WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку - Реферат

Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку - Реферат


Реферат
на тему:
Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку
?
П Л А Н
1. Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку …. 3
2. Стадії та етапи створення автоматизованої інформаційної
системи обліку …………………………………………………….. 4-7
3. Вимоги до інформаційної системи бухгалтерського обліку
та аудиту ………………………………………………………………. 8
Список використаної літератури ………………………………………….. 9
?
1. Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку
Процес створення автоматизованих інформаційних систем (далі, АІС) обліку - це сукупність робіт, що починаються формуванням вхідних вимог до цієї системи, а закінчуються введенням її в дію. Такий процес передбачає або способи індивідуального розроблення проектної документації, або способи індустріального розроблення із застосуванням засобів автоматизованого проектування. Сучасні засоби автоматизованого проектування поділяються на два типи: такі, що базуються на методах типового проектування, і такі, що базуються на методах модельного проектування.
У свою чергу, типове проектування передбачає застосування типових проектних рішень (ТПР), пакетів прикладних програм (ППП) або орієнтоване на об'єкт проектування в цілому. ТПР і ППП будуються за компонентами, а об'єктний підхід охоплює всю систему, тобто АІС обліку.
При типовому проектуванні постає потреба пристосовувати ("прив'язувати") ТПР або ППП до конкретного об'єкта управління. Такий спосіб організації АІС дає змогу створювати уніфіковані елементи АІС і мінімізувати витрати на них. При створенні комп'ютерних інформаційних систем обліку, як правило, використовуються методи типового проектування.
Метою створення АІС обліку є вдосконалення системи бухгалтерського обліку на конкретному економічному об'єкті завдяки застосуванню засобів обчислювальної техніки.
Проектування АІС обліку - тривалий, трудомісткий і динамічний процес, в якому на різних етапах беруть участь фахівці різних напрямків і кваліфікації. Одним із головних завдань управління розробленням є чіткий поділ і координація робіт за групами фахівців у часі для успішного закінчення проектних робіт у директивне встановлені терміни.
Організації, причетні до створення комп'ютерних інформаційних систем обліку, за своїми юридичними повноваженнями поділяються на дві категорії: замовники і виконавці. Замовником може бути кожна господарська організація, що потребує розроблення і впровадження АІС. Виконавцями, як правило, є спеціалізовані проектні організації (науково-дослідні та проектні інститути, проектні бюро і т. ін.), пов'язані із замовником договірними зобов'язаннями.
Процес створення комп'ютерної інформаційної системи обліку являє собою сукуп-ність упорядкованих у часі, взаємопов'язаних, об'єднаних у стадії та етапи робіт, виконати які необхідно і достатньо для створення АІС.
2. Стадії та етапи створення автоматизованої інформаційної
системи обліку.
Під стадією створення АІС обліку розуміють одну з частин процесу створення АІС, яка встановлена нормативними документами і закінчується випуском документації на АІС, що містить опис повної моделі АІС на заданому для цієї стадії рівні, або прийманням АІС до промислової експлуатації.
Стадії створення:
Формування
вимог до АІС - вивчення організаційної структури об'єкта,
- формування вимог до АІС;
- складання техніко-тактичного завдання на розроблення АІСА
Розроблення концепції АІС - вивчення об'єкта;
- проведення науково-дослідних робіт;
- розроблення варіантів концепції АІС;
- складання звіту про виконану роботу
Технічне завдання - складання технічного завдання на АІС
Ескізний проект - вибір попередніх рішень за отриманим варіантом по АІС загалом;
- вибір попередніх рішень по окремих компонентах АІС
Технічний проект - розроблення проектних рішень по АІС;
- розроблення технічної документації на АІС;
- формування технічних вимог до АІС;
- розроблення завдань для суміжників
Робоча документація - адаптація програмного забезпечення;
- розроблення технологічних і посадових інструкцій
Уведення в дію - підготовка персоналу;
- попередні випробування АІС;
- дослідна експлуатація АІС;
- промислова експлуатація АІС
Супроводження АІС - виконання гарантійних зобов'язань;
- післягарантійне обслуговування
Проекти створення комп'ютерних інформаційних систем обліку на кожній стадії розробляються поетапно з огляду на складність цього процесу і специфіку функцій різних його частин.
Етап створення АІС обліку- це частина стадії створення, виокремлена згідно з розумінням єдності характеру робіт і завершального результату або спеціалізації виконавців.
Виділення окремих стадій та визначення змісту етапів і робіт на кожній стадії має суттєве значення для чіткішого планування, оперативного контролю та керування діяльністю колективу творців АІС.
Згідно з державним стандартом вирізняють вісім стадій створення АІС обліку:
* формування вимог до АІС;
* розроблення концепції АІС;
* ескізний проект;
* технічне завдання;
* технічний проект;
* робоча документація;
* уведення в дію;
* супроводження АІС.
Стадія 1 - формування вимог до АІС обліку - має три етапи. Починається вона з вивчення організаційної структури об'єкта, його функцій та зв'язків з іншими організаціями, загальної схеми інформаційних потоків і процедур їх оброблення, існуючих алгоритмів прийняття рішень. Мета цього етапу - побудувати модель дослі-джуваного об'єкта. На підставі аналізу побудованої моделі вивчаються можливі шляхи перебудови управління піддослідної організації та формулюються вимоги (2-й етап), які має задовольняти проектована автоматизована інформаційна система. Результати цієї роботи відображуються в тактико-технічному завданні на розроблення автоматизованої інформаційної системи обліку або в звіті про виконану роботу та замовлення на розроблення АІС (3-й етап).
Зауважу, що обстеження потоків облікової інформації об'єкта автоматизації потрібне для того, щоб правильно спроектувати АІС обліку як складову інформаційної системи об'єкта, узявши до уваги існуючу практику розв'язування облікових задач, накреслити перспективи вдосконалення їхнього інформаційного забезпечення та технологію розв'язування у нових умовах. Під час обстеження вивчаються та аналізуються якісні й кількісні параметри і потоки облікової інформації. Для цього існують стандартні прийоми обстеження та аналізу існуючих систем. Розроблено числен-ні методи та методики для дослідження інформаційних потоків об'єктів та аналізу результатів, які передбачають застосування й економіко-математичних методів та обчислювальної техніки. Поряд із суцільним обстеженням всіх структурних одиниць об'єкта застосовуються й вибіркові методи. Крім того, для обстеження алгоритмів оброблення облікових даних доцільно використовувати статистичні прийомирозроблення моделей. Аналіз (декомпозиція) результатів обстеження доповнюється їх синтезом, побудовою синтетичних моделей об'єкта автоматизації, його інформаційної системи, інформаційних зв'язків і так далі.
Це дає змогу одержати відображення найістотніших властивостей, притаманних об'єкту автоматизації, глибоко усвідомити склад задач, розв'язування яких необхідно автоматизувати у взаємозв'язку, а також технологічні особливості цих задач. Водночас обстеження забезпечує виявлення вад у практиці виконання облікових робіт. Такі вади можна усунути при впровадженні комп'ютерної АІС обліку.
Стадія 2 - розроблення концепції АІС обліку - потрібна для підтвердження доцільності та ефективності створення комп'ютерної ІС. Вона складається з чотирьох етапів: вивчення об'єкта; проведення необхідних науково-дослідних робіт; розроблення варіантів концепції АІС, які задовольняють вимоги користувачів; оформлення звіту про виконану роботу. Базується стадія на матеріалах

 
 

Цікаве

Загрузка...