, безпомилково робити арифметичні розрахунки; забезпечувати підготовку, заповнення, перевірку і роздруківку первинних і звітних документів довільної форми; здійснювати безпомилкове перенесення даних з однієї друкованої форми в іншу; робити нагромадження підсумків і числення відсотків довільного ступеня складності; забезпечувати звертання до даних і звітів за минулі періоди (вести архів).
Для того щоб забезпечити зазначені можливості, інформаційна система повинна мати єдину базу даних по поточному стану бухгалтерського обліку на підприємстві й архівних матеріалах, будь-які відомості з яких можуть бути легко отримані по запиті користувача. У залежності від особливостей обліку на підприємстві бази даних можуть мати різну структуру, але в обов'язковому порядку повинні відповідати структурі прийнятого плану рахунків, що задає основні параметри настроюваннясистеми на конкретну облікову діяльність. Модулі системи, що забезпечують проведення розрахунків, підсумовування підсумків і нарахування відсотків, повинні використовувати розрахункові нормативи, що прийняті в поточне час.
Надійність інформаційної системи в комп'ютерному плані означає захищеність її від випадкових збоїв і в деяких випадках від навмисного псування даних. Як відомо, сучасні персональні комп'ютери є досить відкритими, тому не можна вірогідно гарантувати захист чисто на фізичному рівні. Важливо, щоб після збою зруйновану базу даних можна було легко відновити, а роботу системи відновити в найкоротший термін. Гарні інформаційні бухгалтерські системи відповідають цим вимогам.
Не менш важливо, щоб фірма - розроблювач бухгалтерської програми мала значний досвід роботи і солідну репутацію. При виборі системи варто враховувати ту обставину, що надалі до продавця прийдеться неодноразово звертатися і за порадою або консультацією, і за заміною застарілої версії на більш свіжу.
При автоматизації варто вибрати необхідну ІС обліку, виходячи з задач і наявних ресурсів. При використанні АІС обліку важливо не просто перевести всю паперову роботу на комп'ютер, а й поліпшити контроль над фінансово-господарською діяльністю підприємства, що у свою чергу збільшить ефективність управління підприємством.
Список використаної літератури
1. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навчальний посібник. - К., КНЕУ, 2001. - 214 с.
2. Волков С.И., Романов А.Н. Организация машинной обработки экономической информации. - М., Финансы и статистика, 1998.
3. Кондрашова С.С. Інформаційні технології в економиці: Навч.посібник.- К.: МАУП, 1998. - 136 с.
4. Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту. - К., КНЕУ, 2004. - 369 с.
5. Ситник В.Ф. та інші. Основи інформаційних систем: Навчальний посібник. - К., КНЕУ. 2001. - 420 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...